elevace PSA, regrese dle PET/CT

22. 6. 2015 14:44

Dobrý den, chtěl bych s Vámi prokonzultovat případ pacienta s generalizovaným karcinomem prostaty.

Pacient XY, narozen 1958. Bez komorbidit.

V roce 2011 provedena RAPE. Histologicky: adenoCa, GS 5+4, pT3b pN0 M0, iPSA 5.5
Po RAPE 70 Gy adjuvantní radioterapie

Rok po léčbě v roce 2012 zjištěn generalizace do skeletu mnohočetně.
Následně u pacienta aplikace HT (analoga LHRH, přechodně v kombinaci s antiandrogenem, kortikoidy) do 10/2014, kdy elevace PSA, progrese dle cholin PET/CT (12/2014). Pacient uzavřen jako kastračně rezistentní karcinom prostaty.

Od 1/2015 zahájená CHT docetaxelem a prednisonem, startovní PSA 58

Po 3 cyklech terapie pokles PSA na 38, po dalších3 cyklech ale elevace na 66, kontrolní PSA po měsící s další progresí na 88.

U pacienta byl současně proveden kontrolní cholin PET/CT po 6 cyklech - regrese kostního postižení, všechny metastázy bez akumuce radiofarmaka.

Po celou dobu terapie TST v nulových hodnotách. Aplikace denosumabu 1xměsíčně.

Chtě jsem Vás požádat o další léčebný postup: zda pacienta sledovat a čekat na PD na zobrazovacích vyšetřeních, zahájení CHT II.linie - kabazitaxel nebo hormonální terapie nové generace.
Nebo jiný postup?

Klinicky pacient toleroval léb bez obtíží. Celkový PS 0. Nemá bolesti.

Děkuji.

Reakce: 4

Pacient je v dobrém celkovém stavu, ale je patrná elevace PSA, nicméně na PET/CT regredují kostní meta. Doplnila bych ještě urychleně MR malé pánve, abych se ujistila o situaci v lůžku tumoru a případně další restaging. Pokud by nikde nic nebylo, vyčkala bych do další PD. Pokud by vyšetření svědčila pro lokoregionální recidivu, upřednostnila bych v prvním kroku hormonoterapii nové generace - CHT do ozářeného terénu proniká méně úspěšně a kromě toho má větší nežádoucí účinky. Pokud by se prokázala disseminace v jiné lokalitě, stále bych ještě zvažovala - dle rozsahu meta - i HT. Pří dalším selhání bych volila kabazitaxel. Není to opravdu jednoduché.

PSA není ideálním markerem na sledování CRPC, bohužel zatím nic lepšího nemáme k dispozici. Krátkodobého vzestupu (do 3 měsíců) bych se neobávala, nyní je situace jiná. Odpověď vzhledem k regresi ložisek na PET/CT hodnotím jako dobrou. Pacient je v dobrém stavu, vysadila bych DOC a vyčkala jaká bude situace za 4-6 týdnů. Pak bych provedla restaging. Při progresi bych zvolila kabazitaxel a ponechala bych si enzalutamid v rezervě. Pokračování denosumabem a LHRH analogy je nezbytné.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 24. 6. 2015 11:13

U pacienta bych s ohledem na dosažený efekt (viz regrese dle PET/CT) a popisovanou dobrou toleranci pokračoval v terapii beze změny alespoň do 8 cyklů, neboť léčíme projevy onemocnění (což se zřejmě daří) a nikoliv PSA. Ke změně bych přistoupil až při změně (progresi) nálezu grafického nebo objevení symptomatologie. Podle toho bych pak zvažoval, zda pokračovat v CH, nebo postup cílit na blokádu AR.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 25. 6. 2015 11:28

V této situaci bych se spíše řídil výsledkem zobrazovacích metod a celkovou symptomatologií, než průběhem hodnot PSA. Unáhlené změny terapie nejsou obvykle v těchto situacích dobrým řešením. Proto bych ještě pokračoval v nastavené terapii. Z popisu mi není jasné, zda pokračuje léčba LHRH - mělo by to být pravidlem.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 25. 6. 2015 13:55