Epiteloidní hemangioendoteliom kůže

4. 4. 2019 15:02
raritní

Pacient - 49 let, bez interních komorbidit, po excizi z kůže P zápěstí, histologicky epiteloidní hemangioendoteliom kůže P zápěstí, pro dosah do RL provedena reexcize, která již R0
Prosím o radu kde a jak dispenzarizovat - je nutné pacienta sledovat na onkologii ??

Přesné změní histologie i s genetickým vyš :

kožní excize 12x6x5mm : cévní lumen obliterováno cévním tumorem, který se šíří i mimo vlastní stěnu cévy a zasahuje částečně do okraje preparátu. odpovídá tzv
epiteloidnímu hemangioendoteliomu, což je semimaligní léze resp vaskulární tumor nejisté biologie ležící na pomezí spektra epiteloidního hemangiomu a epiteloidního angiosarkomu
Dop reexcizi. sledovat, prognoza spíše indolentní, ale nejsitá, metastazování relativně vzácné
CD31, ERG, CAMTA 1- pozitivní, FOSB negativní
9133/3
prokázána fuze genů WWTR1-CAMTA1
prokázán zlom v genu WWTR1 metodou FISH

Reeexcize bez patologie.


Děkuji.

Reakce: 5

Postup je správný, dosaženo kompletního odstranění a další léčba není nutná. Jako nejvhodnější by bylo pacienta sledovat dermatologem, k dispenzarizaci na onkologii t.č. není důvod.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 5. 4. 2019 08:01

Souhlasím, další léčba není nyní nutná. Ale pacient by měl být sledován, protože možnost lokální recidivy či uzlinového relapsu je sice malá, ale nelze jí zcela vyloučit. Jistě stačí pacienta odeslat na dermatologii, ale se zprávou o onemocnění, protože se jedná o vzácnou klinickou jednotku, s kterou nemusí mít dermatolog žádné zkušenosti.

MUDr. Ivana Krajsová, MBA
MUDr. Ivana Krajsová, MBA 5. 4. 2019 10:50

Doporučuji dispenzarizovat dermatologem

Souhlasím s dispenzarizací, nejlépe na dermatologii

K názorům kolegyň a kolegů mohu pouze konstatovat: "Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu!"