Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Hormonální léčba endometriózy

Hormonální léčba endometriózy

29. 2. 2024

40letá žena s anamnézou levostranného karcinomu prsu před 11 lety T1N1 histologie: středně diferencovaný invazivní duktální ca s lymfangioinvazí GII, KI 67 okolo 30%, amplifikace her2/neu, E cadherin pozitivní, ER neg, PR neg. BRCA 1, BRCA 2 bez mutace. Neoadjuvantně podány 4 cykly chemoterapie AC, 4 cykly chemoterapie docetaxel s Herceptinem. Následně pacientka podstoupila segmentectomii a biopsie sentinelové uzliny, kde histologicky nebyly nádorové buňky již zastiženy, následně pacientka ozářena na oblast levého prsu a axilly a dokončila adjuvantní léčbu Herceptinem, cca 5 let je pacientka sledována na gynekologické klinice pro cysty ovarii a endometriosu. Gynekologem doporučena hormonální léčba Dienogestem. Je vhodný pro pacientku v dlouhodobé remisi? Děkuji.

Sdílet

Reakce kolegia: 2

Preparát obsahuje progesteron, který může stimulovat i hormonálně negativní nádorové buňky. Možná by byla vhodná léčba endometriosy Zoladexem. Ten by neměl mít žádné kontraindikace.

www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378512203003463

Na tento, (nebo podobny dotaz jsme již reagovali). Souhlasím s prof. Tesařovou

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.