Jak dál po toxicitě docetaxelu?

2. 12. 2015 06:46

Dobrý den, mám na Vás prosbu ohledně dalšího postupu u pacienta.

Jedná se o pacienta XY, narozen 1957 ve stadium kastračně rezistentního karcinomu prostaty s metastatickým postižením skeletu difuzně.

Do března 2015 absolvoval CHT docetaxelem/prednisonem, celkem 5x. Léčbu jsme museli ukončit pro výraznou kožní toxicitu, až Gr III-IV na ploskách dolních končetin i akrech horních končetin.
Po docetaxelu regrese meta postižení, pokles PSA - až dosud (celkem tedy 6 měsíců).
Nyní progrese PSA a progrese kostních ložisek, navíc objevení bolesti v oblasti meta postižených žeber.
Jinak pacient v PS 1

Chtěl jsem Vás požádat o názor ohledně další léčby. Docetaxel - bych se bál pro možnou reindukci toxicity, která dosud ještě není zcela zhojena. Je podle Vás lepší podat kabazitaxel (vzhledem k rychlejší progresi, symptomatologii - i přes odstup více než 3m od ukončení CHT docetaxelem), nebo preferujete další možností léčby (nová generace hormonálních preparátů, aplikace Xofiga, nebo další postupy)?

Pacient má testosteron po celou dobu v nulových hodnotách, užívá zolendronát pravidelně.

Děkuji za konzultaci

Reakce: 5

Myslím, že nutnost časové návaznosti cabazitaxelu po docetaxelu již z úhradové vyhlášky vymizela, ale stejě bych vzhledem k uvedenému u jen mírně symptomatického pacienta preferoval Xofigo, pokud budou přítomna vylučovací kritéria pro jeho podání (viscerální meta asi nejlépe podle PET/CT s cholinem), pak bych zahájil blokádu AR v již klasické postchemo indikaci.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 3. 12. 2015 08:59

Osobně bych preferoval nové možnosti hormonální léčby v postchemo undikaci. Rozhodující však bude názor klinického onkologa.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 4. 12. 2015 10:08

Vzhledem k kostním mtx bez viscerálního postižení bych preferovala 223Radium, k hormonálním přípravkům II. generace je možné přistoupit podle stavu (kombinaci s hormonální léčbou bych nevolila a počkala bych podle klinické odpovědi), zoledronát je možné ponechat.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 4. 12. 2015 11:27

Není-li postižení mimo kosti, doporučoval bych XOFIGO, k docetaxelu bych se pro toxicitu nevracel. Pak bych preferoval enzalutamid.

Cabazitaxel může mít stejnou toxicitu, takže bych spíše volila 2. generaci hormonální léčby v postchemo indikaci a stran možných kostních meta je možné použít i Xofigo - jsou-li splněna indikační kritéria.