Molekulární klasifikace karcinomu prsu – současný stav
Prezentace prof. Skálové se věnuje klasifikaci karcinomu prsu dle intrinsických podtypů stanovených dle genové exprese. Co je nového?

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Jaká adjuvance u 40leté pacientky luminal B

Jaká adjuvance u 40leté pacientky luminal B

17. 4. 2023

Pacientka 40 let, medikuje antidepresiva pro depresivní stavy, jinou medikaci nemá, do léčby menses pravidelná, stav po 2 spont. porodech, v rodině bez onkol dg Dle MG denzní typ žlázy, v HZQ ložisko 20 mm, na UZ cysty a v ZQ ložisko 16x18x20 mm. Z biopsie verifikován solidně disociovaný invazivní duktální karcinom G3 s komponentou HG DCIS, včetně fenoménu kancerizace lobulů, ER 100% PR 90% HER2 negativní (skore 1+) Ki 67 80%. Staging bez generalizace, MR s tumorem velikosti 29x 19mm vzdáleným 4 cm od hr. stěny bez lymfadenopatie. Po konzultaci na second opinion indikována k primární operaci (přála si ablaci) + excizi SLU Z histologie invazivní duktální karcinom G2, invaze do tukového vaziva, multifokálně in situ komponenta, místy L1, V0, 4 SLU bez meta, HR pozitivní HER 2 neg, Ki 67 50 - 60%. pT1c + pTis pN0 (sn4/0) M0 Genomomický test v KOC neindikován, indikována chemoterapie s následnou hormonální terapií od 9.2.23 do 17.4.23 podány 4 serie AC (tolerance velmi dobrá).

Volili byste u této pacientky ještě pokračování v paklitaxelu nebo byste již podali adjuv. hormonální terapii Zoladex + Tamoxifen nebo exemestan? Děkuji.

Sdílet

Reakce: 5

Vzhledem k věku a typu nádoru a primárnímu grade a KI 67 bych určitě pokračovala ještě 12x taxol weekly. Hormonoterapii bych podávala sekvenčně.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Pacientka souhlasila s pokračováním v chemoterapii paklitaxelem. Ještě jsem ale chtěla poradit, zda po chemoterapii Zoladex + Tamoxifen nebo Zoladex + exemestan? Děkuji.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Pokud bude nemocná pokračovat se Zoladexem, na dobu jeho podávání bych kombinovala s exemestanem, pokud bude Zoladex po dvou letech ukončen, bude moci přejít na monoterapii tamoxifenem.

Pole STEEP analýzy má pacientka kompozitní rizko 1,4, kde není velký rozdíl v riziku rekurence onemocnění mezi kombinaci Zoladex + Tamoxifen nebo Zoladex + inhibitor aromatazy. Pacientka může být léčená kombinací Zoladex + tamoxifen.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji. Pacientka zahájila pakli weekly a po skončení léčby podáme zoladex + TMX .

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Pacientka po mastektomii s DCIS v okraji

24. 5. 2023 16:22

Dobrý den, prosil bych o doporučení dalšího postupu u mladé (34 l.) spolupracující pac. s pozitivní rodinnou anamnézou - negativním genetickým vyšetřením, po neoadjuvantní CHT, po bilat. mastektomii s exent. axily vpravo s plán. rekonstrukcí ***** z...

Indikácia genomického vyš. Mammaprint

17. 5. 2023 13:59

53ročná pacientka, menopauza 2 roky bez komorbidity. MMG+USG 8.2022 - tu HLQ tu 8x7 mm. Rtg sn. hrudníka negat. USG abd. negat. MR prsníkov 1.2.2023 - nehodnotitelné, pre artefakty z Magseed zrna, ktoré je ventrálne od resekčného lôžka. Ca mammae l....

Pacientka s pokročilým TNBC s PD-L1 pozit. a BRCA pozit.

26. 4. 2023 06:53

Pacientka aktuálne 46 ročná, primárne neliečená na našom pracovisku. V 07/21 verifikovaný Ca pravého prsníka - metaplastický ca G3, Ki-67 100%, TNBC, cT4dN2M1 / solit. mts pľúc/, st.p. 4 c. CHT ifosfamid + epirubicin, Následne parc. regresia nálezu d...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.