Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Jaká adjuvance u 40leté pacientky luminal B

Jaká adjuvance u 40leté pacientky luminal B

17. 4. 2023

Pacientka 40 let, medikuje antidepresiva pro depresivní stavy, jinou medikaci nemá, do léčby menses pravidelná, stav po 2 spont. porodech, v rodině bez onkol dg Dle MG denzní typ žlázy, v HZQ ložisko 20 mm, na UZ cysty a v ZQ ložisko 16x18x20 mm. Z biopsie verifikován solidně disociovaný invazivní duktální karcinom G3 s komponentou HG DCIS, včetně fenoménu kancerizace lobulů, ER 100% PR 90% HER2 negativní (skore 1+) Ki 67 80%. Staging bez generalizace, MR s tumorem velikosti 29x 19mm vzdáleným 4 cm od hr. stěny bez lymfadenopatie. Po konzultaci na second opinion indikována k primární operaci (přála si ablaci) + excizi SLU Z histologie invazivní duktální karcinom G2, invaze do tukového vaziva, multifokálně in situ komponenta, místy L1, V0, 4 SLU bez meta, HR pozitivní HER 2 neg, Ki 67 50 - 60%. pT1c + pTis pN0 (sn4/0) M0 Genomomický test v KOC neindikován, indikována chemoterapie s následnou hormonální terapií od 9.2.23 do 17.4.23 podány 4 serie AC (tolerance velmi dobrá).

Volili byste u této pacientky ještě pokračování v paklitaxelu nebo byste již podali adjuv. hormonální terapii Zoladex + Tamoxifen nebo exemestan? Děkuji.

Sdílet

Reakce kolegia: 5

Vzhledem k věku a typu nádoru a primárnímu grade a KI 67 bych určitě pokračovala ještě 12x taxol weekly. Hormonoterapii bych podávala sekvenčně.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Pacientka souhlasila s pokračováním v chemoterapii paklitaxelem. Ještě jsem ale chtěla poradit, zda po chemoterapii Zoladex + Tamoxifen nebo Zoladex + exemestan? Děkuji.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Pokud bude nemocná pokračovat se Zoladexem, na dobu jeho podávání bych kombinovala s exemestanem, pokud bude Zoladex po dvou letech ukončen, bude moci přejít na monoterapii tamoxifenem.

Pole STEEP analýzy má pacientka kompozitní rizko 1,4, kde není velký rozdíl v riziku rekurence onemocnění mezi kombinaci Zoladex + Tamoxifen nebo Zoladex + inhibitor aromatazy. Pacientka může být léčená kombinací Zoladex + tamoxifen.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji. Pacientka zahájila pakli weekly a po skončení léčby podáme zoladex + TMX .

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.