Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » kojící matka s ER+ HER2+ karcinomem prsu

kojící matka s ER+ HER2+ karcinomem prsu

7. 8. 2011
31 letá pacientka L.M. si před měsícem nahmatala výraznou nerovnost v HVQ levého prsu , protože už 10 měsíců kojí svou mladší dceru, předpkládala, že rezistence souvisí s kojením. Vzhledem k tomu ,že neustupovala a výrazně bolela , navštívila svého gynekooga, který se domníval, že jde o mléčnoi cystu a poslal ji k punkci pod sonografickou kontrolou. Na sono ale nález imponoval jako nádor, proto byla provedena biopsie, která prokázala invazivní duktální karcinom G3 , Er 40% PR 50% HER2 2+, FISH +, MIB 40%, bez angioinvaze, bez perineurálního šíření. Na UZ nebyla patrná infiltrace uzlin , ty nejsou ani hmatné. Ložisko v prsu se sestává ze dvou oddělelných částí 23 a 18 mm. Klinicky je ale prs difusně zvězšen, rezistence je špatně ohraničená a velká cca 6-7 cm v průměru. Pacientce jsem předepsala léky k zastavení kojení. Jak byste nyní postupovali? a) Vzhledem ke klinické velikosti nádoru indikovali mastectomii se SNL? b) Pokusili se o prs šetřící výkon se SNL na základě UZ informace? c) Vzhledem ke klinické velikosti, vysokému MIB1, a HER2 pozitivitě zahájili neoadjuvatní chemoterapii s antracykliny a sekvenčně taxány a herceptinem za uz kontroly?
Sdílet

Reakce kolegia: 2

Vzhledem k mladému věku pacientky bych se v první fázi snažila o parciální mastectomii. S ohledem k fenotyp nádoru lze předpokládat dobrou odpověď na systémovou léčbu (chemo+trastuzumab). Po označení okrajů nádoru bych tedy volila neoadjuvantní systémovou léčbu. Pacientka bude určite testována na možnou mutaci BRCA 1/2, další postup bych volila dle výsledku vyšetření.

Zvolila bych variantu c) tj. neoadjuvanci s antacykliny a sekvenčně s taxany a Herceptinem za pravidelných UZ kontrol ve snaze provést prs šetřící výkon, dále genetické testování s ohledem na věk. Při dobré odpovědi BCS + SNB, jinak radikální mastectomii se SNB s možností následné rekonstrukce. Adjuvantní léčbu na základě pooperačního nálezu.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.