Konzultace adjuvatní léčby u mladé pacientky

3. 12. 2019 15:33

Pacientka - 42 let, s hypothyreozou na substituci bez dalších komorbidit, s nově dg karcinomem pravého prsu - HZQ pT1c pN0 (sn) M0,
z biopsie invazivní duktální ca G2 + DCIS LG, ER 80%PR 20% KI 67 10% HER 2 negativní
po segmentektomii + excizi SLU, histologicky tumor 20x15mm invazivní duktální ca G2, šíří se ve vývodech, kde odpovídá HG ca komedonového typu, nádor roste těsně k okraji resekátu, V1, SLU neg. HR pozitivní, HER 2 neg Ki 67 10%

Pro poziivní RL indikujeme reexcizi, prosím o radu ohledně systémové adjuvantní léčby s ohledem na věk a histologii.
S radioterapií počítáme v každém případě

Děkuji.

Reakce: 4

Vzhledem k G2, lymfoinvazi bych u pacientky doplnila multigenové vyšetření testem Oncotyp DX. Pokdu by to nebylo možné ( pojišťovna 211), tak bych se klonila spíš pouze k adjuvantní HT- kastrace ( zoladex na 5 let ) a Tamoxifen. Pacience by měla být nabídnuta možnost genetického testování na zárodečné mutace.

Nemocnou bych léčila pouze hormonoterapií tamoxifenem, má negativní uzliny, nízké KI 67. Vzhledem ke G2 a nižší pozitivitě PR by mohla podstoupit některý z multigenových testů, jako ubezpečení se o dobré prognóze. Pokud by měla nízké score, neprováděla bych nejspíš kastraci i přes sto, že má nádor nad 1 cm, není mladší 35 ti let, nedostane chemoterapii a nemá pozitivní uzliny,(dle studií SOFT a TEXT). Rozšíření excize a radioterapie v adjuvanci jsou jistě indikované.

Já bych reexcizi neindikoval - v naprosté většině případů těchto nálezů vyjde jako negativní a nic nebude řešit, podobný efekt lze dosáhnout boostem při RT, která je stejně indikována. Ani k CHT nevnímám výraznější indikaci, proto bych provedl i přes věk nad 40 let řádné zajištění hormonální, tedy kombinovanou estrogenní blokádu LH-RHa + TMX na 5 let.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 8. 12. 2019 00:12

Reexcisi vidím též jako velmi spornou, vyšší dávka z boostu by měla být dostatečná. V adjuvanci bych ze systémové léčby volila jen HRT.