Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Liečba po operácii druhej lokálnej recidívy

Liečba po operácii druhej lokálnej recidívy

4. 4. 2023

V čase dg. 48 ročná pacientka bez komorbidity, t.č. má 51 rokov. Poslednú menštruáciu mala v 5.2021. Perimenopauzálna pacientka. CT 28.10.2022 - ojedinelé pl. noduly bilat., 2 v.s. atypické hemangióy heparu. Bez mts. MR prsníkov 7.12.2022 - pooperačné zmeny ľ. prsníka a ľ. axily so solitárne sa sýtiacim nodulom v r.LQQ v laterálnom okraji jazvy v podkoží, bez LAP v axilách. PET-CT 3.3.2023 - bez mts, bez LAP, plošné fokálne zvýšenie metabol. aktivity hrudnej steny ventrolaterálne l.sin. Dg.: Ca mammae l.sin., stp. QE, SNB 28.2.2019.

Histolog. makro tu 13x9x14 mm, mikro invaz. duktálny ca G1, LO, V0, Pn0, bez DCIS, bez nekróz, resekčné okraje voľné, najbližší ventrokaudálny 4 mm od tumoru. ICH ER 90% PR 90% HER2 3+ DISH Martin negat. Ki 67 7% pozit. 3 Sentin. LU negat. pT1c pN0 pN0 pMx. Luminal A tumor. Stp. adjuv. RT na ľ. prsník TD 42,56 Gy + boost 10 Gy do 19.6.2019. Stp. adjuv. HL tamoxifen od 6.2019 do 5.2021.

1.Recidiva in cicatricae, stp. reQE l.sin. 27.5.2021. Histolog. TU 22x15x7 mm, ulcerovaný IDC s apokrinnou/bazaloidnou diferenciáciou G1 ER 30% PR 0 Ki 67 10-15% HER2 3+ DISH negat., LV+, aj dermálna, perineurálne šírenie. Resekčné okraje sú voľné. 4 LU, v 1 LU ú izolované nádor. bunky. rpT4b rpN0/i/M0. Stp. adjuv. CHT TAC 6x do 2.12.2021. Neutropénia po CHT, anémia stredne ť. st. po CHT. Polyneuropathia po CHT. Stp. adjuv. HL goserelin + letrozol 1.2022 do 1.2023.

2.Recidiva in cicatricae, stp. biopsii 9.1.2023. Histolog. IDC NST v jazve ľ. prsníka ER 6O%, PR 20% HER2 negat. Stp. stp. ME sec. Madel subcutanea l.sin. - niple sparing ME, transpozičný lalok 14.3.2023. Histolog. invaz. dukt. ca NOS G2 4,5 mm bez in situ zložky, okraje široko voľné. ER 35% PR 0 HER2 3+ p53+/- Ki 67 20% E-cath.+ LVI0 Luminal B. SNB nebola vyšetrená. Pacientka je po operácii 2. lokálnej recidívy t.č. v dolnej časti ľ. axily. Primárne v roku 2019 dostala adjuvantne RT a HL tamoxifen, po operácii lokálnej recidívy v roku 2021 dostala adjuv. CHT 6xTAC a HL goserelin + letrozol, po roku tejto liečby došlo k opakovanej lokálnej recidíve preaxilárne vľavo. HER2 ICH bolo stále 3+, DISH 2x negat. T.č. DISH nebolo vyšetrené. Adjuv. RT pacientka na ľ. prsník dostala v primárnej adjuvancii v r. 2019, možné je RT konzílium na posúdenie veľkosti ožarovaného poľa v r. 2019. Pre polyneuropatiu po CHT TAC pacientka nie je naklonená k ďalšej CHT.

Akú liečbu by ste odporučili vzhľadom na veľkosť recidívy 4,5 mm /predtým bola braná biopsia/ HER ICH je 3+ ER 35%. PET CT okrem hrudnej steny bolo negat. Ďakujem za odpoveď.

Sdílet

Reakce kolegia: 3

Doporučovala bych pseudoadjuvantní biochemoterapii 12x taxol weekly s trastuzumabem a potom trastuzumab do 1 roku. HER2 3+ je indikace k léčbě trastuzumabem a FISH se nedoplňuje Po ukončení CHT k trastuzumabu možné přidat hormonoterapii exemestanem , pokud má již pomenopauzální hormonální profil, pokud ne, uvažovala bych o laparoskopické kastraci.

Nádor byl patrně již od začátku HER 2 pozitivní ( pokud byla histologie dělaní v certifikované laboratoři). Proto by další léčba měla být postavena na trastuzumabu. Taky bych podala paclitaxel + trastuzumab. Je jen otázkou, jak bude pacientka režim tolerovat vzhledem k tomu, že má již neuropatii po předchozích chemoterapiích. S navrženou adjuvantní hormonální léčbou souhlasím.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Ďakujem veľmi pekne za odborný názor, súhlasím s liečbou HER2 pozit. recidívy.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.