Luminal B duplex

4. 10. 2021 22:04

Pac. rč. 1972, s ca mamame l.sin duplex pT1c(2ložiska)pN0(0/2) po ME na přání pac. Luminal B
1.ložisko vel. 12x9mm, G2 duktální ca V0,pn0R0 KI 67-40% ER 100%,PR 15% Her 2 neg
2.ložisko vel. 7mm, špatně difer. dukální ca, G3, V0,R0,pn0, Ki67-80%, ER 100% PR 15% her 2 neg
Dotaz: indikovali byste CHT? jakou? AC? TC? nebo doplnit Mammaprint?

Reakce: 4

Jedná se pravděpodobně o dvě ložiska luminal B nádoru s vyšší růstovou aktivitou. Pokud je pacientka pre nebo perimenopauzální , tak bych o adjuvantní chemoterapii uvažovala, nejspíš 3x EC+ 9x taxol wekly. Ale genomomový test je možné pro přesnou představu o nebezpečnosti nádoru udělat, jen bude třeba nejspíš z obou ložisek.

Došetřit nádory multigenovým testem ( MammaPrint nebo Oncotyp DX) by bylo optimální řešení. Nicméně, tento výkon lze vykázat pouze jeden krát na jeden prs ( nikoliv 2x, jak by bylo potřeba v tomto případě). Proto bych pacientce doporučila s ohledem na 2 ložiska a vyšší proliferaci a G3 jednoho ložiska adjuvantní chemoterapii ( antracyklin, taxan sekvenčně).

Došetření by bylo optimální, jinak u premenopauzální pacientky (vzhledem k vysoké proliferaci a gradingu a multicentricitě) bych doporučila AC-T, u premenopauzy (vzhledem k vysoké ER pozitivitě a negativitě uzlin) bych doporučila AC a následně hormonoterapii s AIs.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Podali jsme chemoterapii bez testu.

Tazatel byl s doporučeními spokojen