Metastatický tumor ovaria

20. 2. 2020 14:54

Jakou další linii chemoterapie zvolit pro léčbu 45-leté ženy s metastasujícím tumorem ovaria?
Přehled dosavadní léčby:
5/2017 Tumor ovaria l.sin pT1a pN0 (0/64) M0
- 31.5.2017 HY + AT bilat + APPE + OME + PLA + PALA
- histol..: adult granuloza cell tumor
- stp. adjuv. CHT 4x CBDCA+ paklitaxel - ukonč. 22.9.2017
10/18 recidiva paraortálně v úrovní ren. hilu vlevo, nelze vyloučit infiltraci stěny aorty, incipientní obstrukce močovodu
6.12.2018 pokus o debulking surgery- PG PN- nález inoperabilní - hist.: granulosový tu, peroperačně plicní embolie,
antikoagulační terapie 1 měsíc.
Předpokládáná chemoresistence.- proto indikovaná k paliativnímu ozáření.
St.p. paliativní radioterapii recidivy paraaortálně v úrovni renálních hilů vlevo, nelze vyloučit infiltraci stěny aorty, dávkou 45Gy/25 frakci do 9.3.19
5/19 progrese nádor. onem. dle PET/CT.
Paliativní chemoterapie CBDCA + paclitaxel od 26.6.2019, SD po 3.cyklus, t.č. st.p. 8. cyklu (03.12.19).
Dušnost opakovaně při aplikaci carboplatiny. - v.s. alergické reakce, s dobrou odpovědí na kortikoidy.
Hydronefrosa vlevo.
Vedl. dg.: Diabetes mellitus II. typu - na PAD
Deprese v th., 10/2017 intoxikace lék.
*
Nyní provedeno nové PET/CT dne 31.01.20 - FN HK:
* mírná regrese metastatického postižení jater (ložiska do 87x71x105 mm)
* progrese nádorové masy paraortálně vlevo (70x73x91 mm, zasahuje do parailické oblasti,
do masy je zavzat levý ureter, způsobuje hydronefrosu, objemná pánvička levé ledviny.
*
Dle přechozí fázová scintrigrafie ledvin 23.01.19 Chrudim:
* hodnota globální ERPF je při dolní hranici normy (6,61)
* levá ledvina s pozvolna narůstající akumul. RF bez známek odtoku po diuretiku
* funkčně zdatná pravá ledvina bez poruchy drenáže
Relativní funkce - levá ledvina 27% pravá ledvina 73%.
Pacientka konzultována s urology, stran hydronefrosy doporučen konzervativní postup.
Pacíentka je nyní ve slušném klinickém stavu, PS 1, Pro bolesti v zádech léčena ARO - Dolforin + Cannabis, nyní VAS 2-3,
Nyní hepatomegalie, hepar dosahuje k pupku,
Výsledky z 18/02/20:
Biochemie: S_UREA: 3,5, S_KREA: 58, S_BIL_*: 4, S_ALT: 0,31, S_GMT: 3,10, S_ALP: 2,47, S_PROT: 70, S_ALB: 32, Spec. imunoanalýzy: S_CEA.: 1,3, S_AFP.: 37,7, S_C125.: 5,3, Krevní obraz: PK_Leukocyty KO: 6,3, B_HB: 105, B_HTC: 0,30, B_PLT: 215.
Osobně bych se klonil k monoterapii topotecanem.
Může někdo poradit něco lepšího?
Děkuji předem za odpovědi.

Reakce: 2

Objevují se informace o efektu metforminu a letrozolu, ovšem out of label, proto topotekanu nelze mít námitek, já mám raději lipozomální doxorubicin, ani ne proto, že by byl zjevně účinnější, ale podání 1x za 4 týdny je pro nemocné komfortnější

Topotecan nebo gemcitabin, ty jsou ale pro pacientku náročnější na frekvenci aplikací nebo doxorubicin či liposomální doxorubicin, které, jak již psáno výše, umožňují delší intervaly podání. Důležité ale též je, jak to bude nemocná vnímat. Někteří pacienti jsou raději, když je jim věnována "větší pozornost" a častější návštěvy u lékaře mohou dokonce vnímat i kladně, ale není to zcela typické.