Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » mladá nemocná s lokální recidivou triple neg. chemorez.ca

mladá nemocná s lokální recidivou triple neg. chemorez.ca

28. 4. 2011
29 letá pacientka EK 2/2010 diagnostkvaný karcinom levého prsu T2 N1 M0, z biopsie invazivní duktální ca, G3, angioinvaze, ER neg. PR 15%, HER2 neu neg, na sono suspektní uzlina v axile Absolvovala 4 cykly neoadjuvantní chemoterapie AC, po které došlo k nepatrnému zmenšení nádoru a negativizaci uzliny , na základě toho byla indikovaná k segmentectomii a exenteraci axilly, exenteraci odmítla a podstoupila SNL 6/2010, histologie- triple negativní nádor s vysokou růstovou aktivitou (MIB1-80%), angioinvazí, SNL negativní ypT1c ypN0 Po operaci zahájila adjuvantní léčbu taxol weekly 12x Asi v době 8 cyklu chemoterapie 9/2010 se objevila drobná nejasná rezistence v jizvě po operaci levého prsu, která byla sledovaná na UZ, perzistovala a zvětšovala se i po dokončení léčby a nakonec byla 1/11 punktovaná, biopsie potvrdila lokální recidivu téhož nádoru, staging byl negativní, ošetřující lékař doporučil ablaci, ale pacientka se obrátila k další léčbě na naší kliniku. 3/11 na mammární semináři indikovaná k ablaci s exenterací pro pochybnost nálezu v oblasti axillárních uzlinna UZ Ablace byla neprodleně provedena, nález 4cm velké lokální recidivy téhož nádoru bez postižení axillárních uzlin. 4/11 jsme nemocné doporučili lokální radioterapii, která je komplikovaná velmi tenkou vrstvou podkoží na hrudníku, radioterapeut hodnotí radioterapii jako technicky možnou s vyšším rizikem kardiálního poškození Plastik ale vylučuje možnost plastické rekonstrukce implantátem v ozářeném terénu či založení expandéru před zahájením ozařování. Nemocná radioterapii odmítá. Poraďte!
Sdílet

Reakce kolegia: 2

U pacientky se jedná o triple negativní karcinom prsu s vysokou proliferací a chemorezistencí (po neoadjuvantním AC pouze minimální regrese, lokální recidiva během adjuvantní chemoterapie paclitaxelem weekly). Vzhledem k agresivnímu chování nádoru bych u pacientky volila nyní došetření na vzdálené MTS (pokud neměla). V případě M0 bych se snažila pacientku přesvědčit k radioterapiiu s následnou možností rekonstrukce pomocí TRAM. Předpokládám, že expandér před RT není možné založit z technických důvodů ...
Zcela nestandardně bych u této pacientky zvažovala podání "adjuvantní" chemoterapie v kombinaci gemcitabin/carboplatina vzhledem k chemorezistenci nádoru na předchozí chemoterapii.

U velmi mladé nemocné došlo ke vzniku lok. rec. v průběhu adjuvantní CHT, jedná se o triple negativní ca, kde mají taxany často omezenou účinnost. RT na oblast hrudní stěny po mastectomii vzhledem k recidivě je určitě na místě, ale je nutné - s ohledem na věk a biologickou charakteristiku tumoru - vzít v potaz i zvýšené riziko kardiotoxicity a především vysoké riziko vzdálené disseminace. Podání platinového derivátu v kombinaci s gemcitabinem vidím jako velmi dobré řešení a neshledávám ji ani jako nestandardní, neboť se v situaci po výskytu lokální rec. nejedná o klasickou adjuvanci.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.