Sklerotizující adenóza a hyalinizace po tamoxifenu?

4. 11. 2019 11:05

C504 ZN - horní zevní kvadrant prsu
- stp. part. ME a vyš. SNB l.sin. 29.3.2016
histol.: tubulární ca G1, bez lymfangioinvaze, bez
perineurální propagace,
11 mm v průměru
pT1b pN0(SNB neg.), M0, R0, Her 2 neu neg.
ER 100%, PR 100%, Ki67 5%
luminal A
po adj. RT nsa prsu a bost na tumor, zahájení TMX 20 mg/d od 5/2016
pro cysty na vaječnících provedena OE( HYE pro poporodní atonii v r. 2006) v r. 2016, histol- bílé tělíska
uzlovitost prsů bilat- 2.10.2019 CCB-
vlevo- sklerozující adenósa, hyalinizace, přítomnmost MKK,bez malignity
P prso- sklerozujícíc adenósa, bez malignity

MRI- bez vysacování, ke sledování

Ptám se, zda je vhodná změna z TMX na IA? Můžou být uvedené změny prsů jako NÚL TMX? Děkuji za odpověď.

Reakce: 4

Nevím zcela, co se rozumí pod pojmem uzlovitost prsů, popsaná i sklerozující adenóza. Oba nálezy nepatří k známým NUL tamoxifenu , nelze je však vyloučit. Nicméně, pacientky s tubulárním karcinomem prsu pT1b ( 11mm) N0 ER 100% a PR 100% G1 a s nízkou proliferací má velice dobrou prognózu a adjuvantní hormonální léčba je vůbec na zvážení. Znamená to, že neléčit pacientku žádnou adjuvantní HT není chyba. Pokud tedy pacientka hůř snáší adjuvantní tamoxifen ( měla ho již 3 roky) tak bych léčbu spíš ukončila, než měnila za inhibitor aromatázy

Taky bych nepřecházela na inhibitor. Popisované změny v prsu jsou spíše známkou hormonální stimulace prsní žlázy a znamenají vyšší denzitu a tedy rizikovost, takže by měl mít tamoxifen v tomto případě spíše příznivý dopad. Z důvodů základní diagnózy je jistě možné léčbu ukončit. Pokud by měl ale tamoxifen sloužit jako prevence v rámci nepřehledného prsního terénu, bylo by možné snížit jeho dosavadní dávku na polovinu.(10 mg).

Po doplnění gynekol.operace by tato změna byla možná, ale neprováděl bych ji. Nějak se mi ztratil věk nemocné, ale příznivá charakteristika tumoru umožňuje i vysazení antiestrogenu, byť uvedené změny nevidím jako možné nežádoucí účinky tamoxifenu - žádný takový jsem v kazuistice nezaznamenal.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 4. 11. 2019 19:59

T.č. není důvod k přechodu na AIs, jedná se o prognosticky příznivý a malý tumor. Uváděné nežádoucí účinky s podáváním TX pravděpodobně nesouvisí. Pokud nemocná léčbu jinak toleruje, podávala bych ji dále - do 5 let, pokud má i jiné potíže v souvislosti s podáním antiestrogenů. lze podání ukončit.