Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Premenopauzální žena s C50 s mnohočetnými susp. LU

Premenopauzální žena s C50 s mnohočetnými susp. LU

8. 5. 2011
Premenopausální pacientka 49 let s ca mammae l.sin. T2 N2 M0 Z MG v ZHK sin. oválný útvar, neostře konfigurovaný 25x22x20 mm, v sin. axille patol. zvětšená jedna uzlina, vpravo bez nálezu. Dle UZ v ZHK sin. tu útvar, neostře ohraničený vel. 34x16x22 mm s patol. kalcifikacemi, v sin. asille 4 patol. uzliny, největší 27x15 mm, v dx. axille 2 patol. uzliny do vel. 20x8 mm, infraklaviulárně sin. jedna hypoechogenní kulovitá LU 8x4 mm. Cor-cut biopsie - inv. duktální ca G1, ER 100%, PgR 10%, Ki67 do 10%, HER 2 neg. PET/CT z 29.4.2011 - hypermetabolismus glukózy v ložisku sin. mammy na rozhraní HKK vel. 25x17x21 mm, ve vícečetných splývajících uzlinách sin. axilly do 34x13 mm, ve vícečetných lymfat. uzlinách dx. axilly do 20x10 mm, chabě v LU RP do 10 mm, v LU při obou ilických svazcích, vlevo 26x13, vpravo do 12 mm, v LU inguinálních bilat. - vlevo do 15 mm, vpravo do 8 mm. Provedena biopsie z LU dx. axilly - bez nálezu malignity Provedena extirpace LU z sin. inguiny - bez nálezu malignity 1) Považujete dosud provedená vyšetření za dostatečná ke stanovení primární dg. a klasifikace TNM ? (KO + diff., biochemická vyšetření v normě vč. CRP, TM: CEA: 7, Ca 15-3: 30) 2) Pokud ne, jaká další vyšetření by jste doporučili ? 3) Pokud ano, jaký by byl váš další postup ?
Sdílet

Reakce kolegia: 2

Provedena vyšetření považuji za dostačující k určení klinické TNM klasifikace. S největší pravděpodobností se jedná u pacientky sice o patologické ale nenádorové uzliny v popsaných lokalizacích ( revmatoidní artritída,..). U pacientky bych doporučila parciální mastectomii s dissekcí axily (dalo by se zvažovat i vyšetření SNB a hmatných uzlin nazmrzlo během operace, je možné, že i v levé axile se bude jednat o nenádorové uzliny). Neoadjuvantní léčbu bych u pacientky nevolila, vzhledem k fenotypu lze očekávat větší efekt pouze od neoadjuvantní hormonální léčby, navíc se bude těžko hodnotit odpověď vzhledem k tom, že není jasné, zda se jedná o nádorové postižení axilárních uzlin.

Po provedení PET/CT a extirpacích uzlin bez histologického průkazu malignity v třísle a kontralaterální axile (tedy zřejmě M0) by podle spíše chirurgických doporučení měla být nejprve provedena extirpace uzliny v levé axile k verifikaci event.postižení za dosud léčebně neovlivněného stavu a po ní by následovala neoadjuvantní chemoterapie. Dalším krokem by byl operační zákrok - na prsu parciálního charakteru, v axile rozsahu podle kontrolní sonografie a předchozí biopsie ipsilat.uzlin. Poté by již pokračovala v adjuvantní minimálně hormonální léčbě a pooperačním ozáření.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.