Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » první linie léčby hormonálně dependentního nádoru

první linie léčby hormonálně dependentního nádoru

2. 2. 2011
Pacientka I.Š 53 let 7/2004 si nahmatala bulku v pravém prsu, zjištěn zhoubný nádor, 7/2004 absolvovala neoadjuvantní chemoterapii 5x FAC , potom 10/04 provedena SE + EA v UVN, nádor T2 N1B M0 , 2+ LU z 19 , ER 90% , PR 0, Ki 67 5% her2 neu 1+ Po operaci absolvovala chemoterapii 3x CMF , potom léčena 5 let letrozolem do 10/10, byla po HY + EA v 39 letech pro endometriozu , adjuvantně ozářena na hrudník a axillu 50 Gy. 11/10 bolest PDK, nejasné etiologie , vyšetřena ortopedem bez jasného důvodu obtíží, praktický lékař provedl podrobný restaging , zjištěn metastatický rozsev v játrech , skeletu , nejasné, ale spíše nesusp. ložisko v plicích a podezřelá drobná struktura v ve vrcholu pravé orbity, nález , ale hodnocen očním lékařem jako nejistý, dopor. jen sledovat , Ca 15.3 je 160 kIU/L.. Pacientka přichází z jiného pracoviště k léčbě první linie k nám. PS 0, jen bolest PDK , chodí s holí, bez jiných symptomů. 1) Bude nutná rebiopsie nádoru ? 2) Nádor zgeneralizoval po ukončení hormonální léčby, byla by racionální léčba hormonální, např. faslodex ? 3) Uvážíme vstup nemocné do klinické studie, pokud nebude možný, volili byste chemoterapii a jakou? 4) Kromě kontrolní NMR CNS je nutná další intervence pro susp. nález ?
Sdílet

Reakce kolegia: 2

Vzhledem k časovému odstupu od původní dg bych u pacientky volila rebiopsii (pokud je to technicky možné bez rizika pro pacientku). Dle typu metastáz bych volila další léčbu (nabídla bych zařazení do klinické studie- v případě HER2 negativity studie THYME- paclitaxel +/- AZD, nebo v případě pozitivity- klinicka studie MARIANNE- s možností podání Peruzumabu nebo tDM1v první linii léčby).
Pokud by pacientka odmítla účast v klinické studii- volila bych léčbu dle fenotypu metastaz.
Pokud by pacientka odmítla biopsii metastáz nebo biopsie by nebyla technicky možná nabídla bych pacientce hormonální léčbu v případě, že se nejedná o masívní postižení jater. Důvod: podle průběhu se zdá, že neoadjuvantní chemoterapie nebyla u pacientky moc účinná. Lze vysvětlit vysokou pozitivitou receptorů a nízkou proliferací. Navíc byla účinná adjuvantní hormnonální léčba.

Přikláním se k variantě rebiopsie metastáz k upřesnění současné biologické charakteristiky nádoru a doplnila bych ještě PET/CT vyšetření. Přesto, že se jednalo o nádor hormonálně dependentní, k nálezu mnohočetných meta došlo (dle údajů) za měsíc po ukončení hormonální léčby. Nepředpokládám, že takto rozsáhlý nález vzniknul za 4 týdny, takže se dá spíše usuzovat na to, že se tumor stává na hormonální léčbu rezistentní, což ovšem podání další linie hormonoterapie nevylučuje.
Primárně bych se snažila o zařazení nemocné do studie, jinak bych se též rozhodovala na základě věku, který zde nějak nedokážu vyčíst a fenotypu meta. Buď Faslodex nebo další linii CHT s taxany.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.