Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » relaps HER2 pozitivního karcinomu prsu

relaps HER2 pozitivního karcinomu prsu

10. 5. 2011
48 letá pacientka byla v roce 2007 léčena pro Ca mammae l.dx pT2pN1(1/14) M0,invazivní duktální karcinom ERa PR negativní, Ki 67 28%, HER2 FISH pozitivní parciální ME s dissekcí axily, následně adjuvantní chemoterapií AC4x následně paclitaxel weekly a Herceptin weekly celkem 12 x následně adjuvantní Herceptin a 3 týdny celkem na dobu 52 týdnů a RT na oblast prsu a lymfatických uzlin. 4/2011 byly u pacientky na CT plic a mediastina dg ložiska charakteru metastáz, markry (CEA,CA 15.3) měla negativní. Vzhledem k odstupu od léčby byla ložiska histologicky verikovaná pod CT kontrolou. Histologický nález: invazivní duktální karcinom, ER a PR negat, KI 67 35%, HER2 FISH negativní. Jakou léčbu byste pacientce navrhli?
Sdílet

Reakce kolegia: 1

Každopádně nebude mít smysl léčba hormonální a bohužel, pokud se dá spolehnou na výsledek FISH negativity, pak by neměla význam ani další léčba Herceptinem či Lapatinibem. Ze systémové léčby bych volila kombinaci Gemcitabinu nejspíš s Taxoterem, jedná se sice o léčbu poměrně toxickou, ale účinnou a kombinaci XeNa bych si nechala do zálohy. Možné by bylo též zařazení nemocné do nějaké studie s biologickou léčbou jiného typu (např. Bevacizumab + Taxotere, Bevacizumab + Kapecitabin nebo Sorafenib + Kapecitabin). Nicméně mi zde ještě chybí informace o tom, o jaké meta plic se jedná, zda solitární ložisko nebo vícečetné meta a zda se jedná o postižení pravé či levé plíce či obou. V případě solitární meta vhodně uložené by ještě přícházela v úvahu i chirurgická intervence a nebo v případě meta na lokalizovaném okrsku u plíce levé - radioterapie, vždy však v kombinaci s léčbou systémovou. Záleží též na stavu nemocné, dalších komorbiditách atd.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.