Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Rozsah operace

Rozsah operace

15. 6. 2023
raritní

Mám pacientku se 2 nádory zcela shodných charakteristik v 1 prsu. Větší je vysoko v HZK v axilárním výběžku, menší v DVK. Po neoadjuvantní chemoterapii bude v červenci následovat operace. Vzhledem k velikosti a uložení nádorů i velikosti prsu by teoreticky byl možný parciální výkon, tedy odstranění obou nádorů s následnou radioterapií. Nejsem si však jistá, zda by nebyla vhodnější radikální mastektomie.

Epikríza: DG: karcinom pravého prsu cT2 (2 ložiska - HZK a DVK) N0 M0, histol. z biopsie 23.11.22 oba nádory shodné, invaz. dukt. ca G2, ER 100 %, PR poz. 50 %, MIB1 30 %, HER2 s amplifikací neoadjuv. ch. AC - pacli-trastuzumab od 9.1.23, st. po 4 cyklech AC do 14.3.23, dále weekly paclitaxel + trastuzumab do 21.6.2023 mamografie před léčbou: 23.11.22: Na provedených mamogramech se nově v axilárním výběžku vpravo ukazuje susp. formace vel. asi 22mm, další ohraničená je v DVK pod prsem vpravo vel. asi 15mm, uzliny v axile nezvětšeny. Po chemoterapii jsou oba nádory nadále hmatné, mírně menší, mamografie bude následovat. Děkuji za názor.

Sdílet

Reakce kolegia: 3

Chirurgická obec nemá jednoznačný názor na problematiku dvou nádoru v prsu a parciálniho výkonu. Nicméně, pokud pacientka akceptuje mírně vyšší riziko relapsu, parciální výkon je kosmeticky vyhovující a pacientka si ho přeje, lze ho pacientce nabídnout.

Souhlasím. V případě, že chirurg vyhodnotí parciální výkon jako technicky možný, kosmeticky přijatelný a bezpečný, určitě je možné jej akceptovat , samozřejmě s následnou adjuvantní radioterapií.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Moc děkuji, názory mi velmi pomohly.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.