Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Zpravodajství z KNOU 2024. Co je nového?
Proběhl již devátý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii 2024. Co zajímavého zaznělo? Nenechte si ujít videokomentáře. Více ZDE.

×

Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Zpravodajství z KNOU 2023
Zpravodajství z KNOU 2023
31. 5. 2023

Ve dnech 19. – 20. května proběhl v hotelu Vienna House Andel’s v Praze již osmý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii. Program se věnoval aktuálním odborným tématům s důrazem na urologické nádory v klinické praxi. Konkrétně šlo o nádory ledvin, robotiku v onkourologii, nádory močového měchýře, časný záchyt karcinomu prostaty a další. Opět jsme byli na místě s kamerou a Vy se nyní můžete podívat na cennou diskusi odborníků a na krátké komentáře účastníků. Co je nového? 

Molekulární klasifikace karcinomu prsu dle intrinsických podtypů stanovených podle genové exprese – prezentace
Molekulární klasifikace karcinomu prsu dle intrinsických podtypů stanovených podle genové exprese – prezentace
4. 4. 2023

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Pokroky v molekulární genetice a proteomice jsou velmi slibné a přinesly vhled do molekulární heterogenity karcinomu prsu. Histopatologická diagnostika je výzvou pro patology, kteří musejí poskytnout přesnou a rychlou diagnózu včetně validované detekce prognostických a prediktivních faktorů. Kolik existuje různých histologických typů invazivních karcinomů prsu? A jak je určit? Nejen to se dozvíte z prezentace.

Novinky v diagnostice a léčbě mnohočetného myelomu
Novinky v diagnostice a léčbě mnohočetného myelomu
21. 3. 2023

Poslechněte si komentář prof. MUDr. Romana Hájka, CSc. z XXIX. Pařízkových dnů a ze IV. ostravské konference paliativní péče. Co je nového v diagnostice mnohočetného myelomu? Stane se v budoucnu hmotnostní spektrometrie zlatým standardem? Jaké novinky jsou v nomenklatuře mnohočetného myelomu související s WHO klasifikací?

Využití moderní imunoterapie u pacientů s metastatickým skvamózním karcinomem penisu
Využití moderní imunoterapie u pacientů s metastatickým skvamózním karcinomem penisu
6. 12. 2022

Publikovaná prezentace popisuje aktuální možnosti terapie metastatického skvamózního karcinomu penisu, vzácného onemocnění, které se vyznačuje v pokročilých stadiích špatnou prognózou. Seznamte se s incidencí, rizikovými faktory, klasifikací nebo s tím, jak postupovat u pacientů nevhodných pro léčbu cisplatinou, nebo progredujících při standardní CHT. Součástí prezentace je kazuistika.

Zpravodajství ze 46. Brněnských onkologických dnů
Zpravodajství ze 46. Brněnských onkologických dnů
19. 10. 2022

Ve dnech 12. – 14. 10. 2022 proběhly 46. Brněnské onkologické dny, důležité setkání odborníků na poli české a slovenské onkologie. Je nám ctí Vám v krátkých komentářích zprostředkovat novinky z přednášek, které probíhaly paralelně ve 4 sálech. Natočili jsme je se členy kolegia projektu Mujpacient.cz nebo s účastníky kongresu. Podívejte se nyní na stručné shrnutí toho nejdůležitějšího.

Červnové aktuality z portálu Linkos
Červnové aktuality z portálu Linkos
24. 6. 2022

Nenechte si ujít přehled zajímavých odborných akcí, konferencí a seminářů, které se budou konat letos na podzim v Brně, Ostravě, Olomouci a Praze. Kromě toho přinášíme také informace o pravidlech pro prediktivní testování solidních nádorů a pravidla pro provádění výkonu 94365. Čtěte dál.

Nejnovější případy

HG nediferencovaný sarkom prsu

10. 6. 2024 14:20

Pacientka 77 let, na antikoagulační terapii pro paroxysmální fibrilaci síní, po pravostranné plicní emboli, po kompletní tromboze v. saphena magna l. dx 6/2022, léčena pro hypertenzi, po HYE a ADE bilat pro krvácení v menopauze. Užívá Xarelto, Ramipr...

Adjuv. terapie TNBC pT1a

25. 5. 2024 10:46

Pacientka 55 let, bez intreních komorbidit, alergie na PNC, v rodině otec ca tlustého střeva v 65 letech - Genetické vyš odesláno. Tumor levého prsu HZQ - mikrokalcifikace na ploše 7x3cm dle MG, cT3 N0 M0 biopsie - in situ (DCIS) duktálního karcinomu...

Malígny phyllodes Tu. prsníka u 21ročnej pacientky

24. 5. 2024 07:36

21ročná pacientka, bez komorbidít, riešená v mamologickej ambulancii pre USG aj palpačný nález rezistencie v prsníku., podľa CCB: phylodes tumor. Realizovaná extirpácia tumoru. Definitívna histológia: Tumor z DLQ ľavého prsníka: malígny phyllodes tum...

Prof. Fínek a prof. Babjuk diskutovali o pokrocích v onkourologii
Prof. Fínek a prof. Babjuk diskutovali o pokrocích v onkourologii
7. 6. 2022

Poslechněte si záznam diskuse dvou předních odborníků české onkologie a urologie. V rozhovorech zazní názory na možnosti konzultace terapie u konkrétních pacientů. Diskutuje se také o roli robotické operativy u karcinomu prostaty, novinkách v systémové terapii nebo významu screeningu. Diskuse byla pořízena v rámci konference KNOU 2022. Děkujeme pořadatelům za umožnění účastnit se konference a organizátorovi akce agentuře 4Education s. r. o.

Co zaznělo na letošní konferenci KNOU 2022?
Co zaznělo na letošní konferenci KNOU 2022?
7. 6. 2022

Ve dnech 13.–14. května 2022 proběhla v Praze konference Komplexní novinky v onkourologii. Ústředním tématem byly urologické nádory v klinické praxi, tedy zajímavé případy, kdy nám „guidelines“ nestačí. Kongres přinesl řadu odborných sdělení a novinek z oblasti onkourologických malignit. Poslechněte si komentáře účastníků i jejich názory na projekt.

Nové trendy v terapii melanomu a karcinomu močového měchýře
Nové trendy v terapii melanomu a karcinomu močového měchýře
19. 12. 2021

Přinášíme Vám dvě přednášky z konference Best of Oncology, která proběhla začátkem prosince 2021. První z nich se věnuje dlouhodobé účinnosti kombinované imunoterapie ipilimumabem a nivolumabem u pacientů s metastazujícím melanomem ve studii CheckMate 067. Druhá přednáška je zaměřena na problematiku terapie karcinomu močového měchýře. Seznamte se s tím, jak imunoterapie rozšiřuje možnosti v léčbě uroteliálního karcinomu, včetně neoadjuvantní imunoterapie. Přečtěte si detaily.

Možnosti a limity současné onkologie. Poslechněte si novinky
Možnosti a limity současné onkologie. Poslechněte si novinky
27. 10. 2021

Dne 13. 10. 2021 proběhlo při příležitosti 45. Brněnských onkologických dnů v hotelu Continental Brno již tradiční setkání členů kolegia onkologického boardu projektu Mujpacient.cz. Poslechněte si vstupy garantů i členů kolegia. Komentáře přinášejí řadu zajímavých odborných sdělení a novinek v diagnostice i terapii onkologicky nemocných pacientů. Co je nového?

Novinky v léčbě karcinomu plic – výběr z přednášek ASCO
Novinky v léčbě karcinomu plic – výběr z přednášek ASCO
24. 9. 2020

Co přinesla sdělení virtuální konference ASCO? Přinášíme Vám zpravodajství z letošního kongresu ASCO, který se tentokrát konal ve virtuálním prostředí. V prezentaci doc. MUDr. Milady Zemanové, Ph.D., najdete nejnovější  poznatky o aktuální situaci v léčbě karcinomu plic. Co je nového v imunoterapii 1. linie léčby metastazujícího nádoru plic, cílené léčbě metastazujících NSCLC nebo adjuvantní terapii EGFR mutovaných NSCLC? 

Závěry z ASCO 2020 v léčbě mCRPC. Co přinesly studie CARD a PROREPAIR-B?
Závěry z ASCO 2020 v léčbě mCRPC. Co přinesly studie CARD a PROREPAIR-B?
3. 7. 2020

Randomizovaná klinická studie CARD porovnávala kabazitaxel s ARTA preparáty (abirateron nebo enzalutamid) u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty (mCRPC), kteří byli předléčeni docetaxelem a alternativním přípravkem ze skupiny ARTA. Jednalo se o analýzu celkového přežití s primárním cílem rPFS (přežití bez radiografické progrese). Jakou účinnost prokázal kabazitaxel? Neméně zajímavé jsou závěry studie PROREPAIR-B, jejímž cílem bylo prokázat prognostickou roli škodlivé mutace v HRR genech.  Byla přítomnost této mutace u pacientů léčených kabazitaxelem a ARTA zásadní? 

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.