Zásadní změny v úhradách – onkologie
Už víte o změnách úhrad účinných látek enkorafenibu a nivolumabu i o novém indikačním omezení u sacituzumabu govitekanu? Informujte se.

×

Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Helicobacter pylori, homolog-rekombinační geny a rakovina žaludku
Helicobacter pylori, homolog-rekombinační geny a rakovina žaludku
4. 7. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Helicobacter pylori je dobře známým rizikovým faktorem rakoviny žaludku. Jak k tomuto riziku přispívají zárodečné patogenní varianty v genech predisponujících k rakovině a jejich účinek v kombinaci s infekcí H. pylori na riziko rakoviny žaludku však nebyl široce hodnocen.

Jaká je účinnost jedné dávky kvadrivalentní HPV vakcíny?
Jaká je účinnost jedné dávky kvadrivalentní HPV vakcíny?
4. 7. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Infekce HPV je pravděpodobně nejčastějším sexuálně přenosným onemocněním a zároveň příčinou přibližně 5 % všech lidských karcinomů. V současnosti jsou na trhu tři profylaktické vakcíny proti HPV infekci: bivalentní Cervarix, kvadrivalentní Gardasil (dříve Silgard) a nonavalentní Gardasil 9.

Metastazující hormonálně senzitivní karcinom prostaty
Metastazující hormonálně senzitivní karcinom prostaty
23. 6. 2023

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Oblast léčby pokročilého karcinomu prostaty se neustále vyvíjí. Existuje několik terapeutických možností, včetně kombinací dubletu a tripletu zahrnujících androgen deprivační terapii (androgen deprivation therapy, ADT), dostupných pro muže s metastazujícím hormonálně senzitivním karcinomem prostaty, které prokázaly přínos pro celkové přežití oproti samotné ADT. Detaily si přečtěte v článku.

Systémová léčba recidivujícího karcinomu endometria a děložního hrdla – nové možnosti
Systémová léčba recidivujícího karcinomu endometria a děložního hrdla – nové možnosti
20. 6. 2023

prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Karcinom děložního hrdla je onemocnění, které stále významně ohrožuje ženy v zemích s nízkými a středními příjmy, kde je častěji diagnostikován v pokročilých stadiích. Mezi takové země patří i Česká republika. Co považujeme za nový standard systémové léčby metastatického nebo recidivujícího karcinomu endometria? Přečtěte si v článku.

Červnové aktuality v onkologii
Červnové aktuality v onkologii
12. 6. 2023

Látka vyvinutá na brněnské Masarykově univerzitě k léčbě leukémie obdržela americký patent. Masarykův onkologický ústav vede v očích pacientů i zahraničních odborníků. Univerzita Pardubice představila koncept klinické studie diagnostiky rakoviny slinivky. Variantní histologie renálního karcinomu a jejich možná léčba ve skvělém přehledu. Čtěte červnové novinky. 

Karcinom prostaty: Nejnovější studie neukazuje žádnou změnu v 15leté úmrtnosti bez ohledu na strategii léčby
Karcinom prostaty: Nejnovější studie neukazuje žádnou změnu v 15leté úmrtnosti bez ohledu na strategii léčby
3. 6. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Již více než dvě desetiletí hodnotí studie Prostate Testing for Cancer and Treatment (ProtecT) účinnost současné léčby mužů s klinicky lokalizovaným karcinomem prostaty detekovaným prostatickým specifickým antigenem (PSA). Patnáctiletá následná analýza poskytuje důkaz vysokého procenta dlouhodobého přežití ve studované populaci s 97 % úmrtí specifických pro karcinom prostaty a 78 % úmrtí z jakékoli příčiny, bez ohledu na léčebnou skupinu. 

Nejnovější případy

Indikace adjuvantní léčby

4. 10. 2023 07:57

Dobrý deň prajem, prosím láskavo o váš názor na indikáciu adjuvantnej chemoterapie u 48 ročnej pacientky s ca mammae l. dx., st. po QE a SNB 22.8.2023 pT1cpN0MX, tumor 20x12x20mm, ER 100%, PR 100%0, Her 2 negat., ki 67 20%, 0+/4 SLU, Luminal A, prít....

Volba adj. CHT

3. 10. 2023 11:57

Pac. 60 let, interně zdravá, 5/23 nově dg. ca P prsu, MG HZQ - ložisko vel. 6x7mm s kalcifikacemi - UZ hůře přehledné hypoechogenní ložisko, biopticky inv. duktální karcinom G2, ER 100% PR 0%, HER 2 1+ / akred. lab. neg., Ki67 30% staging bez průkazu...

Solitárne ložisko dezmoid v prednej brušnej stene

2. 10. 2023 19:22

30-ročná pacientka, doteraz zdravá. V 2. trimestri gravidity na gynekologickej ambulancii na USG náhodný nález ložiska v prednej brušnej stene - pôvodne suspekcia na myóm. Pôrod v termíne realizovaný cisárskym rezom 03/2023, pri výkone palpačne verif...

Souvislost mezi dobou trvání radioterapie a klinickými výsledky u pacientů s karcinomem jícnu
Souvislost mezi dobou trvání radioterapie a klinickými výsledky u pacientů s karcinomem jícnu
3. 6. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

U mnoha typů epiteliálních maligních novotvarů, které jsou léčeny definitivní radioterapií (RT), má její prodloužení a přerušení nepříznivý vliv na klinické výsledky.

Zpravodajství z KNOU 2023
Zpravodajství z KNOU 2023
31. 5. 2023

Ve dnech 19. – 20. května proběhl v hotelu Vienna House Andel’s v Praze již osmý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii. Program se věnoval aktuálním odborným tématům s důrazem na urologické nádory v klinické praxi. Konkrétně šlo o nádory ledvin, robotiku v onkourologii, nádory močového měchýře, časný záchyt karcinomu prostaty a další. Opět jsme byli na místě s kamerou a Vy se nyní můžete podívat na cennou diskusi odborníků a na krátké komentáře účastníků. Co je nového? 

Novinky v léčbě karcinomu ledvin
Novinky v léčbě karcinomu ledvin
18. 5. 2023

prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Článek se věnuje problematice aktuálních možností v léčbě renálního karcinomu (renal cell carcinoma, RCC).  Jaké prognostické systémy používáme pro klasifikaci nemocných a výběr léčby? Co víme o rozdílu v přežití bez progrese (PFS) a celkovém přežití (OS)? Jaká je doporučená léčba první linie u pacientů se světlobuněčným metastatickým renálním karcinomem? A jak je to s indikací imunoterapie u rizikových pacientů po nefrektomii k prevenci relapsu onemocnění? 

Přehled aktuálních doporučení a hlavních směrů v terapii chronické lymfocytární leukemie
Přehled aktuálních doporučení a hlavních směrů v terapii chronické lymfocytární leukemie
17. 5. 2023

MUDr. Martin Špaček, Ph.D. I. interní klinika – klinika hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha

Léčba chronické lymfocytární leukemie (CLL) prochází dramatickým vývojem. Jaký je přehled aktuálních terapeutických doporučení a možností? Jaký efekt terapie nabízí akalabrutinib, ibrutinib, venetoklax, idelalisib a další inhibitory Brutonovy tyrosinkinázy? Co přinesly kombinace cílených léků a jaké je další směřování terapie chronické lymfocytární leukemie. Celý článek si můžete přečíst ZDE.

CAR-T lymfocyty v terapii nehodgkinských lymfomů
CAR-T lymfocyty v terapii nehodgkinských lymfomů
15. 5. 2023

MUDr. Kamila Polgárová, Ph.D. | MUDr. Tereza Líkařová | prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Spektrum diagnóz, u nichž se moderní terapie pomocí CAR-T lymfocytů využívá, se rozšiřuje – schváleno je použití pro lymfom z plášťových buněk i pro folikulární lymfom. Které faktory ovlivňují efektivitu terapie CAR-T lymfocyty? Co víme o toxicitě? Jaké využití mají CAR-T lymfocyty v terapii agresivních B-nehodgkinských lymfomů, indolentních B-nehodgkinských lymfomů, folikulárního lymfomu, T-nehodgkinských lymfomů a dalších typů lymfomů?

Květnové aktuality v onkologii
Květnové aktuality v onkologii
14. 5. 2023

Evropská síť klinických studií založených na konceptu precizní medicíny. Kdo je součástí? Belzutifan plus cabozantinib pro pacienty s pokročilým světlobuněčným renálním karcinomem dříve léčeným imunoterapií? Jsou vícenásobné mRNA vakcíny příslibem pro léčbu rakoviny související s HPV? Dozvíte se v květnových novinkách.

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.