Jak mohou běžná analgetika ovlivnit přežití u rakoviny vaječníků? Zjištění ze studie Ovarian cancer Prognosis And Lifestyle nabízejí naději, že užívání NSA může zlepšit přežití u karcinomu ovaria. Čtěte dál.

×

Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Onkologický videopodcast s prof. MUDr. Lubošem Petruželkou, CSc.
Onkologický videopodcast s prof. MUDr. Lubošem Petruželkou, CSc.
17. 1. 2023

Předsedkyně výboru ČOS doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, a přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., o multidisciplinárních a multiinstitucionálních týmech, personalizované onkologii, onkologické diagnostice a cestě pacienta za vysoce specializovanou péčí. Poslechněte si celý podcast.

Optimální diagnostika biochemického relapsu ca prostaty po předchozí radikální léčbě
Optimální diagnostika biochemického relapsu ca prostaty po předchozí radikální léčbě
10. 1. 2023

Článek přináší pohled na využití nejnovějších vyšetřovacích metod u relapsu nádoru prostaty, představený na několika kazuistikách. Co je třeba zvažovat při biochemickém selhání – zvyšování PSA po předchozí prostatektomii, splňujícím kritéria relapsu onemocnění? Odpověď na otázku i s vysvětlením přinášíme v článku MUDr. Tomáše Svobody, Ph.D. 

Nová indikační omezení u durvalumabu, everolimu a goserelinu
Nová indikační omezení u durvalumabu, everolimu a goserelinu
3. 1. 2023

Přinášíme informace o změnách úhrad u účinných látek durvalumabu, everolimu a goserelinu. Přečtěte si, jaké kumulativní podmínky musí být splněny, aby byl hrazen durvalumab v kombinaci s etoposidem a platinou v první linii léčby dospělých pacientů s malobuněčným karcinomem plic v pokročilém stadiu. Poznejte také nové indikace pro úhradu everolimu a goserelinu. Plné znění indikačního omezení je možno nalézt též na stránkách www.sukl.cz.

Vše dobré v novém roce 2023. Děkujeme Vám za přízeň!
Vše dobré v novém roce 2023. Děkujeme Vám za přízeň!
21. 12. 2022

Rádi bychom Vám poděkovali za přízeň a důvěru, kterou jste nám v roce 2022 věnovali.
Jsme tu společně už 11 let. Vážíme si toho, že jste součástí projektu, který lékařům pomáhá konzultovat stanovení správné diagnózy a volbu vhodné terapie.

Aktuality z onkologie
Aktuality z onkologie
20. 12. 2022

Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D., získal čestné uznání ministra za svůj výzkumný projekt věnovaný lymfomu a CLL. CAR-T léčba u renálního buněčného karcinomu. Účinnost a bezpečnost pembrolizumabu u metastatického uroteliálního karcinomu a další témata. Čtěte prosincové novinky. 

Využití moderní imunoterapie u pacientů s metastatickým skvamózním karcinomem penisu
Využití moderní imunoterapie u pacientů s metastatickým skvamózním karcinomem penisu
6. 12. 2022

Publikovaná prezentace popisuje aktuální možnosti terapie metastatického skvamózního karcinomu penisu, vzácného onemocnění, které se vyznačuje v pokročilých stadiích špatnou prognózou. Seznamte se s incidencí, rizikovými faktory, klasifikací nebo s tím, jak postupovat u pacientů nevhodných pro léčbu cisplatinou, nebo progredujících při standardní CHT. Součástí prezentace je kazuistika.

Nejnovější případy

Cílená léčba či imunoterapie ve III.linii ?

12. 3. 2023 08:41

Prosím o návrh dalšího postupu u pacientky 67leté, bez vážnějších komorbidit s triplicitou: *** folikulární lymfom G1-2, klin. st. minim. IIIA, stp. 6x R-CHOP + 2x R v rámci 1.cyklu, poslední start 30.9.2014, dosaženo CR1 s malým avit. rezidiem na me...

raritní

Multicentrický karcinom SR poz jakou adjuvantní th.

28. 2. 2023 06:59

Pac. ročník 1970, s multicentrickým ca prsu vlevo po ME a SLN s nálezem 4 ložisek + makrometa uzliny z 5 ti uzlin, pT1b(m4)pN1(1makro/5) G2, LVI 0, pn0, R0 st.IIA ...ložisko č.1 IHC: Ki 67 10%, ER 100%, PR 85%, Her 2-2+, Fish neg č. 2 IHC: Ki 67 10%,...

Adenocarcinom céka

27. 2. 2023 07:18

Prosím o názor na další terapeutický postup u 74leté pacientky. V září 2022 primárně plánovaná k operaci pro abscedující appendicitidu, vzhledem k perioperačnímu nálezu tumoru céka konverze na pravostrannou hemikolektomii. V pooperačním období bez ad...

Karcinom pankreatu by mohl být diagnostikován dříve
Karcinom pankreatu by mohl být diagnostikován dříve
30. 11. 2022

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Karcinom pankreatu je velký zabiják, pět let po zjištění diagnózy přežívá i ve vyspělých zemích méně něž 10 % lidí. Problém je, že je diagnostikován příliš pozdě. 

U mnoha lidí nemá toto „tiché onemocnění“ žádné příznaky až do doby, kdy je již v pokročilém stadiu. Ztráta hmotnosti a zvýšená hladina glukózy v krvi jsou známé příznaky, ale dosud nebylo známo, kdy a v jakém rozsahu k těmto změnám dochází. Porozumění dynamice těchto změn před diagnózou karcinomu pankreatu, bude možno využít k dřívější diagnostice onemocnění a potenciálně v budoucnu zachránit životy některých lidí postižených touto smrtelnou nemocí.

Aktuality z onkologie
Aktuality z onkologie
27. 11. 2022

Chirurgické řešení u lokální retroperitoneální recidivy renálního buněčného karcinomu po radikální nefrektomii, aktualizované doporučení pro testování BRCA1/2 a jiných genů pro účely léčby, pozvánka na XI. ročník konference Kontroverze v onkologii nebo nová kniha o hereditárních nádorech. To jsou listopadové novinky.

Léčba imunoterapií u pacientů s mNSCLC
Léčba imunoterapií u pacientů s mNSCLC
6. 11. 2022

O problematice imunoterapie u nemocných s metastazujícím NSCLC hovořily MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D., a doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Jaká je dostupnost imunoterapie v 1. linii mNSCLC v ČR? Co přinesly výsledky klinických studií z pohledu dlouhodobého přežití? Jaké léčebné možnosti máme u mNSCLC dle exprese PD-L1? A jaké jsou zkušenosti s podáním chemoimunoterapie?

On-line novelizace Modré knihy - dodatky
On-line novelizace Modré knihy - dodatky
3. 11. 2022

Modrá kniha vychází pouze jednou ročně. V době mezi dvěma vydáními přistoupila Česká onkologická společnost k průběžné on-line novelizaci na webových stránkách Linkos.cz. On-line novelizace 28. vydání se zatím týká problematiky uveálního melanomu, zhoubného novotvaru těla děložního, štítné žlázy a prostaty.

ESMO 2022 NEWS: Odhalování nádorů na základě krevních testů
ESMO 2022 NEWS: Odhalování nádorů na základě krevních testů
1. 11. 2022

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Včasné odhalení onkologických onemocnění pomocí krevního testu může změnit paradigma screeningu karcinomů. Nové testy dokáží z nádorové DNA v krvi detekovat běžný signál zhoubného bujení u více než 50 typů nádorů. Nejnovější data prezentovaná na letošním kongresu ESMO (Evropská společnost pro lékařskou onkologii), který se konal v Paříži od 9. do 13. září, jsou prvním krokem k včasnému odhalení dříve obtížně zjistitelných malignit.

Nové doporučení pro paliativní péči u dospělých s maligními nádory mozku, efekt pembrolizumabu u melanomu stadia III a další onkologické aktuality
Nové doporučení pro paliativní péči u dospělých s maligními nádory mozku, efekt pembrolizumabu u melanomu stadia III a další onkologické aktuality
31. 10. 2022

Přečtěte si podrobnosti k novým doporučením a systematické review o paliativní léčbě a péči v závěru života u neuroonkologických pacientů. Nenechte si ujít ani výsledky studie KEYNOTE-054, která sledovala efekt adjuvantního podání pembrolizumabu pacientům s maligním melanomem III. stadia. Začtěte se do novinek. 

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.