Z oboru

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Aktuální vydání Modré knihy České onkologické společnosti
Aktuální vydání Modré knihy České onkologické společnosti

21. 3. 2021 20:17

„Modrá kniha“ České onkologické společnosti vychází v roce 2021 již jako 27. aktualizace doporučení pro léčbu onkologických onemocnění. Tato doporučení vznikají konsensuálně na základě aktualizace jednotlivých odborností, které na léčbě jednotlivých nádorových onemocnění participují. Vyjadřuje léčebné algoritmy, sekvenci léčebných metod stejně jako aktuální možnosti farmakoterapie včetně aktuálního stavu úhrad ze strany plátců. Bližší informace najdete ZDE

Novinky z Linkos
45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

21. 3. 2021 20:16

Zapište si do diáře, že 45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky se uskuteční v termínu od 13. do 15. října 2021 v Brně. Jak víte, situace způsobená onemocněním COVID-19 vedla nejen k posunu konání konference z jarního termínu na podzimní. Více informací na www.onkologickedny.cz.

Novinky z Linkos
Prevence a péče o extravazaci cytostatik krok za krokem – manuál
Prevence a péče o extravazaci cytostatik krok za krokem – manuál

21. 3. 2021 20:12

Stručný algoritmus prevence a péče o extravazaci cytostatik v návaznosti na text doporučení pro standardní péči. Manuál byl zpracován podle Doporučení pro standardní péči v rámci České republiky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry. Více ZDE.

Novinky z Linkos
Nové indikační omezení u účinné látky trastuzumab
Nové indikační omezení u účinné látky trastuzumab

21. 3. 2021 19:54

Základní úhrada účinné látky trastuzumab emtansin je taková, že je v monoterapii hrazen v adjuvantní léčbě dospělých pacientů ve stavu výkonnosti 0–1 dle ECOG s časným HER2 pozitivním karcinomem prsu, kteří mají reziduální invazivní onemocnění v prsu a/nebo mízních uzlinách po neoadjuvantní léčbě na bázi taxanů a léčbě trastuzumabem. Léčba je hrazena do progrese onemocnění. Přečtěte si o všech změnách a o novém indikačním omezení.  Více ZDE.

Informace o úhradě léčivých přípravků
Informace o změnách úhrady účinné látky pembrolizumab
Informace o změnách úhrady účinné látky pembrolizumab

21. 3. 2021 19:50

Nenechte si ujít novinky o změnách indikačního omezení účinné látky pembrolizumab. Nově je totiž hrazen v monoterapii v první linii k léčbě metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic u dospělých pacientů. Dále v kombinaci s chemoterapií pemetrexedem a platinou v 1. linii léčby dospělých pacientů s metastazujícím neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic. Přečtěte si bližší specifikaci a plné znění indikačního omezení.

Informace o úhradě léčivých přípravků
Neobvyklá manifestace karcinomu prostaty představující diagnostické dilema: kazuistika
Neobvyklá manifestace karcinomu prostaty představující diagnostické dilema: kazuistika

8. 2. 2021 14:22

Sarkomatoidní karcinom je extrémně raritním a agresivním typem zhoubného nádoru prostaty. Ačkoli histogeneze tohoto nádoru není známá, jedná se o vysoce maligní vřetenovitý nádor, který může progredovat při absenci produkce prostatického specifického antigenu, což výrazně ztěžuje jeho detekci. Vzhledem ke vzácnosti tohoto nádoru neexistuje standardizovaný postup jeho terapie a pacientům jsou spíše nabízeny neefektivní paliativní metody.

Autorem kazuistiky je MUDr. Jan Pokorný, FEBU, MBA.

Kazuistiky
Kardiovaskulární komorbidita a rizika léčby ARTA
Kardiovaskulární komorbidita a rizika léčby ARTA

8. 2. 2021 14:05

Je obecně známo, že pacienti s karcinomem prostaty často trpí kardiovaskulárními chorobami. Je to způsobeno jednak věkem, jednak některými společnými rizikovými faktory pro karcinom prostaty a nemoci srdce a cév, zejména obezitou. Navíc některé typy léčby používané u karcinomu prostaty výrazně zvyšují riziko kardiovaskulární morbidity a mortality. Jedná se zejména o androgenní deprivaci (ADT), ale rizikové jsou i léky ze skupiny ARTA (androgen-receptor targeted agents).

Přečtěte si článek, jehož autorem je doc. MUDr. Tomáš Büchler

Odborné články
Informace o změnách úhrady u apalutamidu, cemiplimabu, durvalumabu, interferonu alfa 2B a ribociklibu
Informace o změnách úhrady u apalutamidu, cemiplimabu, durvalumabu, interferonu alfa 2B a ribociklibu

28. 1. 2021 08:14

Možnosti v léčbě karcinomu prostaty, kůže, prsu, plic, leukémie i neuroendokrinních nádorů gastrointestinálního traktu jsou zase o něco širší. Nenechte si proto ujít novinky, které se týkají změn úhrady či nově hrazených léčivých přípravků pro léčebné indikace v onkologii. Tentokrát se zaměříme na apalutamid, cemiplimab, durvalumab, interferon alfa 2B a ribociklib.  Plné znění indikačního omezení je platné od 1. 1. 2021 a naleznete ho na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz).

Informace o úhradě léčivých přípravků
Syndrom nádorového rozpadu
Syndrom nádorového rozpadu

22. 1. 2021 08:47

Syndrom nádorového rozpadu (tumor lysis syndrome, TLS) je urgentní onkologický stav, kdy v krátkém čase dochází k náhlému rozpadu velkého množství nádorových buněk a k uvolnění jejich obsahu do cirkulace. Koncentrace kyseliny močové, draslíku a fosforu rostou rychleji, než je ledviny dokáží odstranit. Přebytek fosforu může vyvázat vápník, což vede ke snížení hodnoty vápníku v krvi. Změny koncentrací kyseliny močové, draslíku, fosforu a vápníku v krvi mohou nepříznivě ovlivnit fungování řady klíčových orgánů, zejména ledvin, ale také srdce, mozku, svalů i gastrointestinálního traktu. Více se dozvíte v článku prof. MUDr. Petry Tesařové, CSc.

Odborné články
Lékaři, kteří využili SECOND OPINION si cení názoru odborníků i rychlosti konzultace
Lékaři, kteří využili SECOND OPINION si cení názoru odborníků i rychlosti konzultace

21. 1. 2021 09:42

Přečtěte si krátkou infografiku, která prezentuje čísla vypovídající o dlouhodobém fungování konzultačního projektu SECOND OPINION. Dozvíte se například, jaká je návštěvnost portálu, kolik lékařů on-line konzultaci využívá, z jakých zařízení se připojují nebo jaký mají na projekt názor. Za dobu existence projektu se odborné kolegium rozrostlo na 18 členů, kteří poskytli již 2200 doporučení k léčbě. Kolik lékařů projekt aktuálně využívá a jak si portál celkově vede z pohledu statistik?

Statistiky
Zvládání a sdělování nepříjemných zpráv. Záznam živého webináře z 11. ledna 2021
Zvládání a sdělování nepříjemných zpráv. Záznam živého webináře z 11. ledna 2021

14. 1. 2021 09:01

V podvečer 11. ledna 2021 se konal další webový seminář cyklu #MysliProtiRakovine. Tématem bylo zvládání a sdělování nepříjemných zpráv. V improvizovaném studiu se sešli MUDr. Petr Pavlíček, lékař hematolog, který ve své praxi pracuje s lidmi s mnohočetným myelomem, onkologická pacientka a psycholožka RSDr. Mgr. Zuzana Nemčíková a PhDr., Ing. Martin Pospíchal, onkopsycholog. Podívejte se na záznam.

Novinky z Linkos
Očkování proti COVID-19 – informace pro onkologické pacienty a jejich blízké!
Očkování proti COVID-19 – informace pro onkologické pacienty a jejich blízké!

13. 1. 2021 14:31

Již od prvních dnů pandemie COVID-19 jsme Vás opakovaně informovali o situaci v léčbě maligních onemocnění v této nelehké době. Jak jistě víte, diagnostika i léčba zhoubných onemocnění přes veškeré nesnáze spojené s pandemií probíhá bez větších problémů a ošetřujeme stále plný počet nemocných jako v době před vypuknutím pandemie.

Novinky z Linkos