Co zaznělo na KNOU? Podívejte se na shrnutí toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího. Tady jsou komentáře účastníků.

×

Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Efekt imunoterapie u mladého muže s metastatickým kolorektálním karcinomem
Efekt imunoterapie u mladého muže s metastatickým kolorektálním karcinomem
3. 1. 2022

Přinášíme krátkou kazuistiku mladého muže, u něhož byly vyčerpány možnosti léčby. Výkonnostní stav pacienta byl PS 0-1 s normálními laboratorními parametry. Bylo provedeno sekvenování nové generace (NGS), jehož výsledkem byl průkaz vysoké mutační nálože. V těchto případech lze očekávat dobrou odezvu na imunoterapii. Jaký byl efekt prvního podání imunoterapie během jednoho měsíce léčby? To se dozvíte ve videu MUDr. Jiřího Tomáška, Ph.D.

Nové trendy v terapii melanomu a karcinomu močového měchýře
Nové trendy v terapii melanomu a karcinomu močového měchýře
19. 12. 2021

Přinášíme Vám dvě přednášky z konference Best of Oncology, která proběhla začátkem prosince 2021. První z nich se věnuje dlouhodobé účinnosti kombinované imunoterapie ipilimumabem a nivolumabem u pacientů s metastazujícím melanomem ve studii CheckMate 067. Druhá přednáška je zaměřena na problematiku terapie karcinomu močového měchýře. Seznamte se s tím, jak imunoterapie rozšiřuje možnosti v léčbě uroteliálního karcinomu, včetně neoadjuvantní imunoterapie. Přečtěte si detaily.

Změna indikačního omezení u olaparibu, cetuximabu, imatinibu a nivolumabu
Změna indikačního omezení u olaparibu, cetuximabu, imatinibu a nivolumabu
15. 12. 2021

Olaparib je v lékové formě tablet o síle 150 mg hrazen v monoterapii k udržovací léčbě pacientek s relabujícím high-grade serózním epitelovým nádorem vaječníku, vejcovodu nebo primárně peritoneálním karcinomem citlivým na léčbu deriváty platiny. Pacientky musejí mít prokázanou mutaci BRCA1/2 a skóre ECOG 0-1. Jaká další kritéria musejí být splněna? Informujte se o změnách v indikaci u olaparibu, cetuximabu, imatinibu a nivolumabu.

Nové znění právního předpisu o výjimečné úhradě podle § 16
Nové znění právního předpisu o výjimečné úhradě podle § 16
15. 12. 2021

Mějte přehled o změnách, které přináší novela zákona o veřejném zdravotním pojištění v souvislosti s tzv. výjimečnou úhradou dle § 16 zákona s účinností od 1. ledna 2022. Jedná se o velice důležité téma, které je stále aktuální nejen u pacientů s onkologickým onemocněním. Jaké změny nás čekají? Přečtěte si ZDE.

Po zmrazení nádoru se pacient z rakoviny zcela vyléčil
Po zmrazení nádoru se pacient z rakoviny zcela vyléčil
25. 11. 2021

Lékaři Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze s kolegy popsali ojedinělý jev v léčbě metastazujícího melanomu. Poté, co u svého pacienta vyčerpali všechny léčebné možnosti, rozhodli se paliativně využít lokální kryoterapii, tedy zmrazit část melanomu na pacientových zádech. S podporou moderních léků, které odbrzďují imunitu, se pacient z rakoviny zcela uzdravil. Jde o první doložení unikátního abskopálního efektu po kryoterapii v klinické praxi. Přečtěte si detaily.

Interakce inhibitorů androgenního receptoru s antikoagulancii. Poslechněte si doporučení pro praxi
Interakce inhibitorů androgenního receptoru s antikoagulancii. Poslechněte si doporučení pro praxi
23. 11. 2021

Karcinom prostaty obecně častěji diagnostikujeme u mužů nad 60 let. Řada z nich je z různých důvodů léčena antikoagulační terapií. Inhibitory androgenního receptoru představují základní stavební jednotku léčby karcinomu prostaty v metastatické i nemetastatické podobě. Přestože mají v léčbě prokázanou účinnost a příznivý profil nežádoucích účinků, nacházíme u některých pacientů, vyžadujících léčbu antikoagulancii, klinické problémy. U kterých léčebných kombinací je na místě opatrnost a proč? Jaká jsou doporučení pro praxi? Poslechněte si podcast prim. MUDr. Jany Katolické, Ph.D.

Nejnovější případy

raritní

Opakovaná konzultácia - pacientka po kompletnej regresia mts TNBC

19. 6. 2022 16:13

Opakovaná konzultace už dotazované pacientky - 01/2021 jsem konzultovala prípad: Prosím o názor na pokračovanie menežmentu 48 ročnej pacientky s triplex malignitou u geneticky pozit BRCA 1 mutácie Pac. s Ca mammae l.dx pT2N0snM0 triple negat, BRCA1 p...

Metastatický adenokarcinom

15. 6. 2022 15:02

Dobrý den, ráda bych se zeptala na názor dalších odborníků ohledně mé pacientky. V mé ordinaci je disp. po maligním melanomu v r. 1993, toto však s případem nesouvisí. Sedmým rokem je léčena pro další onkologické onemocnění. Její obtíže začaly bolest...

Adenokarcinom plicní se solitární meta CNS - indikace systémové léčby?

14. 6. 2022 06:47

Žena, nar. 1959 OA: stp. parc. thyreoidektomii, sledována na endokrinologii, astma bronchiale - alergické, vertebrogenní algický syndrom – 10 let bolesti páteře a hlavy, hučení v uších, dyslipidemie, celiakie - zjiištěna v 50 letech. Kouřila přerušov...

Best of Oncology se koná 9. – 10. 12. 2021
Best of Oncology se koná 9. – 10. 12. 2021
20. 11. 2021

Konference Best of Oncology proběhne začátkem prosince. Cílem je navázat na předchozí ročníky Best of ASCO a prezentovat nejnovější poznatky v oblasti diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Pozornost bude zaměřena nejen na karcinom prsu a gynekologické nádory, ale také na karcinom prostaty, močového měchýře a další diagnózy. Podrobný program akce naleznete ZDE.

Protonová radioterapie a klinická pankreatologie - knižní novinky pro onkology
Protonová radioterapie a klinická pankreatologie - knižní novinky pro onkology
18. 11. 2021

Nenechte si ujít unikátní publikaci v české odborné literatuře, která podává soubornou informaci o tom, co protonová radioterapie poskytuje, jaké má výhody a úskalí, jak ji lze v současné době využívat a jaké jsou pro její využití teoretické i praktické podklady. Druhou knihou, která stojí za vaši pozornost je Klinická pankreatologie, jejíž onkologická část shrnuje v přehledné formě základy diagnostiky a chirurgické léčby nádorů pankreatu. Nově je přepracována část týkající se cystických neoplázií pankreatu. Přečtěte si detaily - Protonová radioterapie a Klinická pankreatologie.

První linie léčby metastatického renálního karcinomu. Kdy, kterému pacientovi a jakou terapii?
První linie léčby metastatického renálního karcinomu. Kdy, kterému pacientovi a jakou terapii?
15. 11. 2021

Letošní podzim přináší nová doporučení ESMO 2021 v léčbě světlobuněčného pokročilého metastatického karcinomu ledviny. Ze sedmi doporučených schémat v první linii máme v České republice hrazenu pouze kombinaci ipilimumab-nivolumab ve střední a špatné prognostické skupině a ostatní kombinace stojí mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Poslechněte si komentář k tématu v prezentaci prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA.

Nové strategie v léčbě metastatického karcinomu pankreatu
Nové strategie v léčbě metastatického karcinomu pankreatu
15. 11. 2021

Diagnóza karcinomu pankreatu znamená noční můru pro všechny onkology i chirurgy. Léčebné výsledky u této diagnózy nejsou vůbec uspokojivé. Řada studií se snažila najít účinnou léčbu. Přesto v posledních 15 letech 19 klinických studií selhalo. Bohužel v 50 % případů diagnostikujeme již generalizované stadium. Poslechněte si o této problematice přednášku prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA, která byla prezentována na letošních Brněnských onkologických dnech.

Nové léčebné postupy u kolorektálního karcinomu. Co testovat a kdy je vhodná imunoterapie?
Nové léčebné postupy u kolorektálního karcinomu. Co testovat a kdy je vhodná imunoterapie?
15. 11. 2021

Poslechněte si přednášku prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA. Pan profesor hovoří o přínosu testování mutací a věnuje se zásadním závěrům studie BEACON. Zmiňuje mimo jiné doporučení k indikaci encorafenibu a cetuximabu u BRAF mutovaných nemocných ve vyšší linii, pokud nenesou mutaci KRAS/NRAS. Kdy volit trojkombinaci? Pod přednáškou je pro Vás připraven krátký kvíz. Otestujte si své znalosti.

Nové indikační omezení účinné látky avelumab
Nové indikační omezení účinné látky avelumab
10. 11. 2021

Avelumab je nově hrazen v udržovací léčbě pacientů s lokálně pokročilým/metastazujícím uroteliálním karcinomem, kteří měli nejméně stabilizaci onemocnění (SD) při chemoterapii v první linii léčby pro pokročilé onemocnění, založené na platinovém derivátu. Pacienti musejí mít výkonnostní stav ECOG 0–1, adekvátní hematologické, jaterní a renální funkce. Co dalšího musí být splněno a do kdy je léčba hrazena? Přečtěte si novinky

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.