Zásadní změny v úhradách – onkologie
Už víte o změnách úhrad účinných látek enkorafenibu a nivolumabu i o novém indikačním omezení u sacituzumabu govitekanu? Informujte se.

×

Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Rezistence na inhibitory imunitního kontrolního bodu u pokročilého karcinomu plic
Rezistence na inhibitory imunitního kontrolního bodu u pokročilého karcinomu plic
2. 5. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Poslední desetiletí přineslo rozvoj imunoterapie checkpoint inhibitory (ICI) založený na porozumění funkce inhibičních molekul, které se podílejí na přerušení protinádorové imunitní odpovědi, jako jsou programmed cell‑death (PD‑1), programmed cell‑death ligand 1 (PD ‑L1) a cytotoxic T‑lymphocyte antigen 4 (CTLA4). Léčba checkpoint inhibitory přinesla významné zlepšení léčby pokročilých karcinomů plic a stala se standardní součástí léčebného algoritmu, ale má i svá úskalí – rezistenci, která se u pacientů vyskytuje velmi často.

Jaká je v EU predikce mortality na rakovinu pro rok 2023?
Jaká je v EU predikce mortality na rakovinu pro rok 2023?
2. 5. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Údaje o mortalitě integrují dopady incidence, stadia v době diagnózy a léčbu. Proto jsou předpokládané odhady údajů o úmrtnosti na rakovinu užitečným nástrojem pro hodnocení kontroly onemocnění. V tomto článku je prezentována projektovaná mortalita na rakovinu v pěti nejlidnatějších zemích Evropské unie (EU-27), tj. Francii, Německu, Itálii, Polsku a Španělsku, spolu s Velkou Británií. Zvláštní pozornost je věnována karcinomu plic, s podrobnými analýzami četnosti výskytu v různých věkových skupinách.

Třetí série 10 zajímavých případů z onkologické praxe
Třetí série 10 zajímavých případů z onkologické praxe
24. 4. 2023

Vzdělávací projekt ONKO AKADEMIE Vám nabídl již tři série řešených kazuistik z praxe. Jejich cílem je rozšířit Vaše zkušenosti o případy Vašich kolegů. I takového pacienta můžete potkat ve své ordinaci! Projekt je koncipován jako e-learningový kurz, je zdarma a máte možnost získat 2 kredity do systému celoživotního vzdělávání.

Jaké případy prezentoval třetí cyklus edukačních onkologických kazuistik?

Obohaťte své zkušenosti u druhé série edukačních kazuistik
Obohaťte své zkušenosti u druhé série edukačních kazuistik
24. 4. 2023

Edukační kazuistiky jsou oblíbenou formou vzdělávání. Prezentují konkrétní pacienty z praxe, popisují indikovanou léčbu a předkládají odůvodnění zvoleného postupu. Začíst se do zajímavých případů z onkologické praxe Vám umožňuje e-learningový projekt ONKO AKADEMIE. Můžete si projít případy, které řešili Vaši kolegové, osvěžit si léčebný algoritmus u dané diagnózy a připravit se na podobného pacienta. Možná se zítra objeví i na Vašem pracovišti. Získat můžete díky tomuto e-learningovému projektu rovněž 2 kredity do systému celoživotního vzdělávání.

Edukační kazuistiky z onkologické praxe
Edukační kazuistiky z onkologické praxe
24. 4. 2023

V rámci projektu ONKO AKADEMIE byly publikovány již tři série edukačních kazuistik s onkologickou tematikou. Jejich cílem je sdílení zkušeností z praxe, prezentace zajímavých případů a edukace. Díky předloženému případu konkrétního pacienta z klinické praxe máte možnost vidět, jak postupovali v léčbě Vaši kolegové. Připojeno je odůvodnění, proč byl vybrán daný léčebný postup.

Zajímá Vás, co konkrétně kazuistiky řešily?

Dubnové aktuality v onkologii
Dubnové aktuality v onkologii
20. 4. 2023

Odborníci na paliativní péči se sešli ve FNUSA. Mamografické čtení snímků pomocí umělé inteligence. Nadace The Kellner Family Foundation daruje půl miliardy na vybudování výzkumného onkologického centra v pražském Motole. Nový diagnostický nástroj pro diferenciaci dermatoskopických snímků rakoviny kůže. Tudy k dubnovým novinkám.

Nejnovější případy

Indikace adjuvantní léčby

4. 10. 2023 07:57

Dobrý deň prajem, prosím láskavo o váš názor na indikáciu adjuvantnej chemoterapie u 48 ročnej pacientky s ca mammae l. dx., st. po QE a SNB 22.8.2023 pT1cpN0MX, tumor 20x12x20mm, ER 100%, PR 100%0, Her 2 negat., ki 67 20%, 0+/4 SLU, Luminal A, prít....

Volba adj. CHT

3. 10. 2023 11:57

Pac. 60 let, interně zdravá, 5/23 nově dg. ca P prsu, MG HZQ - ložisko vel. 6x7mm s kalcifikacemi - UZ hůře přehledné hypoechogenní ložisko, biopticky inv. duktální karcinom G2, ER 100% PR 0%, HER 2 1+ / akred. lab. neg., Ki67 30% staging bez průkazu...

Solitárne ložisko dezmoid v prednej brušnej stene

2. 10. 2023 19:22

30-ročná pacientka, doteraz zdravá. V 2. trimestri gravidity na gynekologickej ambulancii na USG náhodný nález ložiska v prednej brušnej stene - pôvodne suspekcia na myóm. Pôrod v termíne realizovaný cisárskym rezom 03/2023, pri výkone palpačne verif...

Interaktivní kazuistiky pacientů s von Willebrandovou chorobou
Interaktivní kazuistiky pacientů s von Willebrandovou chorobou
12. 4. 2023

V klinické praxi lékaře je často zásadní reagovat v pravou chvíli. V pohotovostní péči hraje roli každá minuta. Diagnóza pacienta přitom nemusí být „z Vašeho oboru“. U dvou interaktivních edukačních kazuistik máte možnost si vyzkoušet, zda byste postupovali správně, nebo chybně, a který postup je vhodnější. Jak Vaše klinická rozhodnutí ovlivní stav těchto pacientů?

XXXII. Kongres české urogynekologie 2023
XXXII. Kongres české urogynekologie 2023
11. 4. 2023

Dovolujeme si Vás informovat o celostátní odborné akci s mezinárodní účastí, XXXII. Kongresu české urogynekologie 2023, který proběhne 6. - 7. prosince 2023 v Clarion Congress Hotelu v Praze. Akci pořádá Urogynekologická společnost ČR. V rámci dvoudenní konference bude dostatek času na odborná sdělení i na neformální jednání během přestávek.

Standard a novinky v léčbě pokročilého a metastazujícího karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce
Standard a novinky v léčbě pokročilého a metastazujícího karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce
11. 4. 2023

Autor: Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.
Onkologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

V posledních dvaceti letech dochází v západním světě k významným změnám v epidemiologii karcinomů jícnu a žaludku. Zatímco incidence karcinomů těla a výtokové části žaludku významně klesá, dochází k až epidemickému vzestupu incidence adenokarcinomů gastroezofageální junkce (GEJ), které se někdy evidují jako nádory jícnu a někdy jako nádory žaludku. V mnoha případech pokročilého onemocnění přesnou iniciální lokalizaci totiž nelze rozpoznat, i když v současnosti platná 8. verze TNM klasifikace toto přiřazení definuje. 

Změny indikačního omezení u přípravků používaných v onkologii
Změny indikačního omezení u přípravků používaných v onkologii
11. 4. 2023

Věnujte pozornost změnám indikačního omezení u centrových léčiv, konkrétně u imatinibu, abemaciklibu, bevacizumabu, olaparibu, pertuzumabu, trastuzumabu a enzalutamidu. Kdy je hrazena fixní kombinace pertuzumabu a trastuzumabu? A jaká jsou kriétria pro základní a zvýšenou úhradu enzalutamidu? Plné znění indikačního omezení je možno také najít na stránkách www.sukl.cz.

Molekulární klasifikace karcinomu prsu dle intrinsických podtypů stanovených podle genové exprese – prezentace
Molekulární klasifikace karcinomu prsu dle intrinsických podtypů stanovených podle genové exprese – prezentace
4. 4. 2023

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Pokroky v molekulární genetice a proteomice jsou velmi slibné a přinesly vhled do molekulární heterogenity karcinomu prsu. Histopatologická diagnostika je výzvou pro patology, kteří musejí poskytnout přesnou a rychlou diagnózu včetně validované detekce prognostických a prediktivních faktorů. Kolik existuje různých histologických typů invazivních karcinomů prsu? A jak je určit? Nejen to se dozvíte z prezentace.

Nový test predikce konce života pacientů s rakovinou plic
Nový test predikce konce života pacientů s rakovinou plic
31. 3. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Studie výzkumných pracovníků z Liverpoolu ukázala, že u pacientů s rakovinou plic lze přesně předpovědět riziko úmrtí během posledních čtyř týdnů života. Analýzou moči těchto pacientů je možné přesně určit pravděpodobnost jejich úmrtí, což jim i jejich rodinám umožní lépe se na tuto závažnou skutečnost připravit. Vědět, kdy pacient pravděpodobně zemře, je začátkem dobré péče na konci života. Rodinám a pacientům umožňuje přesněji plánovat a podporovat své blízké v procesu umírání. Lékaři pak mají informace a podklady pro to, aby mohli zvolit vhodnější řešení/rozhodnutí o pacientovi.

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.