Jak mohou běžná analgetika ovlivnit přežití u rakoviny vaječníků? Zjištění ze studie Ovarian cancer Prognosis And Lifestyle nabízejí naději, že užívání NSA může zlepšit přežití u karcinomu ovaria. Čtěte dál.

×

Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Zpravodajství ze 46. Brněnských onkologických dnů
Zpravodajství ze 46. Brněnských onkologických dnů
19. 10. 2022

Ve dnech 12. – 14. 10. 2022 proběhly 46. Brněnské onkologické dny, důležité setkání odborníků na poli české a slovenské onkologie. Je nám ctí Vám v krátkých komentářích zprostředkovat novinky z přednášek, které probíhaly paralelně ve 4 sálech. Natočili jsme je se členy kolegia projektu Mujpacient.cz nebo s účastníky kongresu. Podívejte se nyní na stručné shrnutí toho nejdůležitějšího.

Komentáře prof. Fínka k tématům současné onkologie
Komentáře prof. Fínka k tématům současné onkologie
10. 10. 2022

Poslechněte si tři podcasty prof. Fínka věnované problematice adjuvantní terapie nemocných s karcinomem jícnu, triple negativnímu karcinomu prsu a indikaci adjuvantní imunoterapie a pembrolizumabu v léčbě pacientů se světlobuněčným karcinomem ledviny.

Nemetastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty
Nemetastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty
9. 10. 2022

Nemetastatický karcinom prostaty je spojen se značnou morbiditou a mortalitou. Studie SPARTAN, ARAMIS a PROSPER ukázaly, že apalutamid, darolutamid a enzalutamid prodlužují přežití bez metastáz a celkové přežití pacientů s nmCRPC s krátkou dobou zdvojnásobení PSA. Tyto nové antiandrogeny byly nedávno zavedeny do klinické praxe jako standard péče.

Pokročilý endometriální adenokarcinom a imunoterapie
Pokročilý endometriální adenokarcinom a imunoterapie
9. 10. 2022

Léčba pokročilého a metastatického endometriálního karcinomu stále zůstává nedořešenou medicínskou výzvou. Věk nemocných a komorbidity, spojené s častou obezitou a diabetem, omezují možnosti agresivní chemoterapie u nádoru samostatně na chemoterapii ne příliš citlivého. Jaké jsou aktuální možnosti terapie?

Upevnění pozice inovativních léčiv v systému úhrad
Upevnění pozice inovativních léčiv v systému úhrad
8. 10. 2022

Autor: KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

Vývoj nových léčiv a technologií nabírá nejen v oboru onkologie stále rychlejší tempo. Nové druhy přípravků a rostoucí individualizace léčby představují výzvu pro český úhradový systém, který musí být schopen na překotné inovace flexibilně reagovat. Pomyslný první krok vpřed představuje novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která nabyla účinnosti začátkem tohoto kalendářního roku a mimo jiné si kladla za cíl zjednodušit přístup pacientů ke dvěma kategoriím inovativních léčiv, a to vysoce inovativních léčivých přípravků (VILP) a léčivých přípravků pro vzácná onemocnění (tzv. orphany). Jaké jsou v současnosti podmínky jejich úhrady?

Tebentafusp v léčbě diseminovaného uveálního melanomu
Tebentafusp v léčbě diseminovaného uveálního melanomu
8. 10. 2022

Uveální melanom patří mezi vzácné nádory s omezenými léčebnými možnostmi. Tebentafusp je první lék s unikátním mechanismem účinku, který dokázal prodloužit celkové přežití u pacientů s diseminovaným uveálním melanomem. Seznamte se s mechanismem účinku, s výsledky recentní studie i doporučením pro praxi.

Nejnovější případy

Cílená léčba či imunoterapie ve III.linii ?

12. 3. 2023 08:41

Prosím o návrh dalšího postupu u pacientky 67leté, bez vážnějších komorbidit s triplicitou: *** folikulární lymfom G1-2, klin. st. minim. IIIA, stp. 6x R-CHOP + 2x R v rámci 1.cyklu, poslední start 30.9.2014, dosaženo CR1 s malým avit. rezidiem na me...

raritní

Multicentrický karcinom SR poz jakou adjuvantní th.

28. 2. 2023 06:59

Pac. ročník 1970, s multicentrickým ca prsu vlevo po ME a SLN s nálezem 4 ložisek + makrometa uzliny z 5 ti uzlin, pT1b(m4)pN1(1makro/5) G2, LVI 0, pn0, R0 st.IIA ...ložisko č.1 IHC: Ki 67 10%, ER 100%, PR 85%, Her 2-2+, Fish neg č. 2 IHC: Ki 67 10%,...

Adenocarcinom céka

27. 2. 2023 07:18

Prosím o názor na další terapeutický postup u 74leté pacientky. V září 2022 primárně plánovaná k operaci pro abscedující appendicitidu, vzhledem k perioperačnímu nálezu tumoru céka konverze na pravostrannou hemikolektomii. V pooperačním období bez ad...

Novinky v úhradách u bevacizumabu, imatinibu, sacituzumabu govitekan a trastuzumabu
Novinky v úhradách u bevacizumabu, imatinibu, sacituzumabu govitekan a trastuzumabu
5. 10. 2022

Přinášíme aktuální informace o změnách úhrad u účinných látek bevacizumab, imatinib, sacituzumab govitekan a trastuzumab. Bevacizumab je hrazen mimo jiné v léčbě pacientů se stavem výkonnosti (dle ECOG) 0-1 s metastatickým karcinomem tlustého střeva nebo rekta v první a druhé linii léčby v kombinaci s chemoterapeutickým režimem obsahujícím fluoropyrimidin. Přečtěte si další aktuálně platné podmínky úhrady.

Nová kniha: COVID-19, diagnostika, léčba a prevence
Nová kniha: COVID-19, diagnostika, léčba a prevence
3. 10. 2022

Vyšla nová publikace zaměřená na problematiku COVID-19 z pohledu diagnostiky, léčby a prevence. Autory jsou Pavel Dlouhý, Marek Štefan, Aleš Chrdle a kol.

Kardioonkologie ve světle prvních doporučených postupů European Society of Cardiology 2022
Kardioonkologie ve světle prvních doporučených postupů European Society of Cardiology 2022
3. 10. 2022

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Nové doporučené postupy, zveřejněné u příležitosti letošního kongresu ESC, vznikly za spolupráce Evropské hematologické asociace (EHA), Evropské společnosti pro terapeutickou radiologii a onkologii (ESTRO) a Mezinárodní kardioonkologické společnosti (IC-OS). Poskytují lékařům konkrétní doporučení, jak postupovat před onkologickou léčbou, která má potenciál vyvolat kardiovaskulární onemocnění (KVO), během ní a po jejím ukončení. Díky úspěchům léčby malignit, vedoucím k prodloužení přežití pacientů, žije nyní stále více osob s onemocněním srdce v důsledku onkologické léčby. Pacienti, kteří přežijí několik solidních nádorů a lymfomů, mají dvojnásobné riziko vzniku KVO ve srovnání s běžnou populací.

Z aktualit: MOÚ obhájil nejvyšší hodnocení, anti-PD-1 v terapii slizničního melanomu i novinky v léčbě leukémií
Z aktualit: MOÚ obhájil nejvyšší hodnocení, anti-PD-1 v terapii slizničního melanomu i novinky v léčbě leukémií
29. 9. 2022

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) byl již po dvanácté hodnocen v projektu Kvalita očima pacientů (KOP). Nový přístup k léčbě akutní leukémie. Čtěte aktuality.

„Triple“ negativní karcinomy mléčné žlázy - knižní tip
„Triple“ negativní karcinomy mléčné žlázy - knižní tip
29. 9. 2022

Kniha je určena především onkologům, užitečná bude rovněž pro lékaře dalších odborností, kteří pečují o onkologické pacienty. Tzv. triple negativní karcinomy prsu (TNBC) představují morfologicky a geneticky heterogenní skupinu karcinomů mléčné žlázy, lišící se od ostatních podtypů vysokou mírou genové nestability, agresivním biologickým chováním, kratším obdobím bez progrese i relapsu onemocnění a specifickou odpovědí na léčbu. 

Nenechte si ujít novou publikaci Metastazující kolorektální karcinom
Nenechte si ujít novou publikaci Metastazující kolorektální karcinom
21. 9. 2022

Cílem publikace je podat srozumitelný přehled o nových poznatcích v biologii, imunitě a diagnostice mCRC ve vztahu k existujícím a nově se objevujícím možnostem léčby. Stručně jsou vždy popsány mechanismy účinku léčiv, léčebné výsledky jsou obvykle uvedeny ve formě tabulek nebo grafů, přičemž zahrnuty jsou pouze výsledky z rozhodujících randomizovaných a/nebo kontrolovaných studií.

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.