Z oboru

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Výzva pro mladé onkology: Získejte možnost lépe nutričně připravit a provázet své pacienty léčbou!
Výzva pro mladé onkology: Získejte možnost lépe nutričně připravit a provázet své pacienty léčbou!

13. 1. 2021 14:23

Asociace výrobců klinické výživy (AVKV) se rozhodla podpořit získání funkční licence klinické výživy F016 formou grantu. Grant je určen lékařům – onkologům (do 40 let). Grant je platný pro roky 2021 a 2022 a platí pro absolvování celého kurzu F016, tedy jeho teoretické části (2× 3 dny prezenční, popř. online výuky) a poté 2 týdnů praxe na klinickém pracovišti.

Novinky z Linkos
První měsíce ostrého provozu lékového záznamu pacienta
První měsíce ostrého provozu lékového záznamu pacienta

13. 1. 2021 12:10

K 1. prosinci 2020 tomu bude přesně rok, co nabyla účinnosti nejnovější novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). Mezi hlavní novinky, které tato novela přinesla, patří bezpochyby lékový záznam pacienta, významná změna, na jejíž uvedení do praxe jsme si museli po nabytí účinnosti novely ještě půl roku počkat. Ostrý provoz lékového záznamu pacienta byl totiž spuštěn až po uplynutí šestiměsíčního „testovacího“ přechodného období, tedy 1. června 2020. Důvodem této šestiměsíční prodlevy byla skutečnost, že veřejnost potřebovala dostatek času na to, aby se s lékovým záznamem pacienta mohla seznámit.

Právo
Registrujte se na www.pragueonco.cz nejpozději do 14. ledna 2021
Registrujte se na www.pragueonco.cz nejpozději do 14. ledna 2021

13. 1. 2021 11:01

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, zasíláme Vám aktuální anonci na 12. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO Virtual, které proběhne 20.–22. ledna 2021 a k němuž se připojíte odkudkoliv. Registrujte se, prosím, na www.pragueonco.cz nejpozději do 14. ledna 2021, poté bude registrace uzavřena.

Kongresy Novinky z Linkos
Aktuální situace na poli inhibitorů CDK 4/6
Aktuální situace na poli inhibitorů CDK 4/6

5. 1. 2021 07:13

Inhibitory CDK 4/6 (cyklin-dependentních kináz) – palbociklib, abemaciklib, ribociklib – představují v kombinaci s hormonální terapií standard léčby pacientek s pokročilým karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory (HR+) a negativními receptory pro lidský epidermální růstový faktor (HER2−). Jaká je aktuální situace na poli inhibitorů CDK 4/6 z pohledu mechanismu účinku, nepřímého srovnání toxicity, doporučeného monitoringu i výsledků klinických studií? Odpověď přináší prezentace, kterou zpracoval MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Prezentace
Objevte onkologickou aplikaci ONCOassist™, která vám ušetří čas
Objevte onkologickou aplikaci ONCOassist™, která vám ušetří čas

17. 12. 2020 15:24

Představujeme vám aplikaci ONCOassist™, primárně určenou pro onkology a hemato-onkology jako snadno použitelný nástroj, který napomáhá v rozhodování lékařům pečujícím o pacienty s malignitami. 

Aplikace byla vyvinuta ve spolupráci s odborníky v oblasti onkologie a naleznete v ní...

Přečtěte si celý článek ZDE.

 

Mobilní aplikace
Spouštíme nový projekt ONKO AKADEMIE. Buďte u toho!
Spouštíme nový projekt ONKO AKADEMIE. Buďte u toho!

17. 12. 2020 06:53

On-line vzdělávání jede na plné obrátky ve všech oborech a ani onkologie není výjimkou. Zapojte se do nového edukačního projektu ONKO AKADEMIE, který je součástí webu Mujpacient.cz. Projekt je akreditovaný a zaměřuje se na vzdělávání v diagnostice a léčbě onkologicky nemocných pacientů. Prostřednictvím krátkých kazuistik máte možnost ověřit si postupy a rozhodování o diagnostice i terapii v běžných, ale i komplikovaných případech. Bližší informace o projektu najdete v krátkém videu. Již brzy!

Kazuistiky
Online novelizace Modré knihy - kapitola 39 Vakcinace: Doporučení pro očkování proti COVID-19
Online novelizace Modré knihy - kapitola 39 Vakcinace: Doporučení pro očkování proti COVID-19

17. 12. 2020 05:30

Byla aktualizována kapitola 39. Modré knihy (39. VAKCINACE U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ SE SOLIDNÍMI NÁDORY A PROFYLAXE INFEKCÍ U NEMOCNÝCH PO SPLENEKTOMII). Přidána nová stať "Doporučení pro očkování proti COVID-19". Aktivní imunizace proti infekci COVID-19 způsobené virem SARS-Cov-19 bude pravděpodobně k dispozici od prvních měsíců roku 2021. Vakcinační program bude probíhat ve fázích, kdy v první vlně budou očkováni lidé s nejvyšším rizikem těžkého průběhu infekce COVID-19. Bližší informace ZDE.

Novinky z Linkos
Vychází číslo 6 časopisu Klinická onkologie
Vychází číslo 6 časopisu Klinická onkologie

17. 12. 2020 05:21

Bylo publikováno poslední letošní číslo časopisu Klinická onkologie. V tomto čísle redakční rada upozorňuje na přehledovou práci o testování a cílené léčbě pacientů se solidními nádory s genovou fúzí NTRK, na původní práci o prvních klinických zkušenostech s aplikací perirektálního hydrogelu před radioterapií pro karcinom prostaty a na kazuistiky z FN Olomouc, které popisují použitím dabrafenibu v monoterapii u BRAF+ nemalobuněčného karcinomu plic. Podrobnosti ZDE.

 

Novinky z Linkos
Nové možnosti léčby svalovinu neinvadujících nádorů měchýře (NMIBC) nereagujících na léčbu BCG (BCG unresponsive)
Nové možnosti léčby svalovinu neinvadujících nádorů měchýře (NMIBC) nereagujících na léčbu BCG (BCG unresponsive)

29. 11. 2020 11:29

Radikální cystektomie je nejúčinnější onkologickou léčbou, ale představuje „overtreatment“ u řady pacientů. Jaké jsou nové možnosti nejen v chemoterapii? A co říkají výsledky klinických studií? To se dozvíte z krátké prezentace na téma Nové možnosti léčby svalovinu neinvadujících nádorů močového měchýře. Autorem je prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Více ZDE

Prezentace
Precizní medicína a testování NTRK fúzí u maligních nádorů k cílené léčbě pacientů inhibitory TRK
Precizní medicína a testování NTRK fúzí u maligních nádorů k cílené léčbě pacientů inhibitory TRK

13. 11. 2020 10:12

Po schválení larotrectinibu, selektivního inhibitoru tyrosinkinázového receptoru (TRK), americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) a Evropskou lékovou agenturou (EMA) by se mělo testování genových fúzí stát rutinní součástí standardního diagnostického procesu. NTRK1–3 jsou geny kódující tyrosinkinázové receptory pro neurotrofiny TRKA, TRKB a TRKC. Genové fúze NTRK1–3 jsou onkogenními spouštěči mnoha různých typů nádorů u dospělých i v pediatrické populaci. U pacientů s maligními nádory, které charakterizuje fúze genů NTRK1–3, představuje inhibice TRK důležitý terapeutický cíl. Autorkou článku je prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., Šiklův ústav patologie LF UK a FN Plzeň a Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň. Celé znění článku si přečtěte ZDE.

Odborné články Acta medicinae
Desatero bezpečnosti onkologického pacienta v epidemickém období – nejen covidovém
Desatero bezpečnosti onkologického pacienta v epidemickém období – nejen covidovém

4. 11. 2020 08:25

Za podpůrné spolupráce zdravotnicko-pacientské organizace Dialog-Jessenius, o.p.s. vzniklo v březnu 2020 ve vazbě na rozvíjející se pandemii COVID-19 a pro potřeby našich onkologických pacientů původní Desatero bezpečnosti onkologického pacienta pro aktuální období s cílem snížit riziko nákazy. Mnozí jsme si jistě v té době už uvědomovali možná úskalí a rizika podzimního a zimního období "viróz a chřipek", tu a tam nějakého ohniska COVID-19, nejspíše ale každý doufal, že situace nejistot a nebezpečí nákazy nebudou již ve srovnání s jarem 2020 tak dramatické. Bohužel, opak se stává pravdou...říká prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. (FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika). Celé znění desatera najdete ZDE.

Novinky z Linkos
Už víte o změnách, které se týkají apalutamidu, binimetinibu, enkorafenibu, nivolumabu?
Už víte o změnách, které se týkají apalutamidu, binimetinibu, enkorafenibu, nivolumabu?

30. 10. 2020 14:13

Přečtěte si nová indikační omezení u přípravků indikovaných k léčbě pacientů s karcinomem prostaty, dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF či nemocných s lokálně pokročilým neresekovatelným nebo metastatickým melanomem. Za jakých podmínek je hrazen například apalutamid u pacientů s nemetastatickým, kastračně rezistentním karcinomem prostaty ve vysokém riziku rozvoje metastáz? 

Informace o úhradě léčivých přípravků