Z oboru

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

VZP schválila úhradu vyšetření NGS
VZP schválila úhradu vyšetření NGS

29. 9. 2020 21:10

Výsledkem jednání České onkologické společnosti a Společnosti českých patologů s VZP je schválení úhrady vyšetření „next-generation sequencing“ (NGS) u pojištěnců VZP. Úhrada se týká vyšetření genomických alterací u pacientů s karcinomem prsu, kolorektálním karcinomem, nemalobuněčným plicním karcinomem i dalšími diagnózami. S detaily vás seznámí prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.

Informace o úhradě vyšetření
Novinky v léčbě karcinomu plic – výběr z přednášek ASCO
Novinky v léčbě karcinomu plic – výběr z přednášek ASCO

24. 9. 2020 16:20

Co přinesla sdělení virtuální konference ASCO? Přinášíme Vám zpravodajství z letošního kongresu ASCO, který se tentokrát konal ve virtuálním prostředí. V prezentaci doc. MUDr. Milady Zemanové, Ph.D., najdete nejnovější  poznatky o aktuální situaci v léčbě karcinomu plic. Co je nového v imunoterapii 1. linie léčby metastazujícího nádoru plic, cílené léčbě metastazujících NSCLC nebo adjuvantní terapii EGFR mutovaných NSCLC? 

Kongresy Přednášky
Den mladých onkologů 11. 11. 2020 v Praze, aktualizovaný program
Den mladých onkologů 11. 11. 2020 v Praze, aktualizovaný program

22. 9. 2020 09:02

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 2. ročník Dne mladých onkologů 2020 s podtitulem „Nalejvárna v 7 minutách“. Odborným garantem semináře je doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP. Byl zveřejněn aktualizovaný program semináře. Více zde.

Kongresy Novinky z Linkos
XXVII. Jihočeské onkologické dny se v roce 2020 konat nebudou
XXVII. Jihočeské onkologické dny se v roce 2020 konat nebudou

22. 9. 2020 09:00

XXVII. Jihočeské onkologické dny na téma Diagnostika a léčba nádorů ledvin a varlat, které se měly konat 22.–24. října 2020 v Jízdárně v Českém Krumlově,  byly přesunuty na 21.–23. října v roce 2021. Více zde.

Kongresy Novinky z Linkos
Vychází suplementum časopisu Klinická onkologie
Vychází suplementum časopisu Klinická onkologie

22. 9. 2020 08:57

Online vychází první letošní suplementum časopisu Klinická onkologie, které se v osmi přehledech a třech původních pracích věnuje radioterapii. Více zde.

Novinky z Linkos
12. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2021
12. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2021

22. 9. 2020 08:53

Navzdory koronavirové pandemii se i v příštím roce uskuteční 12. ročník PragueONCO. Již nyní si můžete zapsat do svých diářů termín jeho konání 20.–22. 1. 2021 a spuštění registrace 1. 10. 2020. Ať už proběhne formou klasického kongresu v prostorách Clarion Congress Hotelu v Praze, či virtuálně, můžete se těšit na hodnotný odborný program a přední české a zahraniční odborníky. Více zde.

Kongresy Novinky z Linkos
Změny indikačního omezení platné od 1. 8. 2020. Co je nového?
Změny indikačního omezení platné od 1. 8. 2020. Co je nového?

2. 9. 2020 08:51

Nepřehlédněte novinky ve změnách úhrad u léčivých přípravků v onkologii. Informujte se o změnách indikačního omezení, které jsou platné od 1. 8. 2020. Změny úhrad se týkají těchto účinných látek. 

Informace o úhradě léčivých přípravků
Zapojte své pacienty do průzkumu: Jak spí onkologicky nemocní v ČR?
Zapojte své pacienty do průzkumu: Jak spí onkologicky nemocní v ČR?

25. 8. 2020 13:14

Z výzkumů v zahraničí vyplývá, že problémy s nespavostí zažívá více než polovina lidí, kteří mají či měli rakovinu. Relevantní informace však v České republice bohužel nejsou dostupné. Proto prosíme nejen onkology, ale i praktické lékaře, aby pomohli informovat své pacienty o dotazníkovém šetření. Cílem šetření je zmapovat spánek u onkologicky nemocných v ČR. Stačí, aby vaši pacienti vyplnili dotazník ZDE. Předem děkujeme, že jim o tom řeknete.

Novinky z Linkos
Kabozantinib je nově hrazen i v první linii léčby mRCC
Kabozantinib je nově hrazen i v první linii léčby mRCC

24. 7. 2020 14:04

Do první linie léčby pacientů se světlobuněčným karcinomem ledviny se střední a špatnou prognózou vstupuje další molekula. Kabozantinib, nyní již standard léčby pacientů ve druhé linii mRCC, je od 1. července 2020 hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění nově i v první linii léčby. Úhrada byla stanovena na podkladě studie CABOSUN, která u této skupiny pacientů prokazuje snížení rizika progrese o 52 % v porovnání se sunitinibem, a to při srovnatelném bezpečnostním profilu léčby. Bližší informace najdete ZDE.

Informace o úhradě léčivých přípravků
Závěry z ASCO 2020 v léčbě mCRPC. Co přinesly studie CARD a PROREPAIR-B?
Závěry z ASCO 2020 v léčbě mCRPC. Co přinesly studie CARD a PROREPAIR-B?

3. 7. 2020 17:31

Randomizovaná klinická studie CARD porovnávala kabazitaxel s ARTA preparáty (abirateron nebo enzalutamid) u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty (mCRPC), kteří byli předléčeni docetaxelem a alternativním přípravkem ze skupiny ARTA. Jednalo se o analýzu celkového přežití s primárním cílem rPFS (přežití bez radiografické progrese). Jakou účinnost prokázal kabazitaxel? Neméně zajímavé jsou závěry studie PROREPAIR-B, jejímž cílem bylo prokázat prognostickou roli škodlivé mutace v HRR genech.  Byla přítomnost této mutace u pacientů léčených kabazitaxelem a ARTA zásadní? 

Kongresy Přednášky
Změny úhrad platné od 1. 6. 2020 týkající se účinných látek fulvestrant, trastuzumab, paklitaxel a docetaxel
Změny úhrad platné od 1. 6. 2020 týkající se účinných látek fulvestrant, trastuzumab, paklitaxel a docetaxel

15. 6. 2020 13:56

Přinášíme nové informace o změnách indikačního omezení u účinných látek fulvestrant, trastuzumab, paklitaxel a docetaxel. Fulvestrant je hrazen v léčbě hormonálně dependentního (ER pozitivního) lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu u postmenopauzálních žen: 1) po vyčerpání předchozí léčby tamoxifenem a inhibitory aromatázy, tj. ve třetí linii léčby, při relapsu onemocnění v průběhu adjuvantní antiestrogenové terapie nebo po jejím ukončení nebo v případě progrese onemocnění při léčbě antiestrogeny, 2) které nebyly dříve léčeny endokrinní léčbou, pokud jejich stav výkonnosti odpovídá ECOG 0–1 a pokud nejsou onemocněním postiženy viscerální orgány. Pro oba body platí, že fulvestrant je hrazen do progrese onemocnění či do doby, kdy pacientka léčbu přestane snášet.

Které konkrétní změny se týkají dalších účinných látek? 

Informace o úhradě léčivých přípravků
Současné indikace PD-1 a PD-L1 inhibitorů v onkourologii a situace v ČR
Současné indikace PD-1 a PD-L1 inhibitorů v onkourologii a situace v ČR

5. 6. 2020 07:35

Představujeme Vám prezentaci na téma Imunoterapie v uroonkologii, kterou připravila MUDr. Jana Katolická, Ph.D. Chcete-li se dozvědět více o typech nádorových vakcín u karcinomu prostaty nebo o budoucnosti terapie uroteliálního karcinomu močového měchýře, klikněte zde.

Přednášky