Jak mohou běžná analgetika ovlivnit přežití u rakoviny vaječníků? Zjištění ze studie Ovarian cancer Prognosis And Lifestyle nabízejí naději, že užívání NSA může zlepšit přežití u karcinomu ovaria. Čtěte dál.

×

Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Etické problémy v onkologii, 3. přepracované a doplněné vydání
Etické problémy v onkologii, 3. přepracované a doplněné vydání
18. 9. 2022

Vycházející publikace je velmi zajímavá již tím, že problematice etiky v onkologii dosud nebyla komplexně žádná monografie věnována. Téma není zanedbatelné, neboť počet pacientů s nádorovým onemocněním u nás stoupá - incidence zhoubných novotvarů v České republice dlouhodobě roste a úmrtnost vykazuje stagnaci.

Změny indikačního omezení u látek doxorubicinu, nivolumabu a pembrolizumabu
Změny indikačního omezení u látek doxorubicinu, nivolumabu a pembrolizumabu
8. 9. 2022

Zaměřte pozornost na změny v úhradách u účinných látek doxorubicinu, nivolumabu a pembrolizumabu. Léčba doxorubicinem je hrazena u pokročilého či metastatického epiteliálního ovariálního karcinomu u žen, u kterých došlo k opětovné progresi od 6 do 12 měsíců od ukončení chemoterapie první linie přípravky na bázi platiny. Jaké další podmínky musejí být splněny? Přečtěte si aktuálně platné podmínky úhrady.

Dědičnost u nádorů prsu – nová fakta
Dědičnost u nádorů prsu – nová fakta
2. 9. 2022

Pochopení nových souvislostí hereditárních vloh pro nádory prsu umožňuje široká dostupnost testování. Poznatky tak lze využít jak v prevenci, tak i léčbě. Navíc se rozšířila skupina genů se střední penetrancí, která riziko nádorů prsu také modifikuje. V článku tyto novinky diskutujeme. Autory článku jsou doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D. a MUDr. Michal Vočka, Ph.D.

Eskalace a deeskalace léčby pacientek s karcinomem prsu v roce 2021
Eskalace a deeskalace léčby pacientek s karcinomem prsu v roce 2021
2. 9. 2022

V léčbě metastazujícího karcinomu prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor HER2+ došlo v roce 2021 k prokázání účinku nových molekul, deklarujících význam trvalé anti‐HER2 blokády v čase. Podkladem pro eskalaci či deeskalaci léčby u pacientek s karcinomem prsu je molekulární testování. Přečtěte si podrobnosti v článku, který připravila MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.

Kdy a jak řešit sekundární imunodeficit v hematoonkologii
Kdy a jak řešit sekundární imunodeficit v hematoonkologii
16. 8. 2022

Získaná porucha imunity se rozvíjí v důsledku základního onemocnění, ale také podávané léčby. Jaký je patofyziologický podklad imunodeficience u jednotlivých diagnóz, jak se projevuje a která léčba je z pohledu imunodeficitu nejrizikovější?

Z aktualit: Individualizovaná léčba na základě molekulárních markerů jde napříč různými diagnózami, screening rakoviny plic v ČR i adjuvantní léčba melanomu
Z aktualit: Individualizovaná léčba na základě molekulárních markerů jde napříč různými diagnózami, screening rakoviny plic v ČR i adjuvantní léčba melanomu
16. 8. 2022

Nabídka tkáňově agnostických onkologických léků se rozrůstá a vytváří tak nové možnosti léčby pro pacienty se vzácnými typy rakoviny a posiluje důvody pro široké sekvenování nové generace. Adjuvantní léčba melanomu stadia IIIA se ukazuje jako velmi kontroverzní. Studie přináší první doporučení, jak v této situaci postupovat. Fakta o programu screeningu rakoviny plic v České republice. Čtěte přehled srpnových novinek.

Nejnovější případy

Cílená léčba či imunoterapie ve III.linii ?

12. 3. 2023 08:41

Prosím o návrh dalšího postupu u pacientky 67leté, bez vážnějších komorbidit s triplicitou: *** folikulární lymfom G1-2, klin. st. minim. IIIA, stp. 6x R-CHOP + 2x R v rámci 1.cyklu, poslední start 30.9.2014, dosaženo CR1 s malým avit. rezidiem na me...

raritní

Multicentrický karcinom SR poz jakou adjuvantní th.

28. 2. 2023 06:59

Pac. ročník 1970, s multicentrickým ca prsu vlevo po ME a SLN s nálezem 4 ložisek + makrometa uzliny z 5 ti uzlin, pT1b(m4)pN1(1makro/5) G2, LVI 0, pn0, R0 st.IIA ...ložisko č.1 IHC: Ki 67 10%, ER 100%, PR 85%, Her 2-2+, Fish neg č. 2 IHC: Ki 67 10%,...

Adenocarcinom céka

27. 2. 2023 07:18

Prosím o názor na další terapeutický postup u 74leté pacientky. V září 2022 primárně plánovaná k operaci pro abscedující appendicitidu, vzhledem k perioperačnímu nálezu tumoru céka konverze na pravostrannou hemikolektomii. V pooperačním období bez ad...

Už víte o změnách úhrad u brigatinibu, pembrolizumabu a tapentadolu?
Už víte o změnách úhrad u brigatinibu, pembrolizumabu a tapentadolu?
15. 8. 2022

Informujte se o změnách indikačního omezení u účinných látek brigatinibu, pembrolizumabu a tapentadolu. Aktuálně platné podmínky úhrady najdete v tomto článku.

Imunoterapie v léčbě karcinomu děložního hrdla a endometria
Imunoterapie v léčbě karcinomu děložního hrdla a endometria
19. 7. 2022

Karcinom děložního hrdla je celosvětově čtvrtým nejčastějším nádorovým onemocněním u žen a má za následek více než 300 000 úmrtí na celém světě. Možnosti léčby zahrnují chirurgické zákroky, radioterapii, chemoterapii a cílenou antiangiogenní léčbu. Nádory zachycené v pozdním stadiu mají vysoké riziko recidivy, které se může pohybovat až v desítkách procent. Jaké možnosti přináší imunoterapie?

Změny v úhradě u atezolizumabu, everolimu a nivolumabu
Změny v úhradě u atezolizumabu, everolimu a nivolumabu
18. 7. 2022

Informujte se o změnách indikačního omezení u účinných látek atezolizumabu, everolimu a nivolumabu. Přečtěte si aktuální podmínky úhrady.

46. Brněnské onkologické dny se konají 12. – 14. října 2022
46. Brněnské onkologické dny se konají 12. – 14. října 2022
15. 7. 2022

Rádi bychom Vás informovali o 46. ročníku Brněnských onkologických dnů a 36. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční v termínu od 12. do 14. října 2022.

XIII. celostátní konference paliativní medicíny proběhne na podzim v Ostravě
XIII. celostátní konference paliativní medicíny proběhne na podzim v Ostravě
14. 7. 2022

Dovolujeme si Vás informovat o konání XIII. celostátní konference paliativní medicíny, která se bude konat v Ostravě v termínu 24.–25. září 2022. Bližší informace a program odborné akce najdete na tomto odkaze ZDE.
K účasti na konferenci se můžete registrovat ZDE.

Z aktualit: Dostupnost moderních léčiv pro české pacienty, detekce rakoviny plic pomocí analýzy dechu a novinky z MOU
Z aktualit: Dostupnost moderních léčiv pro české pacienty, detekce rakoviny plic pomocí analýzy dechu a novinky z MOU
13. 7. 2022

Nenechte si ujít letní dávku aktualit ze světa onkologie. Přečtěte si o dostupnosti moderních léčiv pro české pacienty, o možnostech detekce rakoviny plic zcela novou metodou, prostřednictvím analýzy dechu nebo o tom, že Masarykův onkologický ústav oslavil 1000 operaci na robotickém systému da Vinci.

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.