Z oboru

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Jak podpořit děti a mluvit s nimi o riziku nemoci COVID-19? Psychologické dvanáctero pro rodiče
Jak podpořit děti a mluvit s nimi o riziku nemoci COVID-19? Psychologické dvanáctero pro rodiče

5. 4. 2020 09:12

Pokud jste rodičem, který je aktuálně v léčbě (nebo již po léčbě), jsou níže uvedené řádky určeny právě vám. Na základě naší zkušenosti se domníváme, že onkologicky nemocní rodiče mají postupovat při informování o riziku nákazy COVID-19 stejně jako ostatní rodiče, protože plní pro svoje děti stejnou rodičovskou úlohu. Níže je uvedeno dvanáct bodů, o kterých se domníváme, že vám mohu být ku prospěchu. Více zde.

Novinky z Linkos
Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19? Záznam webináře pro onkologické pacienty
Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19? Záznam webináře pro onkologické pacienty

5. 4. 2020 09:09

Ve čtvrtek 19. března jsme vysílali živý webinář, ve kterém psycholog Martin Pospíchal mluvil o základních možnostech a doporučeních pro práci se strachem z nákazy. Společně jsme prošli „Psychologické dvanáctero pro ohrožené skupiny - Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19?" a zodpověděli otázky diváků. O webinář byl mimořádný zájem, a tak jsme rádi, že vám můžeme nabídnout jeho záznam. Více zde.

Novinky z Linkos Videa
Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19?
Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19?

5. 4. 2020 09:06

Psychologické dvanáctero pro ohrožené skupiny, včetně onkologicky nemocných. Níže uvedeným bychom se rádi z psychologického pohledu připojili k lékařskému Desateru bezpečnosti pacienta pro aktuální období. Autorem je PhDr. Ing. Martin Pospíchal z Katedry psychologie FF UK. Více zde.

Novinky z Linkos
Desatero bezpečnosti onkologického pacienta pro aktuální období
Desatero bezpečnosti onkologického pacienta pro aktuální období

4. 4. 2020 13:19

Sekce podpůrné léčby ČOS a Dialog Jessenius připravily Desatero bezpečnosti onkologického pacienta pro současné období. Autorem je prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., z Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň. Více zde.

Novinky z Linkos
Nabídky zaměstnání
Nabídky zaměstnání

4. 4. 2020 13:15

Část zaměstnání slouží vedoucím pracovníkům a personálním oddělením k inzerci pracovních míst na onkologických pracovištích v České republice. Dále zde mohou hledat uplatnění lékaři všech odborností, kteří se starají o onkologického pacienta, a také sestry, sociální pracovnice, psychologové a další. Více zde.

Novinky z Linkos
Hledáme nové členy do Sekce sociálních pracovníků ČOS
Hledáme nové členy do Sekce sociálních pracovníků ČOS

4. 4. 2020 13:10

V roce 2019 byla založena sekce sociálních pracovníků při České onkologické společnosti. Je určena zejména sociálním pracovníkům KOC, menších nemocnic a onkologických ambulancí. Dále také sociálním pracovníkům mammacenter, hospiců a všem, které problematika zajímá. Více zde.

Novinky z Linkos
Nový komunikační kanál „mladí onkologové” v aplikaci Medical Tribune
Nový komunikační kanál „mladí onkologové” v aplikaci Medical Tribune

4. 4. 2020 12:09

V rámci projektu KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů) přidává Medical Tribune do své mobilní aplikace Minuty MT nový komunikační kanál určený mladým onkologům. Připravena jsou krátká videozpravodajství v rámci projektu KVMO. Každé video trvá maximálně dvě minuty. Více zde.

Novinky z Linkos
Prediktivní testování solidních nádorů
Prediktivní testování solidních nádorů

4. 4. 2020 12:06

Za účelem potřeby upřesnění doporučeného postupu a pravidel pro prediktivní testování solidních nádorů včetně přehledu indikací a metod formulují zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, České onkologické společnosti ČLS JEP a Společnosti českých patologů ČLS JEP Společné stanovisko – doporučený postup a pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů. Více zde.

Novinky z Linkos
COVID-19 – informace pro poskytovatele zdravotní péče na stránkách VZP
COVID-19 – informace pro poskytovatele zdravotní péče na stránkách VZP

4. 4. 2020 12:04

V souvislosti s vývojem pandemie COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 připravila VZP ČR plán postupu a organizačních opatření, který bude průběžně aktualizován a o přijatých a připravovaných opatřeních budou poskytovatelé zdravotních služeb informováni. Více zde.

Novinky z Linkos
Modrá kniha České onkologické společnosti
Modrá kniha České onkologické společnosti

4. 4. 2020 12:02

26. aktualizace Modré knihy České onkologické společnosti je vydávána ve formátu pdf, e-pub a html v kompletním znění. Tiskem nevychází. Jednotlivé kapitoly aktualizované Modré knihy ČOS si budete moci stáhnout ve formátech pdf, které jsou součástí této www verze. Html verze slouží k základní orientaci, v případě pochybnosti je závazná pdf verze. Více zde.

Novinky z Linkos
Doporučení psychologů pro veřejnost
Doporučení psychologů pro veřejnost

31. 3. 2020 16:23

Sice neexistuje žádná zázračná rada, jak na dálku zatočit s úzkostí, psychickými potížemi či s virem samotným, zde však máte k dispozici stručný soubor doporučení, jež se nám všem, kteří jsme za současné situace ve stresu a pod tlakem, třeba budou hodit. Soubor doporučení připravili kliničtí psychologové a psychoterapeuti.

Odborné články
Doporučení psychologů pro lékaře a sestry v první linii
Doporučení psychologů pro lékaře a sestry v první linii

31. 3. 2020 16:20

Kliničtí psychologové a psychoterapeuti pro Vás připravili stručný soubor doporučení, který Vám snad v tyto dny pomůže snáze zvládat extrémní nároky, které jsou na Vás kladeny. Děkujeme všem, kdo přímo nebo jinak pomáháte pacientům s COVID-19, a všem z Vás, kdo zabraňujete jeho šíření. 

Odborné články