Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » 2.linie BRCA mutace

2.linie BRCA mutace

17. 10. 2023
raritní

Pac. 53 let, bez vážných komorbidit, v medikaci kromě Kisqali a letrozolu, Magnosolv, Calcium, Citalec.
Dg: ca prsu l.dx. - T2N1M0, ypmT1b/ympR1, ypN2aM0,G2, HR+/HER2 neg., BRCA2 mutace, PIK3CA v tumoru neprokázána invazivní duktální karcinom prsu G2, Ki67- 10-20 %, ER 15%, PR 50 %, HER -2 negat , Stp neoadjuvantní chemoterapie AC+ Paclitaxel 12 aplikací do 12.2.2018

10.4.2018 Stp kůží šetřící mastectomii l.dx+ disekce axily HV: multifokální invazivní lobulární karcinom / ILC, pleomorfní varianta+ LCIS pleomorfní varianta, velikost nádoru do 6mm, nejmenší vzdálenost od resekčních okrajů dle makroskopického popisu cca 5 mm. bez angoinvaze. vyšetřeno 10 LU v 6 meta ident ca. bez prorůstání přes pouzdro, bez vyšetření HR statu, není požadováno. od 24.5.2018 do 23.6.2018 adjuvantní RT na obalst hrudní stěny + spád lymfatika- PTV 1 hrudní stěna - 50Gy/ 25 fr, PTV axila + nadkliček 48Gy/ 24 fr. 3DCRT, X6MeV.Poradiační kožní reakce gr II- až hraničně III. od 14.7.2018 do 21.3.2022 adj. HRT Tamoxifen

3/2022 recidiva - meta skeletu od 22.3.2022 I.linie pal. cílené léčby CDK4/6 inh. (KISQALI) tbl. 200mg 3-0-0 + letrozol + Xgeva (nyní přerušena pro zubní komplikace). Nyní progrese TUM, scinti skeletu známé meta žeber, bez progrese, CT v plánu. PIK3CA v tumoru - mutace neprokázána.

Dotaz na kolegium: pokud se prokáže na CT progrese, tak byste zvolili do II.linie olaparib? Nebo pokračovat v hormonální terapii II.linie faslodex či aromasin + everolimus. Pacientka ve výborném stavu, PS0 - pracující. Děkuji za spolupráci.

Sdílet

Reakce kolegia: 4

Vzhledem k germinální mutaci BRCA bych určitě nyní volila léčbu olaparibem.

Taky bych požádala olaparib.

Určitě se v této situaci hodí indikovat olaparib.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji za odpovědi, bylo to určitě přínosné.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.