Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Adjuvance

Adjuvance

15. 10. 2023
raritní

Mám mladou premenopauzální pacientku s invazivním duktálním karcinomem G1 pT1c pN1a (2/9) M0, v histologii je výrazná složka DCIS G2. Nemocná nesplňuje kritéria pro mammaprint. Přesto mám obavy z nasazení pouhé hormonální léčby v adjuvanci a zvažuji zařazení 4 x AC. Jaký na to máte názor, prosím?

Sdílet

Reakce kolegia: 5

Jestli nemocná nesplňuje kritéria pro genomový test protože je pod jeho indikačním prahem, léčila bych ji Zoladexem + exemestanem a ozářila ji.

K rozhodnutí o léčbě mi trochu chybí další údaje: věk, receptory, proliferace..

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Omlouvám se za neúplné údaje.
DG: karcinom pravého prsu pT1c pN1a (9/2+), histol. NST G1, s bohatou komponentou DCIS G2 s kancerizovanými lobuly, ER i PR poz. 100 %, Ki-67 20 %, z biopsie HER2 heterogenní skóre 0-2+, FISH bez průkazu amplifikace
st. p. pravostr. segmentektomii + vyš. SN 16.8.23
st. p. exenteraci axily 13.9.23
Pacientce je 49 let.

Vzhledem k vysoké hormonální dependenci,HER2 neagativitě, nízké diferenciaci a proliferaci u časného ca prsu, bych se i v případě 2 pozitivních uzlin z 9 spokojila s hormonoterapií . Určitě ale AIs s nebo bez LH-RH dle menopauzálního stavu.

Podle STEEP analýzy má pacientka kompozitní riziko 0,8. Léčila bych jí kombinací kastrace (nejlépe chrugické vzhledem k věku) + tamoxifen.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.