Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » adjuvantní hormonální léčba u pacientky s porozou

adjuvantní hormonální léčba u pacientky s porozou

10. 5. 2011
U 56 leté púacientky byl v roce 2008 dg levostranný karcinom prsu pT1c SNB negativní M0, invazivní lobulární karcinom ER 90% PR 85%, Ki 67 11%, HER2 negativní. Pacientka byla léčena parciální ME a vyšetřením SNB, následně byla indikována adjuvantní RT na oblast prsu a adjuvantní HT Tamoxifen na 5 let. Už před dg Ca prsu byla pacientka léčena pro porozu bisfosfonáty a měla dg opakované fractutry obratlů páteře na podkladě porózy (maminka byla imobilní pro extrémní porozu a mnohočetné fractury obratlů) 3/2011 byl u pacientky dg druhostranný karcinom prsu invazicní lobulární G1 ER 95% PR85%, Ki 67 8% pT2 SNB negativní M0. U pacientky byla provedena parciální ME a vyšetření SNB. Jakou adjuvantní léčbu kromě RT byste u pacientky doporučuli?
Sdílet

Reakce kolegia: 2

Pac. je t.č. takřka 60 letá, vzhledem k histologii inv. lobulárního karcinomu a přetrvávající vysoké pozitivitě hormonálních receptorů bych zůstala u léčby hormonální. Inhibitory aromatáz nejsou kvůli osteoporoze bezpečné, takže buď pokračování s Tamoxifenem, přesto, že se v průběhu jeho užívání objevil druhostranný karcinom a nebo bych v tomto případě přešla rovnou na Faslodex. Další užívání bisfosfonátů je indikováno též. Pokud brala žena tablety, převedla bych ji na formu i.v. Aplikace Faslodexu 500 mg a např. Zomety jednou za 4 týdny není časově příliš náročná (po primárním loadingu s Faslodexem).

U nemocné se časně objevil duplicitní tumor při podávání původní adjuvantní HT tamoxifenem, nyní klasifikace pT2. Podle amerických doporučení by byla jistě indikována i chemoterapie, budeme-li ale konzervativnější a zůstaneme jen v rámci diskuze na téma léčby hormonální, pak bych kromě plánovaného ozáření využil výsledků studie ABCSG 12. Asi nemá smysl pokračovat v neúspěšném podávání antiestrogenu (SERM) a spíše bych tedy nepřipustil ani myšlenku na SERD (byť v preklinickém výzkumu nějaká data srovnatelná s TMX má), ale zahájil bych převedení na AI. Podle výsledků studie (i když nevím, jaký typ léčby osteoporosy pacientka má a v jakém dávkování - 2x ročně?) by při současné pokračující aplikaci bisfosfonátu nemělo k poklesu kostní density a zhoršení porotických komplikací dojít.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.