Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Diskrepance biopsie-def histologie

Diskrepance biopsie-def histologie

19. 1. 2023
raritní

Dobrý den, prosím o Vaši konzultaci stran 49leté pacientky, která má rozdílný výsledek z biopsie a definitivní histologie. Pacientka je po TU + SLNB l.dx. 21/12/2022 pT1b(m)pN0(0/3sn)Mx
Biopsie: invazivní NST G2,ki 67 6% ER 100% PR 90% HER neg
Histologie: vyšetřeny 3 LU bez meta postižení, zastižena 2 ložiska, velikosti 2mm a 8 mm, invazivní NST, G2,ER 10%, PR 5%, ki 67 5%, HEr neg, v okolí struktury DCIS nezasahují do okraje ----------------------------------
Definitivní histologii paní doktorka patoložka vyšetřila znovu, s naprosto stejným závěrem.

Jakou byste, vedle RT prsu, prosím doporučili systémovou adjuvantní terapii? Děkuji velmi za radu!

Sdílet

Reakce kolegia: 4

Doporučila bych ještě obě histologie porovnat, pokud to bude možné.. Nemocnou bych ale léčila adjuvantní hormonoterapií podle výsledku hormonálního profilu. Rozdíl v obou biopsiích je buď projev heterogenity dvou různých ložisek, ale i v definitivní histologii je nízká hormonální dependence, nebo známkou poničení hormonálních receptorů při zpracování definitivní histologie.

Rozhodně přidat i léčbu endokrinní - biopsie je zpracovávána standardizovaným protokolem a její výsledek by měl být přesnější, než definitivní z preparátu, jenž může mít horší fixaci a delší dobu někde leží.

Pokud máte důvěru v pracoviště, kde byla histologie nádoru odečítána, tak bych postupovala podle ní. Jedná se o malý nádor s extrémně nízkou proliferací v obou vzorcích, takže adjuvantní chemoterapii pacientka i podle ESMO doporučení nepotřebuje. Pacientce bych nabídla adjuvantní hormonální léčbu ( Tamoxifen na 5 let, pokud nemá pacientka kontraindikace). I při pozitivitě ER 10% by měla mít pacientka prospěch z léčby.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji za Vaše porady, druhá čtení biopsie/histologie nepřinesla změnu. Tedy pacientka zahájila hormonální adjuvantní terapii.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.