Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » ER+ PR+ karcinóm prsníka a renálna insuficiencia

ER+ PR+ karcinóm prsníka a renálna insuficiencia

14. 6. 2023
raritní

Dobrý deň, prosím o konzultáciu pacientky: 57 ročná postmenopauzálna pacientka s invazívnym duktálnym karcinómom pravého prsníka, NST, G2, ER+ 30%, PR+10-20%, HER2 negat, Ki67 cca 60-70%, preložená na ONKOO z Odd. chirurgie, kde biopsia z exulc. TU prsníka vpravo, za účelom dovyšetrovania a ďalšieho manažmentu onkoochorenia. Pri príjme pacientka slabá, ležiaca, ECOG PS 3, laboratórne pretrváva renálna insuficiencia /urológom vylúčená postrenálna príčina/, malígna hyperkalciémia, vysoká zápalová aktivita, elevácia NTproBNP. Doplnené ECHO vyšetrenie, kde malý perik. výpotok, inak primeraný ECHO nález. Podaná infúzna roboračná liečba, PPI, analgetiká, diuretiká, hemostyptiká pre interm. krvácanie z TU, nutričná liečba formou sippingu, antikoagulačná liečba LMWH v redukovanej dávke pre krvácanie a imobilitu, pokračujeme v ATB liečbe potencovaným PNC. Vzhľadom na pretrvávajúcu výraznú renálnu insuficienciu, konzultované CT pracovisko, realizujeme CT natívne vyšetrenie hrudníka kde poopis. MTS nodulácie v pľúcach obojstranne, difúzne, mediastinálna LAP, pravostranná axilárna LAP, fluidothorax bilat. a USG brucha, s nálezmi - cysta heparu v ĽL, pp. hemangióm heparu v PL, konkrement cholecysty, susp. cysta pankreasu a nefropatia. Pre susp.melénu doplnený OPTI test s pozitívnym výsledkom. Pre pozit.Candidu albicans v hrdle a z tonzíl do liečby pridané antimykotiká /Fluconazol/.

Laboratórne subklinická hypotyreóza, preto do liečby pridaný euthyrox. GFS vyšetrenie s nálezom - antrumgastritída v štádiu hojenia. Vzhľadom na progresiu renálnych parametrov konzultovaný nefrológ, upravená liečba, hemodialýza tč indikovaná nie je /viď vyššie/. Vzhľadom na zlý výkonnostný stav PS ECOG 3-4 a závažnú renálnu insuficienciu najpp. z renálnych príčin nie je cytostatická liečba indikovaná. Podaná HORT letrozolom.

30.6.2023 o 7:15 je pacientka pre bolesti chrbta a DK objednaná na sken kostí Diagnózy : C50.8, Zhubný nádor prsníka presahujúci viaceré oblasti Exulcerovaný TU prsníka vpravo, hsit. ide o invazívny duktálny karcinóm pravého prsníka, NST, G2, ER+ 30%, PR+10-20%, HER2 negat, Ki67 cca 60-70% - st.p. biopsii TU prsníka vpravo 5/2023 Zatienenie pravého pľúcneho poľa / paraneoplast. výpotok l. dx.? Akútne poškodenie obličiek, KDIGO 3. štádium (AKi) Anémia normocytová normchrómna ľahká / 6/2023 Trombocytopénia stredne ťažkého stupňa 6/2023 Dekubity DK /päta/ bilat 2.st. - pri imobilite 6/2023 Art. hypertenzia - v liečbe Malígna hyperkalciémia 6/2023 Antrumgastritída v št. hojenia - GFS 6/2023 Novozachytená subklinická hypotyreóza 6/2023 - pre ťažkú ren. insuficienciu ribociklib ani chemoterapia nepodané - kreatinín varíruje v rozmedzí 200-350 umol/l, konzultovaný aj nefrológ, vzhľadom na zachovanú diurézu a normokaliémiu HD nie je indikovaná - pacientka ležiaca, má aj dekubity /zanedbanie choroby zo strany pacientky, prišla prvýkrát do nemocnice s exulcerovaným TU prsníka/, na natívnom CT bez mts skeletu - pre malígnu hyperkalciémiu a ren. insuf. podaný denozumab

1) Je prosím nejaká možnosť podania aj chemoterapie? Ak áno, prosím o konkrétny režim ? event. iná liečba?

2) navrhli by ste aj iný diagnostický postup event. manažment.

Vopred ďakujem pekne za odpovede

Sdílet

Reakce kolegia: 3


Myslím, že by nemocná mohla dostat taxol weekly, pokud má normální funkci jater.

Vzhledem k celkovému stavu pacientky, PS4 a nemožnosti spolupráce bych u pacientky doporučila BSC.

BSC bude pro pac. pravděpodobně nejlepší, maximálně bych ještě zkusila nějaký metronomický režim např. s kapecitabinem nebo navelbinem,

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.