Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » hormonálně dependentní her2+ nemocná s generalizací

hormonálně dependentní her2+ nemocná s generalizací

7. 8. 2011
Pacientka J.B. , které bylo v letošní roce 61 let, byla od jara 2011 léčená pro karcinom pravého prsu T4 N1 M1. V době primární diagnózy jí byly nalezeny dvě metastázy v pravé a tři v levé plíci do 15 mm. Na referujícím pracovišti podstoupila léčbu antracykliny 4x AC s velmi dobrým efektem na primární nádor v prsu, kde bylo dosaženo parciální regrese a stejně tak i na plicích, dvě ložiska zcela zmizela a ostatní se výrazně zmenšila. Došlo i k poklesu markerů Ca 15.3 z 125 na 41. CEA má v normě. Pacientka ale chemoterapii šatně snášela, zvracela,byla slabá, unavená , zhubla 6 kg. Do centra byla referovaná k další léčbě s herceptnem. O jaké další léčbě byste uvažovali? a) taxol wekkly s herceptinem b) hormonální léčba s anti her2 terapií c) vzhledem k výbornému efektu pokračovat v antracyklinech do kumulativní dávky
Sdílet

Reakce kolegia: 3

Jedná se o postmenopauzální ženu ve věku, kdy lze skutečně podat jak chemoterapii, tak hormonoterapii s Herceptinem. Pro jednu z variant bych se rozhodovala na základě procentuální hormonální dependence, PS nemocné a event. přidružených komorbidit pacientky. V případě neúspěchu jedné kombinace, lze zvolit variantu druhou při pokračování v léčbě trastuzumabem.

Sice bez shlédnutí nemocné, přesto se domnívám, že lze použít všechny možnosti, na které jsou cíleny otázky. K pokračování dosud efektivní léčby s anthracykliny chybí informace ohledně antiemetické profylaxe - pokud nebyl podáván Emend, bylo by v ní jistě možno pokračovat, GIT intolerance je u tohoto režimu častá. Pacientka je podle záznamu hormonálně dependentní, rozhodně lze zvažovat kombinaci endokrinní terapie s trastuzumabem, přesto bych ji ponechal jako sekvenční po absolvování ještě 3měsíční kombinace týdenního paclitaxelu s trastuzumabem. Právě pokud by pokračoval příznivý efekt léčby cytostatické, dobu jejího podávání bych se snažil z hlediska kvality života a toxicity limitovat (výhledově lze opět intenzifikaci předpokládat) a zařadit k trastuzumabu zmíněnou terapii hormonální (významnost hormonální závislosti není ale uvedena).

Vzhledem k špatné toleranci chemoterapie při paliativní léčbě bych dál v chemoterapii antracyklíny nepokračovala. Pokud bys se jednalo o nádor s předpokládanou odpovědí na hormonální léčbu (ER a PR více než 50% ) volila bych kombinaci biologické léčby a hormonální léčby. V jiném případě kombinaci paclitaxel weekly a trastuzumab, v případě špatné toleranbce paclitaxelu weekly pouze transtuzumab do progrese.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.