Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Indikácia adjuvantnej biologickej liečby

Indikácia adjuvantnej biologickej liečby

2. 11. 2023

66 ročná pacientka dg. na preventívnej prehliadke ca mammae l.sin. rHQQ centrálne, stp. excízii tu 2.10.2023. Histolog. makroskopicky tu 10x8 mm, mikrosk. invaz. dukt. ca G1 1,3 mm pT1a R0 v teréne DCIS low grade, ER 100% PR 80% Ki67 3-5% IHC HER2 3+. pT1apNxpM0 Luminal B. SNB nebola realizovaná. Komorbidita - hypotyreóza na substitučnej liečbe, hepatopathia v.s. NAFLD, DSP, stp. APE. Odporučili by ste SNB pri invaz. ca 1,3 mm HER2 pozit., pacientka nie je naklonená k ďalšej operácii / na USG v axile nesusp. LU/ a tiež nie je úplne stotožnená s adjuvantnou biologickou liečbou. Indikovali by ste adjuv. liečbu trastuzumabom pri pT1a 1,3 mm, ak by nebola vyšetrená SNB, eventuálne ak by bola pN0? V liečebnom pláne je adjuv. HL IA a adjuv. RT naľ. prsník. Ďakujem za odpoveď.

Sdílet

Reakce kolegia: 2

Jedná se o luminální HER2 + nádor, tyto nádory, kde se kombinuje hormonální pozitivita a HER2 pozitivita se ve světle posledních dat jeví jako prognosticky nepříznivé. Pokud nemocná nesouhlasí s operací v axile, považoval bych zde nález za klinicky negativní, ovšem zvolil agresivnější postup v adjuvanci, paclitaxel a trastuzumab. Možnost je ještě IA a trastuzumab, zde je ale absence dat. Pokud nemocná nesouhlasí s trastuzumabem, pak IA a radioterapie jsou jediná možnost.

Souhlasím s prof. Fínkem.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.