Luminal B

23. 7. 2020 16:07

Pac. rč. 1973 , s ca mamame l.dx. pT1cpN1a(1/4SLN) G1, premenopauzální, L+pn+V0R0, po QE a SLN dne 30.6.2020, tu vel.15x15mm, duktální ca G1, s tubulárnímái, kribriformnímái a mikropapilárními formacemi, infiltrativně rostoucí ve tkáni prsu s desmoplasií stř. stupně, TIL sl.poz, ve spodině tu infiltruje do fascie na okraji pektorálního svalu, s invazí do lymfatických štěrbin, a perineurálním šíření, index EIC je do 10%, okraje volné M 8500/31 ,4SLN a v jedné mirkometa
Imunohistochemie: E cadherín poz, Ki 67:25-30% ER 100% PR 100% Her 2 neg, cytokeratimn poz. mikrometa sentinelové uzliny
zvažována adjuvantní chemoth. ,pro vyšší Ki a lymfangioinvazi a perineurální šíření, následně HRT LHRH + TX a RT, jak by jste postupovali? Děkuji.

Reakce: 4

U pacientky bych, přes zmiňované rizikové faktory, o chemoterapii neuvažovala. Zahájila bych léčbu Zoladex + IA a nemocnou ozářila a potom ji směrovala, vzhledem k věku, k laparoskopické kastraci a pokračovala jen IA. Jedná se o lokálně pokročilý, vysoce hormonálně dependentní G1 karcinom prsu, myslím tedy , že adjuvantní hormonoterapie a lokální adjuvantní radioterapie jsou pro ni zásadní. Pokud by byl nádor G2 uvažovala bych o testování nádoru pomocí Mammaprintu.

Vzhledem k IHC tumoru není adj. chemoterapie zásadně nutná. Adj. hormonální léčba, tak jak o ní uvažujete a adj. RT včetně lymfatik by měla postačit. Je však vhodné s pacientkou promluvit, pokud by po vysvětlení případných pro a proti byla chemoterapii nakloněná, (zejména s ohledem na pozitivitu 1 LU a další zmiňované faktory) pak maximálně 4x AC.

Adjuvantní Zoladex + TMX bezpochyby, stejně jako pooper.RT - podle našeho protokolu prsu a svodné lymfatiky i při N(mic), navíc při lymfangioinvazi. Před diskuzí o CHT bych asi nechal udělat druhé čtení histologie, G1 mi tam k tomu zbytku nesedí. Bude-li vyšší, pak podat 4xAC, bude-li nadále patolog na G1 trvat, nechal bych rozhodnutí na nemocné, ale nenutil bych ji, benefit CHT (i bez použití adjuvantonline nebo jiných programů) bude hraniční.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 25. 7. 2020 22:36

Pacientku s časným karinomem prsu s příznivou histoligíí bych taky léčila adjuantní HT bez chemoterapie. Volila bych Zoladex na 5 let ( event. vzhledem k věku je možné uvažovat i o chirurgické kastraci) plus tamoxifen . Celková delka adjuvantní HT by měla být 7-8 let a radioterapi na oblast prsu.