Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Malobuněčný NET prsu

Malobuněčný NET prsu

12. 1. 2023

Dobrý den, prosím Vás o konzultaci adjuvantní terapie u 62leté obézní značně polymorbidní (DM na PAD a insulinu s neuropatií,hypertertenze, spánková apnoue s nutností noční podpory přístrojové, polyvalentní alergie, depresivní sy, VAS s operací páteře ...) pacientky V.H. s Ca prsu l.dx dg 4/2022, T2(22mm)N0M0, v biopsiii invazivní NST karcinom s neuroendokrinní diferenciací, bez mikrokalcifikací, bez nekroz, G3, ER neg, PR 45%, HER 0, ki 67 90%., podstoupila neoadjuvatně chemoterapii 4xAC + 12x paxli weekly do 10/10/2022, následně pro pneumonii výkon poodložen st.p. bilat ME + SLNB l.dx. 20/12/2022, ypT1cypN0(0/5sn)Mx, histol. nediferencovaný smíšený malobuněčný neuroendokrinní karcinom mléčné žlázy se složkou skvamocelulárního karicnomu, bez LVI, ER,PR neg, ki 67 40-90%, p53 WTpozitivita, 5 negativních uzlin.

Volili byste i přes tuto definitivní histologii v adjuvantní terapii klasicky 6 měsíců capecitabinu (PR 45% v biopsii bereme jako spíše lab. chybu?) Měli byste pro ni jiné doporučení v léčbě ? Děkuji velice za poradu!

Sdílet

Reakce kolegia: 4

Karcinom prsu s neuroendokrinní diferenciací by se měl léčit stejně jako nádory bez této diferenciace. Pacientka má nediferencované invazivní reziduum v prsu po mastectomii s vysokou růstovou aktivitou, určitě by tedy měla pokračovat capecitabinem v postneoadjuvanci.

Souhlasím s paní profesorkou.

Postupovala bych stejně.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji za poradu. Naplánovali jsme tedy adjuvantní terapii capecitabinem. Než jsme však léčbu zahájili, pacientka byla hospitalizována pro dechové obtíže, dle CT hrudníku je nyní suspekce na plicní tumor, bronchoskopie s biopsií proběhne dnes. Dle plicních lékařů je dle charakteru nálezu suspekce na malobuněčný plicní karcinom. Tak je nyní otázkou, zda diagnosa od počátku nebyla jiná než jsme předpokládali (i když pomýšlet na primární plicní tumor nebyl důvod - v biopsii vstupní pouze neuroendokrinní diferenciace, bez suspekce na jiné než prsní origo, staging byl negativní).

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.