Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Meta postižení LU P axily nedifer. adenoca, neznámé origo

Meta postižení LU P axily nedifer. adenoca, neznámé origo

10. 2. 2023

Dobrý den, prosím o konzultaci dalšího postupu u pac. 69 let / bez závažných komorbidit/ PS 1, s nově hmatnou rezistencí v dolní části P axily, Mammografie vpravo: Žlazový typ mléčné žlázy, v HZQ drobná uzlina, benigní kalcifikace, jinak bez ložiskových infiltrativních změn, podezřelých mikrokalcifikací. V zachycené části pravé axily někollik nezvětšených uzlin a okrajově zachycená zvětšená uzlina vel. asi 28 mm. Ultrazvuk pravého prsu a axily: Pravý prs bez patrného ložiska. V dolním polu pravé axily v místě hmatné resistence nehomogenní poměrně dobře ohraničené ložisko vel. 28x20 mm v.s. infiltrovaná uzlina.

Závěr: Tabár I, ložisko v pravé axile nejasné etiologie, v.s. infiltrovaná uzlina biopticky struktury lymfatické uzliny infiltrované metastázou nediferencovaného adenokarcinomu, vzhledem k nespecifickému imunofenotypu nelze s jistotou stanovit origo (původ z mamárního origa nelze však vyloučit). / ER 0% , PR 0%, HER 2 neg. /akr. lab. nedovyšetřován / , Ki67 cca 80% / tu markery ženy v normě . PET/CT - s nálezem zvýšené akumulace rf ve zmnožených převážně nezvětšených uzlinách v axilách bilat, i ve vyšších etážích při hrudní stěně, více vlevo, jediná zvětšená uzlina v P axile 22x23mm, SUV max 5,4. Děkuji.

Sdílet

Reakce kolegia: 4

Doporučovala bych přistupovat k nádoru jako malignitě nejasného primárního origa. Vyšetřila bych histologii uzliny pomocí NGS a postupovala podle výsledku. Nejpravděpodobnější je původ z prsu. Jednalo by se pak o lokálně pokročilý triple negativní karcinom prsu. Nemocná by byla indikovaná k neoadjuvantní chemoterapii AC-T a v případě příznivého PS a nepřítomnosti kontraindikací také pembrolizumabu, o který by bylo třeba požádat pojišťovnu. Další postup, by závisel na efektu léčby a dosažení operability.

Patrně se jedná o metastázu nízce diferencovaného karcinomu prsu. I když jsou na PET/CT popsané zmnožené uzliny, pouze jedna popsaná ( v korelaci s UZ) jako patologická. U pacientky bych doplnila MR prsou , v případě negativního nálezu bych indikovala dissekci axily l.sin. Pokud by byl fenotyp nádoru stejný, indikovala bych "adjuvantní" chemoterapii na bazi antracyklinu a taxanu. Ke zvážení by byla i RT na oblast axily.

Vzhledem k tomu, že existuje vysoká pravděpodobnost, že primum je v prsu a díky ER i PR 0% a HER2:2+ , nechala bych doplnit ISH vyšetření ( s ohledem na možný dyskordantní fenotyp tumoru) a MR. Dle výsledku vyšetření bych pak volila neoadjuvantní systémovou léčbu. Dále pak dissekci axilly a následnou adj. RT včetně případné adj. systémové terapie na základě definitivní histologie.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Dobrý den, moc děkuji za doporučení. U pac. byla zahájena CHT AC/T, doplněna MR prsou - jen známá LU, jinak bez nálezu prim. tu.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.