Jak mohou běžná analgetika ovlivnit přežití u rakoviny vaječníků? Zjištění ze studie Ovarian cancer Prognosis And Lifestyle nabízejí naději, že užívání NSA může zlepšit přežití u karcinomu ovaria. Čtěte dál.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Meta postižení LU P axily nedifer. adenoca, neznámé origo

Meta postižení LU P axily nedifer. adenoca, neznámé origo

10. 2. 2023

Dobrý den, prosím o konzultaci dalšího postupu u pac. 69 let / bez závažných komorbidit/ PS 1, s nově hmatnou rezistencí v dolní části P axily, Mammografie vpravo: Žlazový typ mléčné žlázy, v HZQ drobná uzlina, benigní kalcifikace, jinak bez ložiskových infiltrativních změn, podezřelých mikrokalcifikací. V zachycené části pravé axily někollik nezvětšených uzlin a okrajově zachycená zvětšená uzlina vel. asi 28 mm. Ultrazvuk pravého prsu a axily: Pravý prs bez patrného ložiska. V dolním polu pravé axily v místě hmatné resistence nehomogenní poměrně dobře ohraničené ložisko vel. 28x20 mm v.s. infiltrovaná uzlina.

Závěr: Tabár I, ložisko v pravé axile nejasné etiologie, v.s. infiltrovaná uzlina biopticky struktury lymfatické uzliny infiltrované metastázou nediferencovaného adenokarcinomu, vzhledem k nespecifickému imunofenotypu nelze s jistotou stanovit origo (původ z mamárního origa nelze však vyloučit). / ER 0% , PR 0%, HER 2 neg. /akr. lab. nedovyšetřován / , Ki67 cca 80% / tu markery ženy v normě . PET/CT - s nálezem zvýšené akumulace rf ve zmnožených převážně nezvětšených uzlinách v axilách bilat, i ve vyšších etážích při hrudní stěně, více vlevo, jediná zvětšená uzlina v P axile 22x23mm, SUV max 5,4. Děkuji.

Sdílet

Reakce: 4

Doporučovala bych přistupovat k nádoru jako malignitě nejasného primárního origa. Vyšetřila bych histologii uzliny pomocí NGS a postupovala podle výsledku. Nejpravděpodobnější je původ z prsu. Jednalo by se pak o lokálně pokročilý triple negativní karcinom prsu. Nemocná by byla indikovaná k neoadjuvantní chemoterapii AC-T a v případě příznivého PS a nepřítomnosti kontraindikací také pembrolizumabu, o který by bylo třeba požádat pojišťovnu. Další postup, by závisel na efektu léčby a dosažení operability.

Patrně se jedná o metastázu nízce diferencovaného karcinomu prsu. I když jsou na PET/CT popsané zmnožené uzliny, pouze jedna popsaná ( v korelaci s UZ) jako patologická. U pacientky bych doplnila MR prsou , v případě negativního nálezu bych indikovala dissekci axily l.sin. Pokud by byl fenotyp nádoru stejný, indikovala bych "adjuvantní" chemoterapii na bazi antracyklinu a taxanu. Ke zvážení by byla i RT na oblast axily.

Vzhledem k tomu, že existuje vysoká pravděpodobnost, že primum je v prsu a díky ER i PR 0% a HER2:2+ , nechala bych doplnit ISH vyšetření ( s ohledem na možný dyskordantní fenotyp tumoru) a MR. Dle výsledku vyšetření bych pak volila neoadjuvantní systémovou léčbu. Dále pak dissekci axilly a následnou adj. RT včetně případné adj. systémové terapie na základě definitivní histologie.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Dobrý den, moc děkuji za doporučení. U pac. byla zahájena CHT AC/T, doplněna MR prsou - jen známá LU, jinak bez nálezu prim. tu.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

raritní

Multicentrický karcinom SR poz jakou adjuvantní th.

28. 2. 2023 06:59

Pac. ročník 1970, s multicentrickým ca prsu vlevo po ME a SLN s nálezem 4 ložisek + makrometa uzliny z 5 ti uzlin, pT1b(m4)pN1(1makro/5) G2, LVI 0, pn0, R0 st.IIA ...ložisko č.1 IHC: Ki 67 10%, ER 100%, PR 85%, Her 2-2+, Fish neg č. 2 IHC: Ki 67 10%,...

raritní

Léčba hormonálně pozitivního lokoregionálně pokročilého karcinomu prsu u mladé pacientky

21. 2. 2023 11:57

Pacientka - 37 let, interně zdráva, v anamnéze 2x císařský řez, bez trvalé medikace, od léta 2022 hmatá rezistenci levého prsu, 1/23 potvrzen karcinom levého prsu na rozhraní HQ až v HZQ, dle UZ ložisko vel. 17x10mm. Z biopsie tumor verifikován jako...

raritní

Triplenegativní ca a gestageny

16. 2. 2023 10:13

Dobrý den, mám jen rychlý dotaz na popud gynekologa, jedná se o 41letou pac. s dg. triplenegativního ca - necelý rok od ukončení terapie - t.č. disp. péče (viz níže) nyní dotaz od gynekologa, zda je možné zahájit terapii gestageny při nepravidelném m...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.