Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Mladá pacientka s iniciálním karcinomem + DCIS,R1 resekcí

Mladá pacientka s iniciálním karcinomem + DCIS,R1 resekcí

16. 2. 2013
Prosím o váš názor na následující případ. 29-letá pacientka-pro hmatné objemné ložisko v P prsu směrem do HZK-z biopsie-popsán high-grade DCIS,G3,HR negat.,bez prokázané invaze,velikost ložiska okolo 5 cm./menší prsy/.Následně provedena subcutánní mastectomie vpravo s biopsií sentinelové uzliny: Histologie-v oblasti ZK a centrálně je tužší ložisko vel. 5x4x1,5cm,které se nachází místy v těsné blízkosti ventrálního okraje resekátu.V popsaném ložisku se jedná o high-grade DCIS G3,s komedo nekrozami,ve kterém byla zastižena 2 malá ložiska invazivního duktálního karcinomu G2-velikost ložisek 2 a 4 mm.Bez zastižené lymfangioinvaze,bez perineurálního šíření. DCIS ojediněle dosahuje do ventrálního okraje resekátu!!,dále je vzdálen 1mm od spodiny.Invazivní karcinom do resekčních okrajů nedosahuje,je vzdálem 5mm od spodiny.Sentinel. uzliny negativní. Nabízí se 2 možnosti řešení: 1.po provedené subcutánní mastectomii-pro pozitivitu okraje provést pouze pooperační radioterapii s následnou plastickou operací./riziko ponechání rezidua DCIS i po radiaci?-cave věk,G3!/ 2.pro věk,jisté obtíže následného sledování po plastickém výkonu implantátem-při pozitivním okraji- dokončit standartní mastectomii-s předpokladem i možnému vyhnutí se následné radiaci a plastický výkon řešit standartní rekonstrukcí prsu./vlastní tkáň či implantát + bradavka/....může se jednat samozřejmě o overtreatment,kdy původní resekce šla pouze v okraji tumoru.Navíc přesnou lokalitu pozitivního okraje nelze identifikovat. Plánujeme doplnit genet. vyšetření k vyloučení BRCA mutace-bratr ve 33 letech karcinom pankreatu-ale v terénu ethylických pankreatitid,rodinu ze strany otce nezná.Jinak negativní. Děkuji
Sdílet

Reakce kolegia: 2

Hezký den, bude záležet na volbě nemocné, neboť by oba navrhované postupy mohly být srovnatelné, ale osobně bych upřednostnil doplnění chirurgického výkonu bez radiace. Navíc kosmetickou změnu by již proti současnému stavu nemocná prakticky nepoznala. Ohledně jeho možností je vhodné se poradit současně s prsním chirurgem a plastikem, zřejmě „kůži šetřící mastektomie“ by byla dostatečně radikální a umožnila by následný rekonstrukční výkon bez problémů, dvorec lze dotetovat.

S ohledem na věk pacientky (29 let), velký rozsah DCIS, G3 s okraji non in sano a přítomností invazivní složky, bych raději volila variantu mastectomie s následnou rekonstrukci. Genetické vyšetření je vhodné též.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.