Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Neoadjuvantná HORT

Neoadjuvantná HORT

8. 7. 2023
raritní

Ide o 67 ročnú pacientku, liečenú cestou spádového onkologického pracoviska ktorej 05/2021 novodg Ca mammae l sin T4NxMx - realizovaná CCB - histol. ide o LIC , G2 , ER95% , PR 0%, Ki 67 20 % , HER 2 negat . Išlo o tumor vyplnujuci takmer celý prsník aj s infitráciou hrudnej steny - indikovaná neoadjuvantná HORT - IA / letrozol / - po 6 mesiacoch liečby nález zlepšený, stále inoperabilný preto pokračuje v hormonálnej liečbe - aktuálne je pacientka po 2 rokoch HORT, nález minimálne zmenený pretrváva infitrácia hrudnej steny preto onkogynekologom operačný výkon neiindikovaný. Pacientka je bez vzdialenej disseminácie pretrváva len lokálny nález? Malo by dojsť k zmene liečby alebo pokračovať v HORT? Pacientka má skor odmietavý prístup k onkologickej systémovej liečbe. Děkuji.

Sdílet

Reakce kolegia: 3

Pokud HORT znamená hormonální terapii- tak bych v léčbě jednoznačně v léčbě pokračovala až do progrese onemocnění. Zařadila bych však RT na oblast tumoru a postižení hrudní stěny (lepší lokální kontrola nemoci).

Podle histologických charakteristik nádoru se jedná o Luminální B nádor, který nebude při současné nádorové náloži na hormonoterapii dostatečně reagovat, tak aby se dosáhlo operability. Prolongování této nedostatečně účinné léčby ohrožuje nemocnou selháním účinku při vzniku rezistence a vzdálenou diseminací. Obávám se, že lokální radioterapie stav nezlepší a naopak zhorší průnik další systémové léčby do nádoru. Změnila bych terapii na klasickou neoadjuvantní chemoterapii, a nebo uvážila kombinaci CDK4/6 inhibitoru s hormonální léčbou pro pokročilý hormonálně dependentní nádor, který nelze lokálně vyřešit.

Vzhledem k charakteristice tumoru (LIC, hormonální dependence), jeho rozsahu (a tudíž i inoperabilitě), věku a negativnímu postoji nemocné k chemoterapii bych se dala cestou kombinace cdk4/6 inhibitorů v kombinaci s hormonoterapií.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.