Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Pacientka s pokročilým TNBC s PD-L1 pozit. a BRCA pozit.

Pacientka s pokročilým TNBC s PD-L1 pozit. a BRCA pozit.

25. 4. 2023

Pacientka aktuálne 46 ročná, primárne neliečená na našom pracovisku. V 07/21 verifikovaný Ca pravého prsníka - metaplastický ca G3, Ki-67 100%, TNBC, cT4dN2M1 / solit. mts pľúc/, st.p. 4 c. CHT ifosfamid + epirubicin, Následne parc. regresia nálezu dľa dostup. údajov- st.p. OP v rozsahu ME a EA l.dx. 05/22. Adjuvantná liečba nepodávaná? V 09/22 operovaná pre relaps v axile- HG metaplastický/sarkomatoidný Ca, triple negat. st.p. 3 c. CHT v kombinácii CBDCA + docetaxel 12/22-01/23. V 02/23 prišla k nám na vyšetrenie, CT vyš. vykazuje objemnú recidívu v obl. po ME vpravo, paket LU v pr. axile a na hrudnej stene vpravo s deštrukciou chrupavčitej časti IV. a V. rebra vpravo, ložisko v ľavom hornom pľ. laloku. st.p. zahájení paliat. CHt navelbine + kapecitabin, st.p. opakov. tromboze žil LDK. Potvrdená prítomnosť patog. variantu v géne BRCA 1, Doplnené vyš. expresie proteinu PD-L1: pozit.stav proteinu PD-L1, CPS je 91,6. Liečba pembrolizumabom nebola poisťovňou schválená, liečba PARPi sa taktiež aktuálne neschvaľuje.

Prosím kolégium o vyjadrenie sa k možnostiam liečby tejto pacientky. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Sdílet

Reakce kolegia: 4

V České republice je v první linii léčby PDL1+ ca prsu dg. pomocí SP 142, kombinace atezolizumab + nab-paclitaxel. K tomu antiresorbční léčbu X geva nebo zolendronát, Bylo by škoda minout imunoterapii, požádala bych , odvolávala se.

Rovněž bych učinil vše pro schválení úhrady imunoterapie (nejlépe v kombinaci), jednak jako standardu léčby 1.linie takto charakterizovaného metastatického tumoru, také proto, že od zbylých možností si nelze mnoho slibovat. Nevylučuji ani zařazení RT (měla být ozářena již v primární léčbě, nebo alespoň po té stále ještě lokoregionální recidivě, ale léčba dle záznamu nejspíše neproběhla). RT by mohla přispět k výraznější regresi a lokální kontrole, pokud bude mít imunoterapii, pak i ke zlepšení odpovědi na tuto léčbu. Rovněž na zřejmě jediné plicní ložisko by šlo následně zvážit stereotaxi.

Metasplatický karcinom prsu je chemorezistentní onemocnění, léčebná odpověď na standardní CHT je do 20%. Dle informací měla pacientka přítomnou plicní MTS již v rce 2021, tudiž se nyní nejedná o první linii léčby. U pacientky bych volila nyní vyšetření NGS, pokud bude nalezena molekulární změna, kterou lze ovlivnit terapeuticky a bude doporučena tumor boardem, měla by jí ZP podle domluvy s COS uhradit.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Ďakujem veľmi pekne za názor odborníkov, je pre mňa určite veľkým prínosom možnosť konzultovania liečebného postupu a získania názorov kolégia. Na Slovensku je bohužiaľ ešte stále ťažšia dostupnosť imunotherapie pri niektorých dg,, teda aj pri TNBC, avšak dúfam, že sa to čo najskôr zmení.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.