Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Polymorbidní žena, jak s adjuvantní terapií

Polymorbidní žena, jak s adjuvantní terapií

22. 2. 2024

Dobrý den, prosím o konzultaci postupu. Jedná se o polymorbidní pacientku 71 let, s objemnějšími prsy, v anamneze po operaci srdce pro rozsáhlé postrevmatické změny, výměna mitrální, aortální, trikuspidální chlopně 10/2016 SV arytmie, Arter hypertnez, Obezita, POlyvalentní alergie Nyní je po parciální resekci + SLNB l.sin + revizi axily 24/1/2024 pT2(m)pN1c(3/6LU) Histologie: invazivní duktální karicnom G2, ve dvou ložiscích, max velikost většího 20mm, rozsáhlé známky Llymfangioinvaze, s meta postižením LU, přítomny známky angioinvaze, nádorové struktury zasahují do resekčního pektorálního okraje i ventrálního okraje v jedné LU meta s kontinuálním šířením do okolní tukové tkáně, další LU kompletně infiltrovaná tumorem, invaze přes pouzdro, další 1 Lu s meta, 3 LU bez nádorových struktur ER 100% PR 90% ki 67 15% HERneg.

Nyní rozhodujeme o dalším možném léčebném postupu:
1/ vhodné provedení ablace vzhledem k R1 resekci,
2/následně indikace radioterapie hrudní stěny a lymfatik vzhledem k rozsahu postižení uzlin,
3/ ke zvážení i adjuvantní chemoterapii, pokud ano, pak asi doplnit Mammaprint,
Pacientka je polymorbidní, obezní, po komplikovaném onemocnění srdce, každý z plánovaných kroků je pro ni rizikový ... jaký byste volili postup? Děkuji za radu!

Sdílet

Reakce kolegia: 4

Podle popsaných interkurencí má pacientka kontraindikaci k chemoterapii. Proto bych multigenové vyšetření nedoplňovala. Jedná se o nádor s vysokou pozitivitou ER a PR a překvapivě nízkou proliferací G2. Doporučila bych pouze adjuantní HT- inhibitor aromatázy up front na 7-10 let dle toletnace + kyelinu zoledronovou v adjuvanci. Kriteria pro adjuvantní podání abemaciklibu nesplňuje. Ablace by byla u pacientky indikována, je však nutné zvážit rizika další operace. RT bych pacientce doporučila.

Pacientka má lokálně pokročilý hormonálně dependentní karcinom levého prsu G2, KI 67 15%. Je po neradikálním parciálním výkonu a odstranění malého počtu uzlin, přičemž ve 3 byly makrometastázy, dvě z nich se šíříly přes pouzdro. Přes srdeční onemocnění bych ji indikovala k mastektomii a radioterapii, . Systémově bych jí léčila inhibitorem aromatázy.

Není k tomu asi co víc dodat, souhlasím s kolegyněmi. Jediným poněkud sporným bodem zůstává provedení či neprovedení RME. Hlavní slovo by zde měl mít samozřejmě internista a lékař z ARO (vzhledem k pac. přidruženým komorbiditám), ale je též nutno pomyslet na jednu zásadní věc a tou je lateralita karcinomu, pacientka je k RT indikována (díky nálezu v axile) a to i po radikálním výkonu, kromě toho při ozařování stěny hrudní je daleko větší šance, že bude do cílového objemu zahrnuta určitá (větší) část myokardu, což může být u nemocné problém. Operační výkon je rizikový stran kardiálního stavu nemocné též. Při zvážení přínosů a rizik bych se přikláněla jen k RT a HRT a operaci bych neindikovala. Systémová terapie s AIs.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Po pohovoru s pacientkou nakonec je plán mastectomie, pravděpodobně následně s radioterapií a pokračování inh aromatasy. Děkuji za poradu!

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.