Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Recidiva metastázy mozečku

Recidiva metastázy mozečku

20. 2. 2024

Dobrý den, prosím o konzultaci léčby. U premenopauzální pacientky (ročník 1975) byl v srpnu 2020 diagnostikován lokálně pokročilý HER2 pozitivní parciálně hormondependentní (ER 95%, PR 10%) stř. diferenc. duktální karcinom levého prsu s vyšší prolifer. aktivitou (Ki 67 20%) s generalizací do skeletu a jater (vstupně cT4c cN3c M1 (OSS, HEP). Zahájili jsme léčbu I. linie - docetaxel + trastuzumab + pertuzumab (8x CHT + BT, následně pokrač. v BT). K trastuzumabu a pertuzumabu po ukončení docetaxelu byl přidán tamoxifen. Dle kontr. vyšetření při probíhající biologické léčbě trvala výborná odpověď na léčbu (úplná regrese jaterních metastáz a parciální regrese kostních metastáz) až do září 2022, kdy dle MR mozku byla diagnostikována solitární objemná metastáza v pravé mozečkové hemisféře. V říjnu 2022 byla provedena resekce mozečkové metastázy (histologicky potvrzena meta karcinomu prsu do mozečku) a následně doplněna stereotakt. RT poresekční dutiny na CyberKnife dávkou 5x 6 Gy. Vzhledem k tomu, že restagingová vyšetření neprokázala jinou aktivitu choroby (v kostech, prsu a uzlinách stále trvá parc. regrese, v játrech bez metastáz), pacientka pokračovala v nastavené léčbě trastuzumab + pertuzumab. Ukončili jsme ale tamoxifen a nasadili letrozol (dle hladiny fertilních hormonů je pacientka postmenopauzální, opakovaně kontrolováno).

V lednu 2024 při kontr. MR mozku zjištěna recidiva metastázy v oblasti pravé mozečkové hemisféry. Ostatní restaging neprokazuje progresi - MG + UZ bez nálezu tumoru v levém prsu a region. uzlinách, játra bez meta postižení, scinti skeletu se stacionárním metastat. postižením kostí. Při léčbě trastuzumab + pertuzumab tedy opět progrese onemocnění pouze v mozku. Pacientka byla zindikována k reozáření na Cyberknife, čeká na termín.

Prosím, jaká by měla, dle Vašeho názoru, následovat systémová léčba? Odpověď na kombinaci trastuzumab + pertuzumab stále trvá v prsu, uzlinách a kostech, ale došlo k dalšímu projevu onemocnění právě opět v mozku. Pokračovali byste v trastuzumab + pertuzumab (recidiva v mozečku bude lokálně ošetřena/zajištěna) nebo byste biolog. léčbu změnili? Indikovali byste spíše tukatinib (ve II. linii nutno žádat úhradu, pacientka je VZP) nebo byste doporučili trastuzumab deruxtecan? Velmi děkuji za konzultaci.

Sdílet

Reakce kolegia: 4

Já bych v tomto konkrétním případě zvolila do druhé linie Kadcylu, která má lepší průnik přes hematoencephalickou bariéru a ostatní varianty, jako např. Enhertu bych nechala na další případnou linii. Měla jsem pacientky, které takto držely i 10 let, též mladé.

Recidiva mozkové MTS bude lokálně ošetřena, zvolila bych trastuzumab deruxtecan, pacienka splňuje indikační kriteria.

Taky bych nemocnou ve druhé linii léčila trastuzumab deruxtecanem, který má indikaci u kontrolovaných mozkových metastáz.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Moc děkuji za konzultaci, která usnadnila mé rozhodnutí.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.