Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Recidivujuci karcinom prsu

Recidivujuci karcinom prsu

27. 6. 2023

59 ročná pacientka s DG Ca mammae l dx., st.p. QE 2004, histol. LIC, absolvovala adjuvantnu RAT + HORT Tamoxifen 5 rokov do 2009
11/2012 osseálna disseminácia - indikovaná radiačná kastrácia RAMEL, pacientka začala liečbu IA /12/2012 - Letrozolom + denosumab/ po 24 podaniach liečba ukončená, pokračovala v IA do 12/2017 / bolesti hrudného koša a Th chrbtice / Počas tejto liečby hodnota CEA a CA 15-3 stále v pásme normy. Onkogenetickým vyšetrením zistený variant BRCA 1 pozit - 02/2018 7/2019 osseálne MTS s algickým syndrómom, bez viscerálnych MTS, hodnoty markerov v norme - indikovaná liečba Faslodex + Denosumab, ktorú užíva od 07/2019 do 03/2021 kedy serologicky eleváai NM CA 15-3 56 IU / ml na scintigrafii popisovaná progresia osseálnych MTS ako aj de novo ložiská - indikovaná I línia CHT typu Docetaxel - celkovo podaných 9 cyklov do 11/2021 / pre NU liečba ukončená, dosiahnutý maximálny liečebný efekt /, aplikovana paliat. RAT na osseálne MTS - klinicky pacientka stailizovaná, hodnoty NM v norme, pokračuje v denosumabe.

09/2022 elevácia NM: CA 15-3 100! - kontrolné CT negat preto indikované PET / CT vyšetrenie kde nález nových osseálnych MTS bblasť C7-TH 2 ktoré sprevádzané algickým syndrómom, bez prítomnosti viscerálnych MTS. Aplikovaná paliat. RAT na oblasť C7-Th2 do 01/2023, pokračuje v liečbe denosumabom. 02/2023 Ca 15-3: 251 - USG +MMG negat, trepanobiospia hematologom vzhľadom k normogramu neindikovaná 05/2023 ca 15-3: 350 kontrolná scintigrafia skeletu.

V porovnaní s vyšetrením z 2022 došlo k progresii nálezu v zmysle objavenia sa nových MTS ložísk ak zvýšeniu intenzity a rozsahu niektorýh už popisovaných ložísk. Pacientka je v 100 % výkonnostnom stave, aktuálne niekedy bolesti bedrovej kosti - už ožiarená.

OTAZKA: pacientka stále nemá vicerálne MTS, prítomné su len osseálne MTS a permanentná elevácia NM - vzhľadom k BRCA mutácii bol by tu priestor na PARP inhibitor? CHT? watch and wait taktika? Dakujem.

Sdílet

Reakce kolegia: 3

Pacientku bych léčila systémovou terapií, nabízí se everolimus s exemestanem nebo olaparib nebo, capecitabine, především proto, že má bolesti a jedná se o mnohočetné postižení skeletu, které bude bez systémové terapie nepochybně progredovat. Pacientka také minula možnost léčby CDK4/6 inhibitorem, ale léčbu fuvestrantem už vyčerpala.

Není zcela jasné o jaký fenotyp nádoru se jedná- patrně lobulárí karcinom prsu s pozitivními hormonálnimi receptory u pacetka s prokázanou germnální mutací BRCA mutací. S ohlexem na dlouhý odstup od původní diagnozy bych se snažila o odběr nádoru k určení typu a fenotypu nádoru. I když má pacientla postižení pouze skeletu, tak odběr lze provést. Současně bych zažádala o vyšetření NGS. Lobulární karcinomy můžou mít vyšší mutační nálož a lze v tom přpadě zažádat o imunoterapii. Nyní bych, stejně jako prof. Tesařová, pacientce nabídla cílenou terapii Lynparzou. Pacientka však zcela nesplňuj indikční omezení- měla by být předléčena antracyklíny a taxany, pouze v případě, že pro tuto léčbu pacientka není vhodná, co lze v případě lobulárniho karcinomu potvrdit (jedna se o chemorezistentní onemocnění).

Zažádala bych na par. 16 o olaparib, který nyní dává při BRCA1 pozitivitě největší smysl, jedná se o inv. lobulární ca, takže jak se píše výše, lze absenci podání antracyklinu zdůvodnit , Cdk4/6 v monoterapii nemají smysl a na AIs i Faslodexu nemocná již zprogredovala.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.