Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Špatně difer. karcinom s medulární diferenciací -TIL 90%

Špatně difer. karcinom s medulární diferenciací -TIL 90%

4. 3. 2024

Pac. ročník 1979, s ca mamae l.dx.pT1c po lumopektomii a SNLU -tu vel. 14x10mm dne 15.2.24 . ..HV invazivní špatně diferencovaný karcinom prsní žlázy s medulární diferenciací rostoucí expanzivně ve tkáni prsu s desmoplasií lehkého stupně, vysokou buněčností parenchymu a vysoce intenzivní reaktivní celulizací nádorového stromatu (TIL ..90%.), bez známek lymfangioinvaze a perineurálního šíření nádoru, index EIC je do 10% resekční okraje neg., 5SLN neg IHC : E cadherin poz. Ki 67-85% ER poz. 70% PR neg, her 2 neg p63 neg 1+, jakou adjuvanntí th. byste doporučili? Samostatnou adj. HT a RT? nebo i chemoterapie? a jakou? pac odléčena v r. 99 pro M Hodgkin Br, po cHT a RT na oblast krku vlevo v MOU. Děkuji.

Sdílet

Reakce kolegia: 3

Patrně se jedná o sekundární malignitu po předchozí RT pro M.Hodgkin. Podle fenotypu. se jedná o luminální B nádor s vysokou proliferací a G3, proto bych pacientce doporučila adjuvantní chemoterapii. Nevím, zda pro léčbu M.Hodgkin již dostala antracyklíny. Pokud ano tak bych volila režim TC. U pacientky lze doplnit vyšetření MammaPrint, pacientka splňuje kritéria, i když si myslím, že ji vyjde vysoké riziko.

Taky bych nemocnou léčila adjuvantní chemoterapií modifikovanou dle předchozí léčby ( pokud měla ABVD nebo BEACOPP , tak antracykliny do kumulativní dávky a pokračovat taxány,) Podle vysokého zastoupení TILs by měl být nádor chemosenzitivní. Přesto, že se pravděpodobně jedná o sekundární malignitu po ozáření pro M. Hodgkin, doplnila bych vzhledem k medullární histologii ještě genetické vyšetření k vyloučení BRCA pozitivity.
Mammaprint je možné provést, ale myslím, že indikace chemoterapii je z klinického hlediska nepochybná.

Pro charakteristiku nádoru bych rovněž preferoval podání CHT, anthracykliny dle kumulativní dávky z předchozí léčby. Následně pokračování v HT. RT bude bezpečná, pokud byl prs mimo cílový objem dříve ozářeného M.Hodgkin (zmíněna oblast krku vlevo, zatímco nyní je postižen prs kontralaterální, tedy zcela mimo původně ozářený objem?). Tím by i souvislost s předchozí RT (sekundární malignita) byla málo pravděpodobná, pro což by svědčil i velmi dlouhý odstup téměř 25 let a nižší dávka RT používaná u hematologických malignit. Je tedy spíše vhodné doplnit genetiku.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.