Taxany v adjuvanci ano či ne?

13. 7. 2019 13:51

Pacientka ročník 1962 léčená dosud pouze s hypercholesterolémií a hypertenzí, medikuje Carzap.

Nyní léčena pro karcinom pravého prsu pT2pN1(1/3SLN) MX (chybí zatím scinti skeletu), G2, L+,V0, R0 postmenopausální. Dne 23.5.19 lumpektomie l.dx. a SLN - histol..tu vel. 23x15mm, invazivní stř.diff. duktální karcinom prsní žlázy -NST,.....s invazí do lymfatických štěrbin a bez známek perineurálního šíření nádoru , s extenzivní intraduktální komponentou,....okraje neg,
v 1 LU makrometa vel. 2, 5 mm z 3 SLN. IHC: Ki 67-35%, E cadherin poz. ER poz 100% PR neg her 2 neg p63 neg,D2-40 poz. lymfangioinvaze cytokeratin (monoclonal mouse AE1/AE3)DAKO poz. makrometa uzliny.

Od 3.7.2019 zahájena adjuvantní chemoterapie AC, v plánu event. taxany a po CHT i adjuvantní RT a HRT.

Dotaz: ráda bych se zeptala na Váš názor, zda byste přidali ke 4 cyklům AC sekvenčně i taxany.

Děkuji za odpověď.

Reakce: 5

Jedná se nejspíše o lokálně pokročilý karcinom luminal B. Určitě bych pokračovala taxány a potom navázala inhibitorem aromatázy ( pokud je nemocná dle hormonálního profilu skutečně pomenopauzální) a nemá kontraindikace. Vzhledem k lymfangioinvazi a makrometastáze v SNL bych se poradila s radioterapeutem o indikaci radioterapie.

Nic než souhlas s paní profesorkou Tesařovou

Mám stejný názor, pokračovala bych určitě s taxany (pT2, pN1, L1, Ki67 35%), zvolila bych 12x weekly paclitaxel a následně adj. RT + HRT s AIs.

Taky souhlasím s pokračováním v aduvantní léčbě taxany.

S ohledem na věk a uzlinové postižení taxany ano, RT prsu a svodné lymfatiky spolu s adjuvantní endokrinní léčbou rovněž.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 15. 7. 2019 09:56