Triple neg. ca

21. 4. 2020 06:52

Dobrý den,
pac. 66 let, bez závažných komorbidit
nově dg. karcinom P prsu - hmatná bolestivá rezistence, biopticky nejednoznačný nález, provedena
31.3.2020 radikální excize tu + SLU vpravo, hist. invazivní adenoidně cystický karcinom G1,
s invazí do tukového vaziva
ER 0% PR 0% HER2 0% Ki67 2% .
pT2, pN0 (i-)(sn)(1/0), R0, L0

biopticky - R+0, PR+0, HER2-1+ - negativní, Ki67je pozitivní v 10-15%
bez průkazu generalizace.
Prosím o názor vhodnosti podání adj. CHT u této pacientky - zcela vynechat x AC?
Děkuji.

Reakce: 5

Jedná se o histologicky příznivou variantu, troufl bych si adjuvantní CHT nepodat - tedy nepodal bych

Operace byla radikální a SNL negativní, nemocná bude určitě profitovat s adjuvantní radioterapie, měla by mít genetické vyšetření. Ohledně chemoterapie je třeba zvážit histologický typ, nízkou růstovou aktivitu, věk nemocné, celkový stav, triple negativitu a taky skutečnou velikost nádoru, T2 je rozmezí od 2 do 5 cm. Při zvážení všech aspektů je určitě možné uvažovat o tom, že CHT vynecháte.

CHT bych jí odpustil, i přes velikost tumoru by odpověď na ni byla podle IHC spíše minimální, ale klasicky bych ji ozářil včetně boostu na lůžko pův. nádoru

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 22. 4. 2020 10:58

Triple negativita a pT2 by k chemoterapii nabádala, nicméně všechny ostatní parametry svědčí proti. Efektivita adj. CHT je zde velmi sporná. Takže spíše ne. RT je jasná, včetně boostu. Chybí mi tam ale info ohledně M, předpokládám, že je M0. Určitě bych zde trvala i na scinti kostí, pokud ho již nemá.

vynechání adjuvantní chemoterapie u tohoto typu nádoru je zcela v konsenzu se všemi mezinárodními doporučeními