Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Triple negativní inv. lobulární ca

Triple negativní inv. lobulární ca

27. 2. 2011
Pacientka ve věku 63 let s dg. ca mammae l.sin.- HZK, histol. inv. vs. lobulární ca, triple negativní (ER 0%, PgR 5%, HER 2 negat., PCNA 10 %, Ki 67 5%) - 8/2010. Dle MG a UZ se jedná o tumor cca 20 mm v průměru, s ohledem na histologii doplněno o NMR (802010), kde je popsáno ložisko cca 20 mm, dále však jeho suspektní šíření a nález mikrokalcifikací - maligních - jdoucích prepektorálně až k bradavce a postihující v podstatě celý prs l. sin., bez zvětšených uzlin, T3 N0 M0. Na MK rozhodnuto o aplikaci neoadjuvantní CHT - po 4 cyklech režimu AC v 3 týdenním režimu, klinicky mírná regrese tu infiltrátu, dle kontrolního NMR z 18.12.2010 - původní ložisko v mírné regresi - cca 18 mm, jinak kompletní klinická regrese dalších suspektních změn, týkajících se šíření do ostatních částí prsu. Pokračováno v podání CBDCA2 + paclitaxelu ve weekly režimech, ovšem termíny aplikací nebyly dodržovány pro opakované leukopenie, subj. byla nemocná v průběhu CHT bez obtíží, bez febrilií. Pro špatnou toleranci CHT byla tato po 4 cyklech přerušena - 26.1.2011 a bylo rozhodnuto o provedení chirurgického výkonu. Klinicky se tu infiltrát jeví prakticky idem, přesto před operací ještě odeslána v 1/2011 na kontrolní MG a UZ - kde je popsán tu beze změny až mírná progrese - cca 20 mm, dle NMR v 2/2011 bez nových patologií, výsledek identický s nálezem z 11/2010, tj. bez evidentních patologií, které by indikovaly radikální výkon. Jedná se o lobulární ca, původně dle NMR velkého rozsahu s četnými difusními maligními mikrokalcifikacemi. Pacientka si přeje prs záchovný výkon, ale varianta případné druhé operace ji zneklidňuje, raději by měla vše za sebou v při jednom chirurgické výkonu. 1) Jaký typ operace by jste ženě doporučili ? Parciální výkon + SNB s vyšetřením materiálu na zmrzlo a dle výsledku event. radikalizace (při vědomí, že se definitivní histologie může od frozen section lišit) Parciální výkon + SNB s histologickýcm vyšetřením na definitivno a event. radikalizace ve druhé době Primárně radikální operaci + SNB (s ohledem na histologický typ a původní NMR) 2) Jakou další systémovou terapii by jste ženě indikovali při vědomí její triple negativity a špatné tolerance jinak dobře snášené kombinace weekly pacli + CBDCA2. Jsem si vědoma toho, že ke druhé otázce chybí indicie z definitivní histologie, takže odpověď můžeme nechat event. na později.
Sdílet

Reakce kolegia: 3

Vzhledem k původnímu rozsahu nádoru bych pacientce doporučila mastectomii s vyšetřením SNL. Další případná léčba by se odvíjela od definitivní histologie.

1)Vzhledem k nálezu na MR bych pacientce doporučila jednoznačně simplexní mastectomii a vyšetření SNB.
2) Histologie před neoadjuvancí je odečtena pouz z tru-cut biopsie, vyčkala bych tedy definitivní histologie k rozhodnutí o další léčbě.

Tumor byl možná většího rozsahu, než jak ukazovala grafická vyšetření (možná až zmíněné T3?), na jejich základě přes změnu režimu neoadjuvance nebylo odpovědi dosaženo, jde o ca lobulární a zdá se TNBC. Jednoznačně lze doporučit mastektomii a pro lepší přehled s disekcí axily (zvláště šlo-li o T3 neodpovídající na CHT, o stavu uzlin a jejich odpovědi žádnou informaci nemáme.
Následně další postup dle definitivního nálezu - chemoterapie?, radioterapie.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.