Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Triplenegativní ca a gestageny

Triplenegativní ca a gestageny

16. 2. 2023
raritní

Dobrý den, mám jen rychlý dotaz na popud gynekologa, jedná se o 41letou pac. s dg. triplenegativního ca - necelý rok od ukončení terapie - t.č. disp. péče (viz níže) nyní dotaz od gynekologa, zda je možné zahájit terapii gestageny při nepravidelném menstuačním cyklu. Rád bych znal názor kolegia případně doporučení dalšího postupu. Děkuji.

Onkologická diagnóza: C50,9 Ca mammae l.sin, HVK, stp. chir výkonu,st.p. adj. CHT TNM: pT1c/2/ pN0 /7 LU neg./M0 ,triple neg.,G3, MIB 80% Histologie: Tři punkční vzorky z horního vnitřeního kvadrantu levého prsu délky 12, 15 a 10 mm. V punkční biopsii z patologického ložiska v levém prsu je infiltrace invazivním duktálním karcinomem grade 2, podle Nottinghamské klasifikace skóre 7.Nekróza nepřítomna.Lymfangioinvaze nepřítomna. C50.9 - 8500/32
Doplnění hormonálních receptorů. IHC-ER,PR- negativní (při pozitivní vnější kontrole).,MIB1 index - do 70% buněk pozitivních. E-cadherin - pozitivní.HER2/neu overexprese - skóre 0 (fokální aberantní cytoplazmatická pozitivita...) GATA3 - ložiskově pozitivní.SOX10 - difuzně pozitivní.Cytokeratin 14 - negativní. Probíhá molekulární analýza průkazu eventuelní amplifikace HER2/neu, o výsledku Vás budu v co nejbližší době informovat (možnost diskordantního fenotypu ?).

Genetické vyšetření č.17 300/2021 - Detekce amplifikace genu HER-2 (HER/CEP17) Stanovení amplifikace genu HER-2/neu akreditovanou metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH) za použití diagnostického kitu PathVysion HER-2/neu DNA probe kit (Abbott Molecular) dle SOP-07*.Ve vyšetřovaném materiálu bylo hodnoceno 20 jader souvislé nádorové tkáně. Poměr HER2 : CEP 17 = 1,03 (cut off = 2,00). Průměrný počet signálů HER2 činí 3,60 (cut off = 6,00). Uvedenou metodou NEPROKAZUJEME amplifikaci genu HER-2/neu, vzorek NESPLŇUJE kritéria HER2 pozitivity. RNDr. P. G.

D. 26,11,2021DEfinitvní vyš. 7 LU bez meta 2 tumory makroskop. vel.tu 15x17x11mm, druhé vel.4mm-samost. dukt.ca ml. žlázy ,R0-nejbiližší okraje 10a 7mm.Definit.hist. nález-oba tumory jsou totožné jde o dukt.ca mléčné žlázy G3,Nott.klas. sk.8.Definitivní rozměry tu jsou vel.17mm a 6 mm, tu nedos. okrajů excize. Zí: 2 totožné dukt.ca ml. zlázy G3, nedos. okrajů excize. pT1cR0, IHC ER,PR kompletně neg., MIB 1 80% -Konzultační a imunohistochemické vyšetření (č.1498/21, FN ŠÚP Plzeň, 2 bloky):

1.Provedli jsme imunohistochemické vyšetření exprese HER2/neu pomocí certifikované protilátky Hercep Test mAb pharmDx kit Dako (klon DG44) s tímto výsledkem: imunohistochemické vyšetření je negativní - nádor má skóre 0. Vzhledem k absenci hormonálních receptorů a možnosti diskordantního fenotypu bude výsledek doplněn vyšetřením amplifikace genu HER2/neu metodou FISH.

2.Provedli jsme imunohistochemické vyšetření exprese HER2/neu pomocí certifikované protilátky Hercep Test mAb pharmDx kit Dako (klon DG44) s tímto výsledkem: imunohistochemické vyšetření je negativní - nádor má skóre 0. Vzhledem k absenci hormonálních receptorů a možnosti diskordantního fenotypu bude výsledek doplněn vyšetřením amplifikace genu HER2/neu metodou FISH.

Dosavadní léčba: 5,11,2021 parc. resekce,biopsie sentinel. LU- FN Plzen 8,12,2021-25,5,2022 IV. s. AC,***10,3,2022 PTX v monoterpaii XI s. 18.7. a ukončena 17.8.2022 radikální pooperační aktuinoterapie levého prsu LD40,05 Gy při frakcionaci 2,67 Gy 5 x týdně, boost do lůžka tumoru LD10Gy/2 Gy 5 x týdně.

Sdílet

Reakce kolegia: 3

U TNBC není léčba progesteronem bezpečná, protože existuje několik cest, kterými progesteron může stimulovat růst nádorových buněk.

Podrobněji například v :
van Barele M, Heemskerk-Gerritsen BAM, Louwers YV, Vastbinder MB, Martens JWM, Hooning MJ, Jager A. Estrogens and Progestogens in Triple Negative Breast Cancer: Do They Harm? Cancers (Basel). 2021 May 21;13(11):2506.

Nepravidelný menstruační cyklus má pacientka patrně po adjuvantní chemoterapii. Je otázkou, zda je podávání gestagenu nutné. Nicméně, podat je lze.

U TNBC bych se podávání gestagenu na kratší dobu příliš nebála, nicméně je otázkou, zda to vůbec řešit, protože je pravděpodobné, jak již zaznělo výše, že je to důsledek předchozího podání chemoterapie a pak je určitá šance na samovolnou úpravu.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.