Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Adjuvantní léčba karcinomu prsu

Adjuvantní léčba karcinomu prsu

8. 2. 2013
Vážení kolegové, chtěl bych s Vámi prokonzultovat pacientku, která asi tak na půl rozdělila naše oddělení, jde o typ adjuvantní léčby. Jedná se o pacientku ročník 1947, anamnesticky léčená hypertenze a hypotyreóza na substituci, stv po trombóze žil DK v dubnu 2011. Dále absolvovala chemoradioterapii mezi 4-6/2011 pro spinocelulární karcinom anu, toletrance léčby s běžnou toxicitou, nekomplikovaná trombo a leukopénie po CHT Mitomycin/5-FU. Nyní je diagnóza karcinomu prsu vpravo od 12/2012. Provedena parciální operace, SLNB a exenterace axily. Primární nádor je velikosti 10x10x15mm, okraj nad 8mm, invazivní duktální karcinom, grade 1, perineurální šíření ano, lymfangioinvaze nezachycena, ER 100%, PgR 100%, HER2 negativní (0), Ki67 5%, v sentinelové uzlině metastáza duktálního karcinomu (blíže nespecifikováno), z axily vyšetřeno 10 LU, všechny negativní. Řešili jsem dilema adjuvantní léčby, jedna skupina hlasovala pro iradiaci a hormonální terapii (nejspíše upfront IA), druhá pro chemoterapie, radioterapii a poté hormonoterapii. Děkuji za Váš čas a ochotu.
Sdílet

Reakce kolegia: 4

Taky se přikláním k hormonální léčbě a záření.

Jedná se o nádor, u kterého lze očekávat velice dobrou odpověď na hormonální léčbu. Pacientku bych určitě neléčila chemoterapií, pouze hormonální léčba. Já bych volila tamoxifen se switech na IA a RT.

Hezký den, jde o nádorovou duplicitu po 1,5 roce, pro předchozí tumor byla již CHT podána. Nyní ca prsu s maximální hormonální závislostí a G1, mitotická aktivita minimální, benefit z chemoterapie tedy pro mne a hlavně pro nemocnou nebude velký. Já se rozhodně přikláním ke skupině radiace (prs a svodná lymfatika) + AI.

Souhrn: 66 letá pac. s duplicitou, nyní ca prsu z 12/12 (stranu neznáme), st.p. PME + SNB + dissekci axilly, pT1c pN1 (1/10) M nespecifikováno, takže z dotazu na adjuvanci počítám že M0.
Hormonálně dependentní, G1, nízké Ki67, perineurální šíření.
Na základě pN1 a perineurálního šíření (a dokonce i s ohledem na duplicitu, díky které považuji nemocnou za rizikovější) bych pacientce indikovala 4x EC, dále standardně RT + HRT s AIs up front (z důvodu N1, perineurálního šíření a st.p. trombóze žil DKK). Vím, že se zde s kolegy budeme lišit, ale o tom ta medicína někdy je.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.