Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » adjuvantní léčba u pacientky s mutací BRCA1

adjuvantní léčba u pacientky s mutací BRCA1

25. 1. 2011
Diagnostika 33 letá pacientka byla sledována v MOÚ od května 2009 pro pozitivní rodinnou anamnézu (maminka karcinom prsu v 45 letech, sestra matky bilaterální karcinom prsu v 47 a 51 letech). Současně probíhalo u pacientky genetické testování pro podezření na mutaci genu BRCA 1 nebo 2. Pacientka je vdaná a má dvě děti. V červenci 2010 byl u pacientky diagnostikován pomocí MR levostranný karcinom prsu, klinicky T1N0M0. 26. července pacientka podstoupila parciální mastektomii s vyšetřením sentinelove uzliny (SNB), následně pro pozitivitu SNB dissekci axily. Histologicky byl potvrzen triple negativní karcinom prsu s vysokou proliferací (Ki 67 86%) pT1c N1a (3/15 uzlin pozitivních) M0. Léčba U pacientky byla indikována adjuvantní chemoterapie na bazi sekvenčního podání antracyklínů a taxanů (3x FEC 100 a 3x Taxotere). V září 2010 byla u pacientky současně potvrzena mutace BRCA1. Otázky do diskuse: Jakou další léčbu byste u pacientky indikovali: 1) radioterapii na oblast levého prsu a svodné lymfatické oblasti a sledování 2) radioterapie na oblast levého prsu a svodné lymfatické oblasti a následně bilaterální subkutánní mastektomií s rekonstrukcí 3) bilaterální subkutánní mastektomii s okamžitou rekonstrukcí bez radioterapie
Sdílet

Reakce kolegia: 3

Jedná se o velice rizikovou nemocnou s poměrně špatnou prognózou z důvodu věku, triple negativity, vysoké proliferační aktivity tumoru a BRCA pozitivity. Je ohrožena zejména vzdálenou disseminací, ale též lok. recidivou a výskytem kontralaterálního karcinomu. Adjuvantní CHT byla zvolena adekvátně, dobré odpovědi jsou u triple negativních karcinomů i u CHT s použitím kombinace antracyklinů, taxanů a karboplatiny.
Následně bych zvolila variantu ozáření prsu a lokoregionální oblasti včetně nadklíčku + subkutánní mastectomii s rekonstrukcí kontralaterálně nebo v případě souhlasu nemocné radikalizaci výkonu na postižené straně tj. mastectomii s následným rekonstrukčním výkonem a SCME s rekonstrukcí kontralaterálně.
Domnívám se, že u inv. karcinomu po parc. výkonu není jinak SCME indikována, stejně tak po adj. RT. Možné je ovšem i ozáření postižené strany a sledování druhostranného prsu. Vše záleží na dobrém vysvětlení možností, rizik a výho nemocné a diskuzi s ní, tj. na jejím postoji. Jde o velice mladou ženu.

Mladá nemocná s kombinací snad všech negativních prognostických faktorů, které si lze představit. Adjuvantní chemoterapie byla zvolena zřejmě správně, i když osobně bych se spíše s ohledem na věk, pozitivitu uzlin a triple negativitu přiklonil rovnou ke kombinaci TAC x6. Následující postup je však velmi problematický a nejvíce ze všeho bude záviset na přání nemocné, kterému by mělo předcházet řádné poučení. Podle ASCO 2010 je patrný značný odklon od provádění profylaktických mastektomií, neboť většina těchto nemocných umírá na diseminaci onemocnění, zatímco chirurgické řešení nálezu v kterémkoliv z prsů lze provést aktuálně v době zjištění patologické změny a metastazování dopředu prakticky neovlivní. Pacientku bych se však s ohledem na rodinnou i osobní (již 2 děti má) anamnezu snažil přesvědčit o vhodnosti subkutánní mastektomie oboustranně s rekontrukcí v jedné době. Lze však i souhlasit s výkonem jednostranným na postiženém prsu. Nebude-li však k žádné chirurgické intervenci nakloněna, je nutné provést ozáření prsu a svodné lymfatiky, jež by v prvních dvou případech nebylo potřebné. Pak bych se ale přiklonil jen k dalšímu sledování s ponecháním operačního řešení (mastektomie, nejlépe opět bilat.) až na dobu recidivy onemocnění.

Pacientka byla diagnostikovaná jak to nejdříve bylo možné a léčená zcela podle dostupných informací o rozsahu onemocnění a jeho povaze. Určitě bychom postupovali obdobně. Všechny tři navrhované varianty dalšího postupu jsou možné, volbu bych po podrobném vysvětlení nechala na pacientce.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.