Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Ca in situ ve stadiu pTis pN0i(+) M0

Ca in situ ve stadiu pTis pN0i(+) M0

7. 2. 2013
Vážení kolegové, dovolím si Vás poprosit o posouzení následujícího, poněkud atypického případu: Pacientka JD, rok narození 1967, menoaktivní, bez komorbidit. Pacientka je po parc. resekci l. prsu pro atypickou mastopatii 10/10/12. hist: proliferativní (fibrocystické) změny mléčné žlázy s morfologickými rysy převážně atypické intraduktální hyperplazie s přechodem do duktálního a lobulárního karcinomu in situ (DCIS, LCIS)bez známek jednozačné invaze. imuno: ER 100%, PR v rozmezí 40-80% pozitivity s různým stupněm intenzity. E-cadherin: cca 30% pozitivita, co značí, že 70% nádorové populace je lobulární a 30% duktální. Vzhledem k nálezu smíšeného DCIS a LCIS indikována ablace se SLND která provedena 15/1/13. Prs již bez nádoru ale v definitivním vyšetření (vyš. na zmrzlo negativní) zjištěny ITC, což značně komplikuje rozvahu. hist. sentinel. uzlina: Cluster izolovaných nádorových buněk (ITC) v největším rozměru 0,67 mikrometrů. pNOi(+). Kontroverze tohoto případu jsou zřejmé, prosím o zodpovězení následujících dotazů: 1. Je nález ITC v uzlině důvodem pro reklasifikaci procesu na invazivní Ca? 2. Jakou adjuvantní terapii byste zvolili? a) sledování b) TMX c) Zoladex + TMX d) RT axilly + nadklíčku e) jiný postup? 3. Prosím také o sdělení Vaší vlastní zkušenosti s výskytem detekce ITC v histologických nálezech na Vašem pracovišti - zda to Vaši patologové detekují tak často jako naši a zda tento nález je pro vás nějak významný v indikaci adjuvantní terapie. Velmi děkuji.
Sdílet

Reakce kolegia: 4

Zdravím, nález ITC v situaci DCIS a LCIS evokuuje myšlenku minimálně mikroinvaze, nicméně pokud byla provedena mastectomie + SLNB, klasifikaci bych neměnila. Indikaci k RT zde nevidím, výsledky studií v tomto případě vycházejí velice kontroverzně a spíše ve prospěch nárůstu NÚ než benefitu pro nemocné. Vzhledem k premenopauzálnímu stavu nemocné a vysoké pozitivitě ER bych v adjuvanci volila TX, LHRH u neprokázaného invazivního ca nejsou indikována. Samozřejmostí je pečlivá dispenzarizace.

Nález pozitivity axilárních uzlin při pouhém nálezu DCIS v prsu občas vídáme, není to však často. Znamená to tedy mikroinvazi, kterou patolog ve svých vyšetřeních (tedy řezech, které se dělají v určitém odstupu cca 2 mm) nezachytil. Neznamená to ale, že by se zpětně měnila klasifikace. Pacientka by v MOU byla léčena pouze adjuvantní hormonální léčbou- Tamoxifen na 5 let vzhledem k vysoké pozitivitě SR. ITC není indikace k RT.

Hezký den, uvedený nález ITC vídáme relativně běžně, i když ne často. Žádná ze studií neprokázala, že by takový výskyt negativně ovlivnil prognozu a někteří tedy nemocné hodnotí jako čisté pN0. Benefit z doplnění disekce axily není žádný. V prsu bezpochyby musel být tumor s invazivním charakterem, jen se jej nepodařilo potvrdit. Lokálně je však již po ME nález zajištěn dostatečně. Podle našeho protokolu by následovala aktinoterapie a samostatná horm.terapie TMX. Indikaci CHT bych považoval spíše za overtreatment nejsa přesvědčen o jejím výraznějším přínosu. Nález ITC je pro nás významný z hlediska indikace pooper.RT svodné lymfatické oblasti (provést-studie MIRROR ASCO 2010), ale na některých pracovištích by ani neozařovali.

Existence ITC v uzline je jiste známkou invazivity, nádor je tedy T1a multicentricky ? , pacientku bych léčila hormonálne, monoterapii tamoxifenem nebo kombinaci Zoladex +tamoxifen. U invazivnich nádoru nejsou ITC v uzline důvodem k exenteraci axilly.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.