Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Ca prsu z r. 2004 t.č. s meta do ovaria

Ca prsu z r. 2004 t.č. s meta do ovaria

30. 1. 2013
Dg:Ca mammae l.dx/2OO4/ Hist.: ca lobulární ER:85% PR:9O% Ki 67:l5-2O% CerbB2: neg Klasifikace: pTlcpN2/ l4uzlin,z toho ll poz/MO Th:ablace+ ešxenterace l.axily,6x chemo režimem "FAC",radioterapie,switch hormono- terapie/2 roky TMX,poté 3 roky inh.aromatázy. KOnce, r.2Ol2 zjištěna mírná elevace CA l5-3,provedeno přešetření/rtg plic,sono jater, drohostranná MG a scinti skeletu: neg nález/.Při gyn.vyš.zjištěna rezistence v oblasti pravých adnex. l5.l.2Ol3-LAVH+ adnex.bilat Histologie z pravého ovaria:meta lob.ca mléčné žlázy Z:stav po onkolog.terapii z r.2OO4,nyní solitární meta do pravého ovaria v r.2OlO hospitalizována na chirurgii pro pankreaditidu,v r.2OO9 by pass Prosím o konzultaci stran dalšího postupu.Děkuji
Sdílet

Reakce kolegia: 4

Hormonální léčba byla ukončena v r.09, tedy před 3 lety, u současné metastázy lobulárního ca předpokládám opět významnou horm.dependenci (neuvedeno, zda byla IHC provedena). Pokud jinde není další známa další diseminace a jde o jakousi opakovanou „adjuvanci“, i když skryté drobnoložiskové postižení je možné a snad také pravděpodobné, volil bych endokrinní léčbu nesteroidním AI, v další řadě pak Faslodex. Jen v případě nízkého věku nemocné bych zvažoval chemoterapii na bázi taxanu.

Není úplně jasné jak je paní stará, ale rozhodně potřebuje systémovou léčbu. Pokud je mladší , tak bych volila chemoterapii , nejspíše paclitaxel weekly 12x a potom hormonoterapii faslodexem. Pokud je starší , byla by možná samotná hormonoterapie faslodexem.

Podle popisu se jedná o typický průběh lobulárniho karcinomu . Podle původní TNM klasifikace se jednalo o nádor s vysokým rizikem relapsu. Lobulární karcinomy relabují výrazně později než invazivní duktální karcinomy, ale jsou v době relapsu výrazně rezistentnější na léčbu než duktální karcinomy. Pokud byl fenotyp nádoru z metastázy v ováriu stejný jako původní nádor doporučila bych u pacientky nyní systémovou hormonální léčbu- nejlépe asi netseroidní inhibitor aromatázy (anastrozol nebo letrozol) až do progrese onemocnění. Podle všeho se průběh onemocnění dá sledovat pomocí hladin nádorových markerů, v případě progrese bych volila druhou řadu hormonální léčby ( faslodex, nebo kombinaci exemestan a everolimus, pokud bude do té doby možnost podání).

Chybí zde údaj o věku pacientky, což může být pro rozhodování důležité, ale vzhledem k tomu, že paní prošla switch terapií, předpokládám, že je postmenopauzální. Jedná se o lobulární ca s vysokou hormonální dependencí (podle původní IHC), údaj o aktuálním vyšetření z meta není uveden. Pacientka je po LAVH + AE bilat. tj. t.č. bez aktivního makroskopického tumoru. Volila bych tedy změnu hormonální léčby – Faslodex. V případě hormonální independence (pokud by u meta ovaria byla stanovena) pak léčbu chemoterapií.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.