Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » duplicita ca prsu po 12ti letech

duplicita ca prsu po 12ti letech

7. 2. 2013
Dobrý den milí kolegové, rád bych znal váš názor na léčebný postup , kdy se rozhoduji mezi neoadjuvancí či ablací prsu . Zkráceně jde o pac. relat. mladou s duplicitním nádorem tentokráte l.prsu po 12 letech. /BRCA I a II byly negativní/ . Navíc má pac. malé 7leté dítě... Pac. má nyní poměrně rychle rostoucí multifokální tumor / mib 80% !!! / v obou zevních kvadrantech l.prsu . Dle mmg a UZ víme o 4 ložiscích, největší je 33mm veliké. LU dle uz snad negativní Celá epikriza viz níže Ca mamae l.sin. T2N0MX tu 33mm dle UZ 1/2013 dukt.invazivní, ER 100%, PR 60%, mib 80% cerb 1+ Ca mammae l.dx. intradukt. dobře dif. infiltr. ca pT1NOMO ER 80%+,PR ojed,MIb 30-40% Stav po parc. resekci pr. prsu 5/01 Stav po cht. AC 6x do 12/01, Stav po actinoth. pr. prsu Motol 50Gy a 14Gy boost 9+10/01 Hormonoth. Zoladexem od 6/01 do 5/04 Tamoxifen od 2/02 do 7/04 Genet. vyšetření negativní St.p. plastické operaci obou prsů r. 2008 Revmat. artritis t.č. v klid. fázi Zajímavostí je , že i otec je po ablaci prsu pro ca / v 60ti letech , dosud v CR/... Na závěr opakuji dotaz - začali byste neoadjuvancí či rovnou ablací???
Sdílet

Reakce kolegia: 4

Hezký den. Předpokládám, že je skutečně relativně mladá, když jí nedávno záleželo na remodelaci prsů. Spíše se jedná o duplicitu, než relaps onemocnění prsu druhostranného, takže i genetická závislost je pravděpodobná, byť t.č. ji neumíme prokázat. Přestože je a bude indikace k mastektomii (minim. se sent.uzlinou), s přihlédnutím k uvedenému bych zahájil neoadjuvantní CHT a oper.výkon zařadil až následně. Nevylučuji ani, že i po takovémto postupu bych (v závislosti na anatomických poměrech, předchozí RT a definitivní histologii) spolu s adjuvantní hormoterapií neindikoval i pooper.ozáření nyní druhé strany hrudníku. Podle předchozí zkušenosti (spíše duplicita) měly CHT i RT kontralaterálně dobrý efekt.

Pacientku vzhledem k multicentricictě čeká ablace, uzliny má negativní , takže bych primárně spíše operovala, pokud ale nádor progredoval , vzhledem k vysoké růstové aktivitě, není neoadjuvance od věci ( stejně by musela absolvovat adjuvantní léčbu). Průběh nemoci i anamnéza nápadně připomíná osud nosiček BRCA1/2, je zvláštní, že je negativní. Ještě o těch genetických dispozicích víme opravdu málo.

Jedná se o mladou (nevíme přesně jak mladou) ženu s duplicitou v podobě multifokálního (nebo multicentrického?) tumoru – 4 ložiska v obou ZKK sin. prsu svádí k myšlence spíše multicentricity, ale pokud by ložiska byla hodně blízko u sebe, mohli bychom to klasifikovat i jako tu multifokální nádor. Největší ložisko je poměrně velké. Naděje, že žena podstoupí PME je malá, pak je otázkou, zda volit neoadjuvanci.
Nicméně cílem neoadjuvance je nejen dosáhnout většího procenta parc. výkonů, ale též redukovat množství mikrometastáz, které zatím nejsme schopni detekovat. Při vysoké proliferaci a větším počtu ložisek je pravděpodobnost těchto mikrometa dosti vysoká, ale současně šance na odpověď tumoru je též velmi pravděpodobná.
Současně při dobré odpovědi tumoru na CHT bychom mohli dosáhnout ypTN, které by nevyžadovalo adj. RT. Současná klasifikace sice k adj. RT zatím též nesměřuje (pokud bude provedena ablace + SNB s potvrzením ypT2 a ypN0), ale pooperační klasifikace by mohla nakonec vypadat i jinak. Pacientka již byla ozářená, kromě toho se dnes jedná o sin. mammu. Je to skutečně složité, obě varianty mají v této konkrétní situaci svá pro a proti.
Nicméně já bych volila neoadjuvanci (4x AC nebo EC) s vědomím toho, že ablace je více než pravděpodobná, ale budu minimalizovat % mikrometa a pokusím se vyhnout následné adj.

Neoadjuvanci v MOÚ u pacientek doporučujeme pouze v případě, že chceme dosáhnout lepší operability nádoru (velký nádor nebo uzliny v axile). V případě, že výsledkem bude jednoznačně ablace- co se u pacientky vzhledem k multicentricitě (ložiska v obou zevních kvadrantech l.sin) nabízí a je dostupný časný termín operace ( řekneme do týdne), začla bych operací. Pokud by byl termín později, začla bych systémovou chemoterapií s cílem zabránit další progresi onemocnění. Není mi však zcela jasné, jakou že to plastickou operaci obou prsu pacientka měla ( pouze augmentaci?).

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.