Rasové rozdíly a léčba gynekologických karcinomů
Co víme o rasových a etnických rozdílech při zařazování žen s gynekologickými karcinomy do klinických studií? Odpovíme v tomto článku.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Elevace TUM bez progrese na CT

Elevace TUM bez progrese na CT

1. 2. 2024

Prosím o Váš názor, zda byste již změnili léčbu na II. linii olaparib při progresi na Kisqali + HRT Letmylan, Dg: ca prsu l.dx. - T2N1M0, ypmT1b/ympR1, ypN2a (6/10)M0,G2, HR+/HER2 neg., BRCA2 mutace, PIK3CA negat. invazivní lobulární karcinom prsu G2, Ki67- 10-20 %, ER 15%, PR 50 %, HER -2 negat , Stp neoadjuvantní chemoterapie AC+ Paclitaxel 12 aplikací a mastectomii l.dx+ disekce axily 2018. Stp. adj. RT na hrudní stěnu + spád lymfatika. od 14.7.2018 do 21.3.2022 adj. HRT Tamoxifen, ukončeno pro relaps s meta v kostech. od 22.3.2022 I.linie pal. cílené léčby CDK4/6 inh. (KISQALI) tbl. 200mg 3-0-0 + HRT letrozol od 7/2022 Xgeva, od 12/2022 do 10/2023 přerušeno pro stomatol. toxicitu, od 11/2023 pokračuje.

Posl. vyš: 15.3.2022 PET/CTRES: nález v L1 v PET/CT obraze svědčí pro viabilní osteolyt. meta, další susp. v IX. žebru vlevo, rovněž progrese velikosti drobných sklerotických okrsků, lokaliz. především v obratlových tělech, svědčí pro MTS postižení skeletu nově vyšší akumulace FDG ve 2 preaortálních LU, tyto rovněž s progresí vel. - viz výše - susp. LU MTS dále viz popis 31.3.2022 MR L páteře

Závěr: vícečetná, převážně velmi drobná, MTS ložiska skeletu páteře - největší je v těle L1. Bez sek. stenózy či foraminostenóz v rozsahu vyšetření. Incip. chondróza difúzně. 13.1.2023 MMGr. + UZ jizvy, axil, nadklíčků: bez recidivy. 16.6.2023 CT hrudníku až břicho: Nemění se počet, velikosti a vzhled vícečetných sklerotických ložisek skeletu těl Th a L páteře, III. a IX. žebra vlevo, v lopatě pravé kyčelní kosti, a pravé scapuly. 5.9.2023 scinti skeletu: nález zvýšené kostní přestavby v oblasti žebra vlevo, v dif.dg. poúrazové změny, jinou etiologii však vyloučit nelze, 18.9.2023 zubní vyš. Xgevu zatím nepodávat 26.10.2023 11:16 CT - hrudník - pánev: Metastatické postižení skeletu - ložisko v těle L1 je neměnné velikosti, ubylo sklerotické složky, přibylo osteolytické složky. Drobná sklerotická ložiska i v tělech L5, S1 a v lopatě pravé kyčelní kosti - tento rozsah na min. CT nebyl zachycen, nelze srovnat. V ostatním srovnatelném rozsahu je neměnný počet, velikost a vzhled stávajících sklerotických ložisek skeletu obratl. těl Th a L páteře, III. a IX. žebra vlevo, v lopatě pravé kyčelní kosti, a pravé scapuly. 2.11.2023 gyn. vyš. vpravo drobná nesusp. cysta čirého obsahu bez papilarit 15mm, levé ovarium 18mm bez rezistence, ovaria bilat. fyziol. vzhledu, malá pánev zcela bez volné tekutiny. 9.11.2023 UZ prsou (EUC): dle pac. bez patologie. 28.11.2023 MR - mozek

Závěr: Bez ložiskových změn mozku charakteru metastáz. 11.1.2024 PET/CT: Ve srovn. s min. PET/CT (a CT): - stp. pravostranné mastektomii pro Ca, nadále bez zřet. FDG akumulující lokální recidivy původního tumoru - metabolická i morfologická progrese smíšeného meta ložiska v těle obratle L1 a v IX. žebru vlevo v zadní axillární čáře (v terénu patologické fraktury). Ostatní sledované sklerotické metastázy ve skeletu (viz výše) jsou srovnatelní velikosti i počtu, t.č. bez patol. zvýšené akumulace FDG. - prakticky vymizela minule zřetelná patologicky zvýšená akumulace FDG ve dvojici LU před aortou ve výši Th11-12, uzliny nyní již nezvětšeny. - mírně vyšší aktivita v oblasti adnex vlevo, zde v.s. lehce zvětšené levé ovarium či ložisko ovaria, nativně nelze blíže hodnotit, dopor. korelaci s gynekol. nálezem. Ostatní nález viz popis. TUM: CA 15-3: při zahájení léčby 3/2022 137.......pokles na 44........od 6/2023 postupná progrese až na hodnotu nyní 85 (10/23)......121 (1/24) CEA: 2,4........... 13 (10/23)............ 16 (1/24).... RES: došetřována pro postupný nárůst v TUM k vyloučení progrese. Na CT bez nových změn, na scinti popisován nový nález na žebru vlevo, ale meta žeber prokázány již na PET/CT před zahájením léčby. Pro další nárůst TUM provedeno i CT mozku a PET/CT, kde "pouze" progrese metastázy L1. Subj. pacientka bez potíží, bolesti nemá žádné, pouze samozřejmě psychicky z postupné elevace TUM. PS 0, pracuje jako učitelka, vitální.

Prosím o váš názor, zda byste již změnili léčbu na olaparib, nebo ozářit L1 a zatím pokračovat v I.linii léčby? Děkuji moc za váš názor.

Sdílet

Reakce kolegia: 4

Oba postupy jsou akceptovatelné. Jedná se o lobulární karcinom s nízkou pozitivitou ER a PR, BRCA 2 pozitivní. Tyto nádory mají horší odpověď na léčbu CDK 4/6 + HT. Pacientka je nyní na léčbě skoro 24 měsíců, co byl medián doby odpovědi i ve studiích s CDK 4/6 inhibitory. Já bych volila nyní změnu léčby na lynparzu. Důvod: vzestup TM, progrese na PET/CT. Pacientka je nyní pořád v dobrém stavu a pracuje. Pokud by dál progredovala- mohla by být symptomatická stran kostních metastáz a to by jí mohlo zhoršit kvalitu života.

Souhlasím s paní doktorkou Petrákovou. Taky bych zahájila léčbu Lynparzou.

Nejde než souhlasit s oběma významnými kolegyněmi

Souhlasím s přechodem na Lynparzu a pokud je meta v L1 bolestivá, pak bych indikovala i analgetickou RT na tuto oblast.

Další případy

Polymorbidní žena, jak s adjuvantní terapií

22. 2. 2024 16:24

Dobrý den, prosím o konzultaci postupu. Jedná se o polymorbidní pacientku 71 let, s objemnějšími prsy, v anamneze po operaci srdce pro rozsáhlé postrevmatické změny, výměna mitrální, aortální, trikuspidální chlopně 10/2016 SV arytmie, Arter hypertnez...

Adjuv. horm. terapie u 44 leté pacientky st IA, ale HIGH RISK dle genom, testu

22. 2. 2024 16:21

Pacientka 44 let, interně zdravá, po hysterektomii a salpingektomii pro dysplastické změny HG SIL ve smyslu CIN III. 11/20, měla v 5/23 dg karcinom levého prsu pT1c (2) pN0 (5/0) M0. histologicky 2 ložiska karcinomu - lobulární ca G2 (12mm)ER 90% PR...

Recidiva metastázy mozečku

21. 2. 2024 07:39

Dobrý den, prosím o konzultaci léčby. U premenopauzální pacientky (ročník 1975) byl v srpnu 2020 diagnostikován lokálně pokročilý HER2 pozitivní parciálně hormondependentní (ER 95%, PR 10%) stř. diferenc. duktální karcinom levého prsu s vyšší prolife...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.