Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » indikace k RT

indikace k RT

1. 2. 2013
Pac. má věk 65 let, je zcela bez jiné zdrav. zátěže. Nyní dokončuji CHT a zvažuji zda po CHT je indikována RT / na jizvu ???, na axillu ???/ Níže je krátká epikriza: Ca mammae l.sin. pT2N1aMO / dle mmg multifok./ invaz. dukt. G2 + invaz. lobul., 22 mm, lymfangiopatie, perineur. šíření dosahuje do mediálního okraje !!! + drobné satelitní ložiskoDIC v med. okraji 17LU/1+ ER i PR 100%, her2neu neg, prolif.5-10% Stp. segmentektomii a exenteraci axilly 17.7.2012 Stp resegmentectomii 6.8.2012 - hist.ložiska inv. dukt. ca ve dvou resekátech Stp. ablaci mammy l.sin 4.9.2012 - hist. neg. Stp 6x AC/T (Henderson) od 17.10.2012 AC/T - zatím stále probíhá děkuji za radu zvl radiotherapeutům...
Sdílet

Reakce kolegia: 4

My bychom asi nemocnou neozařovali, je po ablaci a měla pozitivní jen jednu uzlinu. Ale rozsah nádoru v prsu byl evidentně větší, než se původně zdálo, takže to jistě stojí za úvahu.

Podle našeho protokolu by pacientka taky byla jednoznačně indikována na RT jizvy i svodné lymfatické oblasti.

Hezký den, podle našeho protokolu pozitivita jakékoliv uzliny jest indikací k RT svodné lymfaticky a podle studie MA20 je tím i indikace k pooper.RT hrudní stěny. Navíc zde přítomna lymfangiopatie, dosah perineurál.šíření a neinvazivního ložiska do okraje. 100% bych ozářil.

Přestože indikace RT svodné lymfatické oblasti při jedné pozitivní uzlině v axille není na všech našich pracovištích zcela jednoznačným standardem, ukazuje se, že podle studií přínos má. V tomto případě rozhodování nahrává i perineurální šíření dosahující do okraje a satelitní ložisko DCIS v okraji. Pokud se ozařuje oblast lymfatik, tak potom i s hrudní stěnou. V tomto případě horní etáž axilly + supraclaviculární oblast + jizva.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.