Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Pac. ročník 1953 Carcinoma mammae

Pac. ročník 1953 Carcinoma mammae

17. 1. 2013
Pac. ročník 1953 Carcinoma mammae l. sin. Anamnéza : esenciální hypertenze, léčená hyperlipidemie na statinu obezita st.p. iCMP ECHO 12/2012 bpn, EF 75% operace: APPE, CHCE, S.C. Alergie: 0 úrazy: bezvýznamné FA: Plendil 10 tbl 1-0-0, Lokren tbl 1-0-0, Loradur mite tbl 1-0-0, Atoris 20 tbl 0-0-1, Anopyrin 100 tbl 1-0-0 AB: nikotinismus 10cig/den Nynější onemocnění Pac. přijata k plánované operaci L prsu pro histol. verif. CA HZK L prsu. punkce: histologie: susp, metaplastický karcinom, konsultace Bioptická laboratoř Plzeň sro.: metaplatický karcinom s basal-like fenotypem 19.12.2012 - Resectio mammae l.sin partialis,exstirpatio lymphonodi sent.,exenteratio axilae histologie: tumor. jev. rozměru 24 mm, okraje jsou dostatečné mammární tkáň s nádorovou infiltrací charakteru low-grade metaplastického karcinomu, v některých partiích s morfologií blízkou fibrosarkomu (fibrosarcoma-like). Tumor je z větší části tvořen vřetenitými elementy obklopujícími nečetné duktální formace. Nádorové stroma je místy hyalinně změněné. Materiál ještě vyšetřujeme imunohistochemicky, výsledky sdělíme dodatečně. Klasifikace: M 8575/31, C 50.9 2/ Celkem se nám podařilo zastihnout osm lymfatických uzlin včetně uzliny sentinelové , všechny jsou bez metastáz, jen s mírnou histiocytózou sinusů. Klasifikace TNM (7. vydání): pT2N0 Imunohistochemický průkaz estrogenových i progesteronových receptorů je v nádorových elementech negativní pří pozitivní vnitřní i zevní kontrole. Proliferační aktivita novotvaru hodnocená MIB 1 indexem je nízká, přibližně 1%. Průkaz E-cadherinu je negativní při pozitivní vnitřní i zevní kontrole. Průkaz Her2/neu onkoproteinu je negativní, nádor má skóre 0. Průkaz pancytokeratinů (AE1/3) je v nádorových elementech pozitivní, fokální pozitivitu zaznamenáváme i v cytokeratinu 7. staging vyš.: rtg plic, sono jater, scinti skeletu - vše negativní. Prošel jsem si ještě před odesláním některé učebnice a internet našel jsem v Klinické onkologii 2012 článek z MOU Klin Onkol 2012; 25(3): 188–198 věnovaný triple negativním karcinomům, kde „basal-like karcinom“ je hodnocen jako agresivní a doporučuje se intenzivní chemoterapie (diskutuje se, zda jen s antracycliny, nebo přidat i taxan), což si ovšem nekorespnduje s hodnocením G1 a MIB 1 1%. Tak váhám, zda skutečně pacientce nasadit agresivní chemoterapii a jakou (hormonální terapie indikovaná není, předpokládá se ozáření prsu)
Sdílet

Reakce kolegia: 4

U pacientky se jedná opravdu o velice extrémně vzácný typ a skutečně může mít i nízkou proliferaci, potom se někdy označuje jako "fibromatosis like". Prognóza je dobrá pokud se zvládne lokálně, nemělo by to moc metastazovat a chemoadjuvance není nutná. Bylo by však vhodné zkonzultovat ještě jednou patologa, zda měl na mysli tuto variantu nádoru.

Růstová aktivita nádoru je i grading jsou nízké, ale jinak je histologie popisovaná jako sarkomatoidní a metaplsatická. Vzhledem k negativním uzlinám bych asi volila antracyklinovou adjuvantní léčbu např. 6xFEC, potom radioterapii.

TNBC l.sin. u 60 leté ženy, st.p. PME + dissekci axilly 19.12.2012, pT2 pN0 (0/8) M0, metaplastický ca s morfologií fibrosarkoma-like, G1, nízká proliferační aktivita, přesto se jedná o agresivní typ tumoru.
Do adjuvantní CHT bych zařadila režim EC (4x) a sekvenčně určitě taxan + bych velice zvažovala i přidání platinového derivátu (Paclitaxel + CBDCA2 4x).

Hezký den, bude to složité dilema a asi se budeme v navrhovaných řešeních lišit, já osobně bych se vzhledem k charakteru nádoru až sarkomatoidního přes mizivou mitotickou aktivitu a údajný G1 (opět spíše sarkom než TNBC?) přiklonil spíše k adjuv.chemoterapii s anthracyklinem, bez taxanu (třeba FEC) a raději z obavy z indukování sekundárního tumoru ve žláze naopak s vynecháním radioterapie (resekční okraje čisté, uzliny vč.sentinelové negativní).

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.